Принцип прилагођености узрасту и потребама ученика

Педагошки принципи
позитивне усмерености
повезивања теорије и праксе
јединства васпитних фактора
превентиве и перспективних линија
индивидуализације и социјализације
прилагођености узрасту
разноврсности
систематичности
опажајности
економичности
самоваспитања
паралелног дејства
колегијалности
ђачког управљања
племенитог такмичења

Принцип прилагођености узрасту и потребама ученика је педагошки принцип који утиче на обликовање васпитно-образовног рада у складу са могућностима датог узраста ученика, али и њихових потреба.

Пожељне активности васпитача

уреди

Наставник треба да обликује и прилагођава васпитне поступке узрасту ученика, али при томе да води рачуна и о разноврсним потребама младих које су иначе саставни део њиховог развоја, односно сазревања. То ће постићи тако што ће размотрити и чак охрабрити многа њихова настојања и респектовати њихов узраст, интересе, мотиве и потребе.[1]

Референце

уреди
  1. ^ Василев, С. & Ракић, Б. 1998. Школска педагогија. Култура: Београд.