Geti (lat. Getae; antgrč. Γέται; rum. Geţi; bug. Гети) su bili tračka plemena nastanjena pretežno na području današnjih država Rumunije i Bugarske. Od 7. veka p. n. e. Geti su bili u kontaktu sa grčkim kolonijama na obali Crnog mora.

Zemlja Geta na mapi Istočne Evrope pre 218. p. n. e.
Geti na mapi Istočne Evrope oko 200. p. n. e.

U 4. veku p. n. e. Geti su potisnuli Agatirse sa područja današnjeg Banata. Istoričar Dr Samuel Borovski je smatrao da su takozvani „rimski šančevi“ u istočnom i južnom Banatu bili getski odbrambeni šančevi, kojima su se oni branili od Dačana. Prema ovom gledištu, Geti su živeli u ravnici od tih šančeva prema zapadu pa do Tise i prema severu do Moriša.

Geti i Dačani su, kasnije, svoja neprijateljstva zamenili savezom protiv Rimljana.

LiteraturaUredi

  • Tutorov, Milan (2001). Banatska rapsodija - istorija Zrenjanina i Banata. Novi Sad.