Bruto (od ital. Brutto}) je termin koji se koristi prilikom merenja. Bruto masa je na primer masa zajedno sa ambalažom.

Bruto masa je stvarna masa paketa ili sanduka. Bitna je kod proračuna transporta. Da se izračuna koliko će biti opterećen avion, kamion ili brod.

Zato se prilikom opisivanja nosivost broda koristi termin „bruto registarskih tona“. Ako se brod optereti preko mase koja izražava nosivost, transport postaje opasan.

Prilikom prodaje žive stoke koristi se termin „živa vaga“ što nagoveštava da će odgovarajuća životinja klanjem izgubiti na masi (krv, iznutrice...). Živa vaga na neki način odgovara bruto masi.

Termin bruto se koristi i u finansijskim transakcijama. Ako se kaže „bruto“ cena onda se podrazumevaju svi troškovi koji idu na osnovnu cenu (PDV, transport, osiguranje, bankarski troškovi, carina i sl).

Vidi još uredi