Хоризонт (грч. orizein) или обзор означава линију која раздваја небо и Земљу. У астрономском смислу разликујемо математички хоризонт и прави хоризонт. У астрономији, раван хоризонта јесте основна раван хоризонтског координатног система.

Удаљеност од хоризонта

Математички хоризонтУреди

Математички хоризонт представља раван која тангира место на Земљиној кугли.

Прави хоризонтУреди

Прави хоризонт се ретко поклапа са математичким, пре свега зато што Земља није равна, већ има облик геоида. Затим, обично се у околини посматрачког места налазе нижи и виши рељефни облици (брда, планине), затим дрвеће и грађевине. Самим тим посматрач не може да види све небеске објекте које би могао да се прави и математички хоризонт поклапају.


Растојање до правог хоризонтаУреди

Растојање до правог хоризонта (означено са d) рачуна се помоћу Питагорине теореме, примењене на троугао који чине средиште Земље, тачка у којој стоји посматрач и најдаља тачка коју на Земљи може да види посматрач, односно тачка коју додирује тангента на површину Земљине кугле из тачке у којој се налази посматрач:

 

где је h висина на којој се посматрач налази, углавном занемарива у односу на  , а   означава полупречник Земље.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди