Kalcijum fosfat

Хемијско једињење

Kalcijum fosfat je ime familije minerala koji sadrže jone kalcijum (Ca2+) zajedno sa ortofosfatom (PO43-), metafosfatom ili pirofosfatom (P2O74-) i u nekim slučajevima jone vodonika ili hidroksida.[1][2]

Monokalcijum fosfat, Ca(H2PO4)2
Dikalcijum fosfat, CaHPO4
Trikalcijum fosfat, Ca3(PO4)2

Kalcijum fosfat je osnovni oblik kalcijuma u goveđem mleku. Sedamdeset procenata kostiju se sastoji hidroksilapatita, kalcijum fosfatnog minerala (poznatog kao koštani mineral). Gleđ zuba se sadrži skoro devedeset procentata hidroksilapatita.

Hemijske osobine уреди

Za razliku od većine drugih jedinjenja nerastvorljivost kalcijum fosfata raste sa porastom temperature, i stoga zagrevanje uzrokuje precipitaciju.

U mleku se nalazi u višim koncentracijama nego što bi bilo moguće na normalnom pH, zato što se javlja u koloidnom obliku, i.e. u micelama vezan za protein kazein zajedno sa magnezijumom, cinkom i citratima. To je kolektivno naiva koloidni kalcijum fosfat (CCP). [3]

Kalcijum fosfati уреди

Pored gore navedenih, treba pomenuti CaO-H2O-P4O10, kao i Ca4P2O9 (verovatno Ca3(PO4)2.CaO).[4]

Vidi još уреди

Reference уреди

  1. ^ Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3. изд.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-175553-6. 
  2. ^ Holleman A. F.; Wiberg E. (2001). Inorganic Chemistry (1st изд.). San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-352651-5. 
  3. ^ A. Y. Tamime, ур. (2006). Brined cheeses - The Society of Dairy Technology (SDT). Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-2460-7. 
  4. ^ N.N.Greenwood, A. Earnshaw, "Chemistry of Elements, 2nd Edition", Butterworth-Heinemann, 1997, pp. 523.