Лексикон Народноослободилачког рата

Leksikon Narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941—1945. je knjiga enciklopedijskog tipa u kojoj se nalazi popis oko 3.500 pojmova i ličnosti vezanih za Narodnooslobodilački rat naroda Jugoslavije, kao i opštih pojmova vezanih za Drugi svetski rat. Ova knjiga izadata je 1980. godine u tiražu od 23.000 primeraka.

Leksikon Narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945.
Naslovna strana Leksikona Narodnooslobodilačkog rata
Nastanak
Autorviše autora
ZemljaJugoslavija
Jeziksrpskohrvatski
Sadržaj
Temaistorija
Izdavanje
Izdavač„Narodna knjiga“ Beograd i „Partizanska knjiga“ Ljubljana,
Prevod
Datum
izdavanja
1980.

Knjigu su izdali udruženi izdavači „Narodna knjiga“, iz Beograda i „Partizanska knjiga“, iz Ljubljane povodom četrdesetegodišnjice početka Narodnooslobodilačkog rata. Štampanje knjige izvršio Beogradski izdavački grafički zavod (BIGZ).

Pokretanje rada na izradi ovog leksikona i utvrđivanju opštih pitanja sadržaja, kao i kriterijuma za izbor ličnosti čije su biografije ušle u publikaciju imali su - Savezni odbor SUBNOR-a Jugoslavije, odbori republičkih i pokrajinskih SUBNOR-a i Komsija za istoriju SKJ. Poseban doprinos na stavranju leksikona da je i Institut za savremenu istoriju iz Beograda, a za njegovu izradu je bio obrazovan i poseban Izdavački odbor od predstavnika svih pokrajina, republika i institucija Federacije.

Leksikon je izdat u dva toma. Prvi tom ima 625 stranica i obrađuje pojmove od slova A do slova Lj, dok drugi tom ima 629 stranica i obrađuje pojmove od slova M do slova Ž.

Izdavački odbor uredi

Članovi Izdavačkog odbora Leksinkona Narodnooslobodilačkog rata su bili:

 • Mihailo Apostolski, general-pukovnik i predsednik Makedonske akademije nauka i umetnosti, narodni heroj
 • Petar Brajović, general-pukovnik i član Saveta federacije, narodni heroj
 • dr Aleksandar Grličkov, član Predsedništva Cenralnog komiteta SKJ
 • Ivan Kukoč, general-pukovnik i potpredsednik Skupštine SFRJ
 • Danilo Lekić, general-pukovnik i član Saveta federacije, narodni heroj
 • dr Jovan Marjanović, profesor Univerziteta u Beogradu, predsednik Redakcionog odbora
 • Milija Radovanović, predsednik Komisije Predsedništva CK SK Srbije za istoriju SK Srbije, član Saveta federacije
 • Ida Sabo, član Predsedništva SR Srbije
 • Mika Špiljak, član Predsedništva Veća Saveza sindikata Jugoslavije, narodni heroj
 • Vojo Todorović, general-pukovnik i član Saveta federacije
 • Olga Vipotnik, sradnik Marksisitičkog centra CK SK Slovenije
 • Azem Vlasi, sekretar Konferencije Scijalističkog saveza radnog naroda Kosova

Redakcioni odbor uredi

 
Lekiskon NOR

Članovi Redakcionog odbora Leksinkona Narodnooslobodilačkog rata su bili:

 • dr Jovan Marjanović, profesor Univerziteta u Beogradu, predsednik Redakcionog odbora
 • Snežana Mitrović, urednik „Partizanske knjige“, Beograd
 • dr Dušan Bilandžić, profesor Sveučilišta u Zagrebu
 • Danilo Bulajić, publicista
 • dr Pero Damjanović, direktor Instituta za savremenu istoriju, Beograd
 • dr Ali Hadri, profesor Univerziteta u Prištini, član Akademije nauka i umetnosti Kosova
 • dr Vlado Ivanovski, naučni savetnik Instituta za nacionalnu istoriju, Skoplje
 • dr Petar Kačavenda, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, Beograd
 • Zdravko Klanjšček, pukovnik, viši naučni sradanik Vojnoistorijskog instituta
 • dr Josip Mirnić, profesor Univerziteta u Novom Sadu, član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti
 • Pero Morača, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju, Beograd
 • Vidak Perić, direktor „Narodne knjige“, Beograd
 • dr Dušan Živković, naučni savetnik za savremenu istoriju, Beograd

Autori tekstova uredi

Neki od autora tekstova u Leksinkonu Narodnooslobodilačkog rata su bili:

 • Mihailo Apostolski, general-pukovnik i predsednik Makedonske akademije nauka i umetnosti, narodni heroj
 • Milan Andrić, profesor, rezervni potpukovnik i vojni istoričar
 • Vilma Bebler-Priković, viši kustos Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije
 • mr Milica Bodrožić, viši kustos Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije
 • dr Milan Borković, naučni savetnik Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije
 • Franček Bohanec, profesor i publicista
 • mr Ljubomir Bošnjak, major, naučni savetnik Vojnoistorijskog instuta

Recenzenti uredi

Recenzenti Leksinkona Narodnooslobodilačkog rata su bili:

 • dr Smilja Avramov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu
 • dr Milan Borković, naučni savetnik Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije
 • dr Vladimir Brezovski, naučni savetnik Instituta za nacionalnu istoriju, Skoplje
 • dr Ali Hadri, profesor Univerziteta u Prištini, član Akademije nauka i umetnosti Kosova
 • dr Đorđe Knežević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu
 • dr Zoran Lakić, viši naučni saradnik
 • dr Vladimir Milanović, profesor Univerziteta u Beogradu
 • dr Josip Mirnić, profesor Univerziteta u Novom Sadu, član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti
 • dr Drago Nikolić, general-potpukovnik
 • mr Milan Matić, stručni saradnik Instituta za savremenu istoriju, Beograd
 • dr Petar Kačavenda, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, Beograd
 • Zdravko Klanjšček, pukovnik, viši naučni sradanik Vojnoistorijskog instituta
 • dr Mile Todorovski, naučni savetnik Instituta za nacionalnu istoriju, Skoplje
 • mr Jovan Vujošević, pukovnik, viši naučni saradnik Vojnoistorijskog instituta

Literatura uredi

 • Leksikon Narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945 (prvi tom). „Narodna knjiga“ Beograd i „Partizanska knjiga“ Ljubljana, 1980. godina.