Vo je sisar preživar iz porodice goveda (Bovidae), ili bolje rečeno, mužjak domaćeg govečeta koji se kastriranjem određuje za tovljenje ili se koristi za rad, za razliku od odabranih mužjaka, bikova, koji služe za priplod.

Volovi
Volovska zaprega, Donja Trešnjica

Vo je troma i spora, ali snažna životinja. U proseku teži oko 800 kg, a može da povuče teret i do 4 500 kg.

Vo se koristi za vuču (pre svega tokom poljoprivrednih radova) i za meso (prehrambena industrija). Prednosti upotrebe vola nad bikom u seoskim poslovima ogledaju se u tome, što odsustvom polnih žlezda, vo ima daleko blažu narav te se njime lakše upravlja.

Zbog velike snage vo je ranije bio cenjena radna snaga za vuču. Mirno, sporim, ali sigurnim hodom, vukli su volovi kola, plug i druga poljoprivredna oruđa i po najtežim terenima. Danas su ih zamenila savremena prevozna sredstva kao što su traktori, kamioni, automobili.

Reč vo je česta u poslovicama, izrekama i poređenjima u narodnoj književnosti: „glup kao vo“, „prebili su ga kao vola u kupusu“, ...

Na štitovima i zastavama može se naći slika vola propetog na zadnje noge i sa repom savijenim nad kičmom, što ima značenje velike žestoće i razjarenosti.

Nekada je kod pravoslavaca u Bosni postojao običaj da se zvona za novosagrađenu crkvu prenose samo volovskim zapregama, a ne konjskim, jer je vo smatran blagoslovenom životinjom a konj prokletom.[1]

Reference uredi

  • Velika ilustrovana enciklopedija za decu, Šta znam o biljkama i životinjama. 4. izd. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod. 1988. ISBN 978-86-13-00180-5..

Spoljašnje veze uredi