Fermentacija etanola, ili alkoholna fermentacija, alkoholno vrenje, je biohemijski proces u kome se konvertuju šećeri kao što su glukoza, fruktoza, i saharoza u ćelijsku energiju, pri čemu se formira etanol i ugljen-dioksid kao nusproizvodi. Pošto kvasci izvode ovu konverziju u odsustvu kiseonika, alkoholna fermentacija se smatra anaerobnim procesom. Ona se isto tako odvija u nekim vrstama ribe (uključujući zlatnog karaša i šarana), kod kojih (zajedno sa fermentacijom mlečne kiseline) ona pruža energiju pri oskudici kiseonika.[1]

U fermentaciji etanola, (1) jedan molekul glukoze se razlaže u dva molekula piruvata. Energija ove egzotermne reakcije se koristi za vezivanje neorganski fosfata na i konvertovanje u . (2) Dva piruvata se zatim razlažu u dva acetaldehida i otpoštaju se dva molekula kao nusproizvod. (3) Dva acetaldehida se zatim konvertuju do dva molekula etanola koristeći vodonične jone iz , uz konvertovanje nazad u .

Fermentacija etanola ima mnoštvo primena, uključujući produkciju alkoholnih pića, bioetanola, i pripremu hleba.

Biohemijski proces fermentacije saharoze уреди

 
Laboratorijski sud koji se koristi za fermentaciju slame.
 
Fermentacija saharoze kvascom.

Sledeće hemijske jednačine sumiraju fermentaciju saharoze ( ) u etanol ( ). Alkoholnom fermentacijom se konvertuje jedan mol glukoze u dva mola etanola i dva mola ugljen-dioksida, i pri tome se formiraju dva mola  .

Sveukupna hemijska formula alkoholne fermentacije je:

 

Saharoza je dimer molekula glukoze i fruktoze. U prvom koraku alkoholne fermentacije, enzim invertaza preseca glikozidnu vezu između molekula glukoze i fruktoze.

 

Nakon toga svaki glukozni molekul se razlaže u dva molekula piruvata u procesu poznatom kao glikoliza.[2] Glikoliza se sumira jednačinom:

 

  je piruvat, a   je neorganski fosfat. Na kraju se piruvat konvertuje u etanol i   u dva stupnja, pri čemu se regeneriše oksidovani   koji je neophodan za glikolizu:

1.  

je katalizovano pyruvatnom dekarboksilazom

2.  

Ova reakcija je katalizovana alkoholnom dehidrogenazom (ADH1 u pekarskom kvascu).[3]

Kao što je prikazano jednačinom reakcije, glikoliza uzrokuje redukciju dva molekula   do  . Dva molekula   se isto tako konvertuju do dva molekula   i dva molekula vode putem fosforilacije supstratnog nivoa.

Reference уреди

  1. ^ Waarde, Aren van; G. Van den Thillart; Verhagen, Maria (1993). „Ethanol Formation and pH-Regulation in Fish”. Surviving Hypoxia. стр. 157−170. ISBN 978-0-8493-4226-4. 
  2. ^ Stryer, Lubert (1975). Biochemistry. W. H. Freeman and Company. ISBN 978-0-7167-0174-3. 
  3. ^ Raj SB, Ramaswamy S, Plapp BV. „Yeast alcohol dehydrogenase structure and catalysis.”. Biochemistry. 53: 5791—803. PMC 4165444 . PMID 25157460. doi:10.1021/bi5006442.