Nedeljko Bogdanović

Nedeljko Bogdanović (Bučum, kod Svrljiga, 1938) srpski je lingvista, književnik i profesor univerziteta u penziji.

Nedeljko Bogdanović
Lični podaci
Datum rođenja1938
Mesto rođenjaBučum, Kraljevina Jugoslavija

Biografija

uredi

Osnovnu školu završio u Bučumu, nižu gimnaziju u Svrljigu, srednju ekonomsku i Višu pedagošku u Nišu (1966) i diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (1968). Magistrirao je (1976) i doktorirao (1985) na Filološkom Fakultetu u Beogradu iz oblasti dijalektologije. Službovao je u Svrljigu, Belom Potoku i Nišu. Radio u Izdavačkoj ustanovi „Gradina“, Niš.

Univerzitetska služba: Filozofski fakultet u Prištini (1980 - 1988, predmet: Dijalektologija), Filozofski fakultet u Nišu (1988 - 2004, predmeti: Dijalektologija, Istorija jezika, Staroslovenski jezik).

Bio je glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa „Facta universitatis“, a sada je jedan od urednika Etno-kulturološkog zbornika i član uredništva Srpskog dijalektološkog zbornika. Član je više odbora SANU: Odbora za rečnik savremenog srpskog književnog i narodnog jezika, Odbora za dijalektologiju i onomastiku i Međuakademijskog odbora za dijalektološke atlase.

Lingvističke studije

uredi
 • Govori Bučuma i Belog Potoka, 1979.
 • Govor Aleksinačkog Pomoravlja, 1987, 2020;
 • O govoru i imenima, 1990.
 • Izoglose jugoistočne Srbije, 1992;
 • Jezik i govor, 1992;
 • Inventar morfološke problematike prizrensko-timočkih govora, 2000;
 • Etno-kulturološke teme, 2002;
 • Toponimija Svrljiga, 2006,
 • Zmijski rečnik (separat) 2007;
 • Zemljopisna i njoj srodna leksika jugoistočne Srbije (separat) 2008;
 • O leskovačkom govoru, 2009;
 • Imenoslovi srspkih pisaca (sa Anom Savić-Grujić), 2009;
 • Reč i pesma ("Utva zlatokrila“ Branka Miljkovića), 2011;
 • Poetski rečnik Gordane Todorović, 2011;
 • Leksički slojevi – prilozi frekvencijskom rečniku srpskog jezika (prir. sa Anom Savić Grujić) 2012;
 • Podmidžorski jelovnik, monografija, 2015;
 • Jezik i govor Staroplaninaca, 2015;
 • Antropografski rečnik jugoistočne Srbije (separat), 2016;

Knjige narodnih opscenih umotvorina

uredi
 • I ja tebi, 1998, 1998, 2000, 2003, 2006;
 • Budalina igračka, 1999, 2003;
 • Veselice, 2013;

Knjige proze

uredi
 • Deca u ratu, 1975;
 • Bučumika u zvonu, 2005;
 • Bučumike, 2007;
 • Ajd lako, ajd lagano, 2007;
 • Svirač na mesečini, 2009;

Poezija

uredi
 • Dnevni red, 1978;
 • Vrla strana, 1978, 2008;
 • Bdenja i buđenja, izbor iz poezije članova redakcije časopisa Bdenje (koautorstvo S. Bogdanović, Z. Vučić, R. Vučković, R. D. Arsić, Z. Kocić i O. Ristić), 2010;
 • Melemi gorkog sna (sa Miloradom Stojkovićem, pesme i komentari), 2011;
 • Iznudice, 2012;
 • Olatar u planini, 2016;

Knjige u koautorstvu

uredi
 • Prizrensko-timočki govori (Dosadašnja istraživanja – P. Ivić, i: Bibliografija, sa: V. Vukadinovićem i J. Marković), 1996;
 • Praktikum iz dijalektologije (sa J. Marković), 2000;
 • Župski vinogradarski rečnik (sa D. Veljković), 2001;
 • Rasputice jezika oko nas (sa D. Veljković i I. Cvetković), 2004;
 • Deset godina istraživanja Svrljiga (sa A. Savić-Grujić), 2008;
 • Naisa ljubavi moje, antologija pesama o Nišu, (sa M. Stojkovićem), 2016;
 • Bučum (sa D. Stojiljkovićem, M. Milutinovićem, V. Nikolićem i Ž. Bogdanovićem), 2017;
 • Aleksinački jezički poučnik ( sa Aleksandrom L. Raičević i Majom R. Cvetićanin), 2019;
 • Rečnik Aleksinačkog Pomoravlja (sa Majom R. Cvetićanin), 2022;

Priredio

uredi
 • Zora govora (zbornik) 1980;
 • U svetlu carskih gradova (zbornik), 1994;
 • Svadbene pesme svrljiškog kraja, 1995;
 • Opscena leksika (zbornik), 1998;
 • Bela loza, 2000;
 • Jezička kultura javnog života (red.), 2007;
 • Šta očekujem od proučavanja jezika pisaca (prir. sa M. Ilić) 2009;
 • Imenoslovi srpskih pisaca (prir. sa A. S. Grujić), 2009;
 • Igra i reč (prir. sa N. Živanovićem) 2009;
 • Kvantitativni odnosi u proznom tekstu (prir. sa J. Stošić), 2009;
 • Ljubiša Mitrović: „Žar ptica iz predela sna“ (izbor poezije, predgovor i pogovor), 2011;
 • Dok su solunci još govorili (iz zaostavštine Vladete R. Košutića), 2011;
 • Učitelj Tasa: Presad mudrosti (prevod, predgovor, komentari, prir.), 2014;
 • Selo neveselo, studije o selu (prir.) 2014;
 • Pastirski imenoslov (prir.) 2015;

Intervjui

uredi
 • U službi jezika (intervjui sa akademicima Slobodanom Remetićem i Sretom Tanasićem), 2018;
 • Dimitrije Milenković – život i stvaralaštvo (intervju), 2018.

Radovi objavljeni u časopisima i zbornicima

uredi
 1. Između slike i prilike (analiza stilskih postupaka za slikanje telesne lepote u narodnim pesmama), Gradina br. 2, Niš 1971, str. 21-29.
 2. Mikrotoponimi Tresibabe, Razvitak, br. 5; Zaječar 1972, str. 82-86.
 3. Hleb i s hlebom (prilog rečniku narodnih govora), Gradina, br. 5, Niš 1972, str. 82-87.
 4. Govor sela Trgovišta kod Sokobanje, Razvitak br. 1, Zaječar 1979, str. 93-96.
 5. Prilozi rečniku timočkih govora, Razvitak br. 3, Zaječar 1979, str. 74-82.
 6. Geografski nazivi u toponimiji svrljiškog kraja, Niški zbornik, br. 8, Niš 1979, str. 171-183.
 7. Nazivi i imena brava u okolini Svrljiga, Onomatološki prilozi, b. 1, Beograd 1979, str. 155-165.
 8. Toponimi antroponimske osnove u slivu gornjeg toka Svrljiškog Timoka, Vtora onomastička konferencija Jugoslavije (zbornik referata), Skopje 1980, str. 41-45.
 9. Nazivi bilja i životinja u toponimiji svrljiškog kraja, Onomatološki prilozi, br, 2, Beograd 1981, str. 159-170.
 10. Geografska imena u svrljiškom kraju, Onomastica jugoslavica, br. 10, Zagreb 1982, str. 285-292.
 11. Kud se dede svrljiška Pozvižda, Niški zbornik, br. 13, Niš 1983, str. 75-78.
 12. Glagolski pejorativi u govoru Svrljiga, Leksikologija i leksikografija (zbornik referata), Novi Sad - Beograd 1984, str. 23-25.
 13. Nazivi svrljiških sela u 15. (i 16.) veku) i njihov današnji oblik, Zbornik referata Pete jugoslovenske onomastičke konferencije, ANUBIH Sarajevo 1985, str. 117-123.
 14. Nazivi bilja u ljudskim imenima, Stogodišnjica Flore okoline Niša (zbornik referata), Niš 1985, str. 199-205.
 15. Mikrotoponimija Golaka, Onomatološki prilozi br. 7, Beograd 1986, str. 483-498.
 16. Sudbina antroponimskog fonda svrljiškog kraja (prema defteru iz 1478-81. godine), šesta onomastička konferencija Jugoslavije (zbornik referata), SANU, Beograd 1987, str. 327-334.
 17. Timočki govori pravci njegovog daljeg proučavanja, Timočka krajina u 19. veku (zbornik referata), Knjaževac 1988, str. 187-200.
 18. Pozdrav, blagoslov, kletva i psovka, život i delo Vuka Karadžića (zbornik referata), ANUK Priština 1988, str. 69-74.
 19. Negativni činioci jezičke kulture niške sredine, Jezička kultura niške sredine i pravci njenog daljeg razvoja (zbornik referata), Niš 1990, str. 29-33.
 20. Na raskršću dijalekatske leksikografije, Zbornik Filološkog fakulteta u Prištini, br. 1, Priština 1991, str. 97-101.
 21. Fitonimi u determinaciji ljudi, Flora jugoistočne Srbije (zbornik referata), Leskovac 1991, str. 249-255.
 22. Pirotski ojkonimi; Zbornik MS za filologiju i lingvistiku br. 33, Novi Sad 1992, str. 29-36.
 23. Analoške pojave u govorima niškog kraja, Nissa br. 2-3, Niš 1992, str. 476-482.
 24. Neke jezičke odlike matejevačkih zapisa, Zbornik Narodnog muzeja Niš, Niš 1992, str. 113.
 25. Neka zapažanja o govoru Velikog Alaša kod Lipljana, Baština, Priština 1992, str. 43.
 26. Dve dijalekatske inovacije; Zbornik Filološkog fakulteta u Prištini, Priština 1993, 23-28.
 27. Imperativ tipa čeke, glede (u govorima prizrensko-timočke oblasti); Zbornik MS za filologiju i lingvistiku, br. 37/1-2, Novi Sad 1994.
 28. Leksika plođenja u govorima svrljiškog kraja, Etno-kulturološki zbornik, knj. 1; Etno-kulturološka radionica Svrljig, 1995, str. 249-254.
 29. Sunce u putopisima Ljubomira Nenadovića, Zbornik Ljubomir Nenadović i srpska putopisna proza; Filološki fakultet u Prištini, 1995, str. 57-62.
 30. Nazivi bilja po boji, u. Prilozi iz fitolingvistike, knj. 1; Filozofski fakultet u Nišu, 1996, str. 27-32.
 31. Verovanja i praznoverice u vezi sa danima u nedelji; Etno-kulturološki zbornik, 2, Svrljig 1996, str. 256.
 32. Označavanje stilskih vrednosti u dijalekatskim rečnicima jugoistočnnje Srbije, u: Zbornik radova Studijske grupe za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, br. 4-5, Niš 1996, str. 197-207.
 33. Imenoslov „Zone Zamfirove“; Književno delo Stevana Sremca - novo čitanje; Zbornik referata sa istoimenog skupa (Lingvistička sekcija), Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu i Filozofski fakultet u Nišu, Niš 1997, str. 79-83.
 34. Priroda u snovima; Treći simpozijum Tradicijska kultura istočne Srbije i susednih oblasti; Svrljig 24. 8. 1997; Etno-kulturološki zornik, knj. 3, pp. 263-265.
 35. Jezičke pojave na dodiru prizrensko-timočkog i kosovsko-resavskog dijalekta, u: O srpskim narodnim govorima (zbornik referata sa naučnog skupa (Despotovac 1996), Despotovac 1997, sr. 77-83.
 36. Telesna lepota u goranskoj narodnoj pesmi; ZbFFN, serija Srpski jezik i književnost; r. 6, str. 55-62, Niš 1998.
 37. Psovka naša nasušna, u: Opscena leksika (zbornik), Niš 1998.
 38. Svet(k)o(vina) i psovka; Etnokulturološki zbornik, br. 4, Svrljig 1998, str. 167-172.
 39. O odnosu ranjen - ranenje u prizrensko-timočkim govorima; Zbornik MS za filologiju i lingvistiku, XLII, Novi Sad 1999, str. 433-437.
 40. Govor sela Slovinja, Srpski jezik, broj 4/1-2, godina IV, Beograd 1999, str. 269-276.
 41. Anatomska leksika u makedonskoj geografskoj terminologiji; Južnoslovenski filolog; 46/1-2, Beograd 2000, str. 125-130. Geografski apelativi u toponimiji Sokobanjske kotline; Zbornik MS za filologiju i lingvistiku, XLIII, Novi Sad 2000, str. 57-63.
 42. Akcenat kao diferencijalni znak u govorima prizrensko-timočke zone; Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, br. 7, Vranje 2000; str.49-57.
 43. Sudbina nekih (novih) vokalskih grupa u prizrensko-timočkim govorima; Radovi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 3, Banja Luka 2000, str. 29-33.
 44. Pozdrav kao početak i kraj komunikacije; Etno-kulturološki zbornik, br. 6; Svrljig 2000.
 45. Dunđerska leksika seoskog graditeljstva; referat (na skupu Tradicijska kultura istočne Srbije), Zaječar; Glasnik Etnografskog instituta SANU, XLIX, Beograd 2000, str. 147-153.
 46. Mit i toponimija (povodom Srpske mitologije S. Petrovića); Književnost 1-2, Beograd 2001, str. 141-148.
 47. Crnotravski demoni; Etno-kulturološki zbornik, br. 7, Svrljig 2001.
 48. Majka-zemlja sa babinim likom; Bdenje (časopis), br. 1, Svrljig, 2002; 95-100.
 49. Mitologija i geografska leksika; u: Veselin Ilić ili istina o nepodobnom pojedincu (zbornik), Niš 2002, str. 51-54.
 50. Predloško-padežne sintagme u toponimiji svrljiškog kraja; ZbFLL XLV/1-2, Novi Sad 2002, str. 285-290.
 51. Povlen, Maljen i njihova sabraća; ZbFLL XLV/1-2, Novi Sad 2002, str. 321-322
 52. Pozvižda pod Vetrilima; Bdenje, 2, Svrljig 2003, 153-156.
 53. Dosadašnja proučavanja narodnih govora jugoistočne Srbije; Godišnjak za srpski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Nišu, Niš 2003, str. 95-104.
 54. Mitski i demonski svet u jeziku, epskoj i lirskoj poeziji; Etno-kulturološki zbornik, br. 8, Svrljig 2003, str. 55-58.
 55. Dijalekat i škola; Srpski jezik br. VIII/1-2, Beograd 2003, str. 581-585.
 56. Početak i kraj reči u govorima jugoistočne Srbije (referat); Zbornik sa naučnog skupa „Život i delo akademika Pavla Ivića“, Subotica - Novi Sad - Beograd, 2004, str. 191-197.
 57. Ljuto i oštro u narodnoj frazeologiji; Braničevo br. 1, Požarevac, 2004, str. 143-146.
 58. Ljuto, slano, ćiselo, nagornjuje – pa blago; Trpeza u kulturi Bugara i Srba; Veliko Trnovo 2004, str. 93-99.
 59. Sufiksalna derivacija fitonima i fitonimima motivisanih reči, Prilozi iz fitolingvistike, IV, Filozofski fakultet u Nišu, 2004, str. 5-11.
 60. Proučavanje kulture i jezik (metodološka pitanja, skica); Etno-kulturološki zbornik, br. 9, Svrljig 2004, str. 97-102.
 61. Svrljig i Svrljižani, Gradina, 6/2004, str. 131-136.
 62. Toponimi zoonimskog porekla na tlu Svrljiške kotline; Dijalektološka istraživanja, I, Niš, 2004, str. 25-33.
 63. Život u mitskom okruženju, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini
 64. Komika između smeha i podsmeha; Komično u kulturi Srba i Bugara (zbornik); Filozofski fakultet Niš, 2005, str. 19-25.
 65. Sava Penčić kao inicijator (referat sa okruglog stola,3. 12. 2004), zbornik: Prof. dr Sava Penčić – život i delo; Niš, 2005, str. 107-111.
 66. Kontinuitet i diskontinuitet kulturnog razvoja Balkana; u: Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja kulture mira i evrointegracijskih procesa (Zbornik); Niš, 2005, str.91-99.
 67. Beli dvori – poetski ideal (odlomak); Kult, str. 4-5, prilog Narodnim novinama, Niš 23. 12. 2005.
 68. Belopalanački ojkonimi; Belopalanački zbornik, br. 1, Bela Palanka 2005, str. 93-99.
 69. Romska imena u Pirotu i okolini, u: Srbistički prilozi (Zbornik u čast prof. Slavka Vukomanovića), Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2005, str. 45-49.
 70. Opštekarpatski dijalektološki atlas (reč na promociji 7, završnog toma Atlasa), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XLVIII/1-2, Novi Sad 2005, str. 327-331.
 71. Vlahoromanski elementi u govorima jugoistočne Srbije, naučni simpozijum Rumunsko-srpski i opštebalkanski kulturni mozaik, Temišvar 11-13- 11. 2005, U: Problemi slovenske filologije, XIV, Temišvar 2006, 19-26.
 72. Jezička interferencija u mogućem programu balkanskih studija kulture; u: Za studije balkanskih kultura (zbornik radova), Filozofski fakultet, Niš 2006, str. 99-100.
 73. Dvoobličke reči u srpskom jeziku, Naučni sastanak u Vukove dane, br. 35/1, MSC, Beograd 2006, str. 333-338.
 74. Beli dvori narodni poetski ideal, u: Estetska dimenzija kuće; Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, 2006, str. 19-26.
 75. Nazivi ulica jesu imena grada, u: Jezička kultura javnog života, Niš 2007, str. 9-18.
 76. Javni natpisi, u: Jezička kultura javnog života, Niš 2007, str. 40-48.
 77. Jezik lokalne samouprave, u: Jezička kulturajavnog života, Niš 2007, str. 65-74.
 78. Jezik konferencija za štampu, u: Jezička kultura javnog života, Niš 2007, str. 75-78.
 79. Erotsko i psovka, u: Erotsko u kulturi Srba i Bugara, Niš 2007, str. 9-19.
 80. Pogled iskosa na kulturu mira, u: Geokultura razvoja i kultura mira na Balkanu; Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu, Niš 2007, str. 126-131.
 81. Srpski dijalekti i književnojezička norma, u: Srpski jezik i društvena kretanja (zbornik), Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 2007. str.47-50.
 82. Dijalektološka nauka i dijalekatska književnost, u: Naše stvaranje, 1-4, Leskovac 2007, str. 9-11.
 83. Srpska dijalekatska književnost, u: Naše stvaranje, 3-4, Leskovac 2008. str. 250-256.
 84. Jezički ostaci - spomenici ljudskoga pamćenja, Leskovački zbornik XLVII, Leskovac 2007, str. 377-382.
 85. Konstrukcije sa bude, biće, će/če u prizrensko-timočkim govorima; Srpski jezik, 12/1-2 (Zbornik u čast M. Dešića), Beograd 2007, str. 109-112.
 86. Krnji imperativ u prizrensko-timočkim govorima, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku L (Zbornik u čast M. Pižurice), Novi Sad 2007, str. 77-80.
 87. Dijalekti u svetlu društvenih promena, u: Srpski jezik u (kon)tekstu, knj. 1, zborik radova, FILUM, Kragujevac 2008, str. 307-311.
 88. Zamke u igri s narodnim pesmama i pričama, Etno-kulturološki zbornik, XII, Svrljig 2008, str. 121-125.
 89. Vezane lekseme u fitonimiji, Južnoslovenski filolog LXIV, Beograd 2008. str. 15-19.
 90. Antropografska leksika u Rečniku govora Zagarača Draga i Željka Ćupića, Zbornik Instituta za srpski jezik SANU, I (Posvećeno Dragu Ćupiću povodom 75-godišnjice života), Beograd 2008, str. 71-77.
 91. Afrikatizacija u prizrensko-timočkim govorima, u: Radovi, I, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš 2009, str. 15-20.
 92. Olaf Brok i srpska dijalektologija, u: Radovi, I, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš 2009, str. 15-20.
 93. Imena i nadimena u jugoistočnoj Srbiji, u: Imenoslovi..., 7-11.
 94. Terminologija Imenoslova, u: Imenoslovi..., 12-16.
 95. Imenoslov Medovine Slobodana Džunića, u: Imenoslovi..., 105-125.
 96. O nekim pitanjima sportske terminologije, u: Igra i reč..., str. 27-37.
 97. Igra i igrati, u: Igra i reč..., str. 45-48.
 98. Ratnički govor o sportu, u: Igra i reč..., str. 95-99.
 99. Naslovi Utve zlatouste Branka Miljkovića; Književni magazin, br. 97-99, jul-septembar 2009, Beograd, str. 27-29.
 100. Miljkovićeva Utva zlatokrila, u: Bdenje, 21-22, Svrljig – Knjaževac 2009, 126-131.
 101. Iz Poetskog rečnika Gordane Todorović, u: Bdenje, 21-22, Svrljig – Knjaževac 2009, str. 134-139.
 102. Gajde, u: Bdenje, 21-22, Svrljig – Knjaževac 2009, str. 179-180.
 103. Imenoslov sela Bučuma iz sredine XIX veka; Bdenje 23–24, Svrljig 2010. str. 217–221.
 104. Telo i bilje u jezičkoj polisemiji, u: Telo i odelo u kulturi Srba i Bugara; Niš 2010, str. 7–11.
 105. Leksika odevanja motivisana nazivima delova tela (Sa Valentinom Bodžolovom), u: Telo i odelo u kulturi Srba i Bugara; Niš 2010, str. 13–21.
 106. Šepot nad ezeroto (pesma i beleška o pesmi); Bdenje 25, Svrljig 2010, 21–24.
 107. ,,Torlak” (o istoimenom listu, povodom 20. broja); Bdenje 25, Svrljig 2010, 55–56.
 108. Bdenje o Bdenju (Pregled, bibliografija, popis autora); Bdenje 25, Svrljig 2010, 63–118.
 109. Marina Jurišić: Govor Gornje Pčinje, SDZb LVI, Beograd 2010, str. 559–562.
 110. Telo kao mer(k)a, Zbornik radova filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, posebno izdanje u čast prof. dr M. Vukićevića, Kosovska Mitrovica 2010, str. 23–27.
 111. Motivaciona osnova tvorbe reči u vezi sa hlebom, u: Hleb (zbornik), Univerzitet u #Nišu, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš 2010,
 112. Istraživački zadaci kosovskometohijske jezičke problematike, u: Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji (zbornik), Kosovska Mitrovica 2010, st. 10–12.
 113. Kulturološki značaj dijalekatskih rečnika, u: Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji (zbornik), Kosovska Mitrovica 2010, st. 13–18.
 114. Nazivi za nezvane svate, u: Etno–kulturološki zbornik, XIV, Svrljig 2010.
 115. Sportska igra u ratničkom diskursu, u: Igra (Tradicionalna estetska kultura), Centar za naučnma istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš 2011, str. 161–164.
 116. Dijalekat i književnost, u: Etno–kulturološki zbornik, XV, Svrljig 2011, str. 65–77.
 117. Nevesta – nova i / ili nepoznata, u: Etno–kulturološki zbornik, XV, Svrljig 2011, str.
 118. Enciklopedija Niša, Tom Kultura, red. M. Stojanović, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš 2011. Članci: Georgijević Svetozar, Govori Niša i okolnih sela, Nadimci Nišlija, Prvulović Borislav, Toponimija Niša, Turcizmi u govoru Niša.
 119. Niški leksikon, ur. M. Stefanović, JP Službeni glasnik Beograd – Grad Niš. Članci: Govori Niša, Toponimija Niša, Turcizmi u govoru Niša.
 120. Tematski i(li) terminološki dijalekatski rečnik; u: Godišnjak za srpski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Nišu, br. 11, Niš 2011, str. 15–25.
 121. Imenovanje ljudi po poreklu ili mestu življenja u prošlosti Pirota, u: Ime u kulturi Srba i Bugara (Zbornik radova) Filozofski fakultet, Niš 2011, str.45–52.
 122. Ideal telesne lepote u Solomunovoj Pjesmi nad pjesmama, u: Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas (Zbornik radova), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš, 2012, str. 9–14.
 123. Imena i prezimena motivisana nazivima za delove ljudskog tela, u: Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas (Zbornik radova), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš, 2012, str. 170–173.
 124. Tri priče (Šumske oči, Motka i grana, O grani i oluji), Savremenik, br. 199, Beograd 2012, str. 57–64.
 125. Igla u jeziku i narodnoj kulturi (Sa Anom Savić Grujić); Etno–kulturološki zbornik XVI, Etno–kulturološka radionica Svrljig, 2012, str. 77–82.
 126. Nos u narodnom jeziku, frazeologiji i kulturi (Sa Tanjom Milosavljević); Etno–kulturološki zbornik XVI, Etno–kulturološka radionica Svrljig, 2012, str. 83–89.
 127. Jedan (ne)moguć dijalekatski rečnik; Etno–kulturološki zbornik XVI, Etno–kulturološka radionica Svrljig, 2012, str. 93–101.
 128. Borisav Jovanović: Stari zanati Pirota i okoline (prikaz); Etno–kulturološki zbornik XVI, Etno–kulturološka radionica Svrljig, 2012, str. 133–135.
 129. Frekvencija imenica u priči ,,Dinčina kuća” Radosava Stojanovića, u: Leksički slojevi; Centar za naučno–istražuvački rad SANU i Univerziteta u Nišu (serija Pisci i jezik, knj. 7), Niš 2012, str. 101–109.
 130. Leksički fond Miljkovićeve ,,Utve zlatokrile”, U: Centar za naučnoistražuvački rad SANU i Univerziteta u Nišu (serija Pisci i jezik, knj. 7), Niš 2012, str. 111–123.
 131. Truba (priča), Bdenje, 34, Svrljig–Knjaževac 2012, str. 25–28.
 132. Verodostojnost dijalekatskog rečnika, u: Naše stvaranje, 1-2, Leskovac 2012, str. 129-132.
 133. Portret (priča), u: Naše stvaranje, 3–4, Leskovac 2012, str. 211-214.
 134. Toponimija – jezik, istorija i predanje (osvrt na knjigu Radojke Cicmil Remetić Toponimija Pivske planne); Zbornik Matice srpske za književnost, 1, Novi Sad 2012, str. 247–250.
 135. Bučumike (Tišina i tajina, Slavuji, Rodi godino, Neslava proslova), u: Naše stvaranje, 3–4, Leskovac 2012, str. 214-217.
 136. Sokobanjski imenoslov, Zbornik (Narodnog muzeja Niš), 21, Niš 2012, str. 137-144.
 137. Apostola Pavla poslanica O ljubavi; Bdenje 35, Knjaževac – Svrljig 2013, str. 25–28.
 138. Mikrotoponimi Belog Potoka, Belopotočki zbornik 1, Zavičajni muzej Knjažavac, Knjaževac 2013, str. 54–60.
 139. Nazivi belopotočkih familija, Belopotočki zbornik 1, Zavičajni muzej Knjažavac, Knjaževac 2013, str. 51–53.
 140. Svadbene pesme iz Belog Potoka (beleška), Belopotočki zbornik 1, Zavičajni muzej Knjažavac, Knjaževac 2013, str. 98–99.
 141. Ideal telesne lepote u Solomunovoj Pjesmi nad pjesmama, Bdenje 36, Svrljig 2013, str. 10–14.
 142. Vidoje Cvetanović: Rečnik zaplanjskog govora (recenzija), U Vidoje Cvetanović: Rečnik zaplanjskog govora, Gadžin Han 2013, str. 9-10.
 143. Zavičajni idiom kao konstruktivni faktor u onomastici; u: Etno-kulturološki zbornik, XVII, Svrljig 2013, str. 153-157.
 144. Dve knjige ,,iz Torlačiju“, u: Etno-kulturološki zbornik, XVII, Svrljig 2013, str. 170-171.
 145. Milan Milosavljević: Privreda opštine Knjaževac 20. veka, u: Etno-kulturološki zbornik, XVII, Svrljig 2013, str. 171-172.
 146. Iz prošlosti Belog Potoka, u: Zbornik Narodnog muzeja u Nišu, br. 22, Niš 2013, str. 91–102.
 147. Otvorena pitanja izrade dijalekatskih rečnika; u: Putevi i dometi dijalekatske leksikografija (Zbornik), Filozofski fakultet u Nišu, Niš 2013, str. 25–29.
 148. Leksika u Belićevim Dijalektima istočne i južne Srbije, u: Godišnjak za srpski jezik, god. XXVI, broj 13 (broj posvećen akad. Slobodanu Remetiću), Niš 2013, str. 95–105.
 149. Hleb naš nasušni, Danica za 2014, Vukova zadužbina, Beograd. Sitni alati, pomagala i oprema (o rečima za urutke); u: Bdenje, 39, Svrljig 2014, str. 165–167.
 150. Jedan (ne)moguć dijalekatski rečnik; u: Etno-kulturološki zbornik, XVIII, Svrljig 2014, str. 117–123.
 151. Pograničje u sociološkom ključu (osvrt na knjige iz projekta Održivost i identitet Srba i nacionalnih manjina u pograničnim oblastima istočne i jugoistočne Srbije), u: Etno-kulturološki zbornik, XVIII, Svrljig 2014, str. 134–138.
 152. Predgovor: Uzornik iz pograničja, u: Uzornik u pograničju istočne i jugoistočne Srbije, Prometej, Novi Sad i Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš 2014.
 153. Beli Potok u najstarijim popisima; Belopotočki zbornik II, Beli Potok 2014, str. 11–16.
 154. Belopotočke kućne zadruge; Belopotočki zbornik II, Beli Potok 2014, str. 40–47.
 155. Znanja i umenja Belopotočana; Belopotočki zbornik II, Beli Potok 2014, str. 58–65.
 156. Beli Potok u sećanju učiteljice Bube (intervju sa Ljubicom Tošev); Belopotočki zbornik II, Beli Potok 2014, str. 69–71.
 157. Može li zamrelo selo da oživi; u: Selo neveselo, str. 11–12.
 158. Selo neveselo; u: Selo neveselo, str. 13–20.
 159. Pogovor; u: Selo neveselo, str. 117–129.
 160. Kazivanja solunaca kao ljudska istina o velikom ratu, Istok, br. 2, Knjaževac 2014, str. 179–183. (odlomak referata za naučni skup, Vranje
 161. Čitanje istorije iz jezika (osvrt na knj. Romanizacija i romansko stanovništvo timočke zone od I do XVI veka Slavoljuba Gacovića) Istok, br. 2, Knjaževac 2014, str. 161–164.
 162. Sreten Petrović (Intervju), u: Istok, br. 2, Knjaževac 2014, str. 105–127.
 163. Novi rečnik staroga govora (Sa Slobodanom Remetićem), Recenzija na Rečnik timočkog govora Ljubiše Rajkovića Koželjca, Negotin 2014, str. 651–653.
 164. Dragoljub Zlatković: Rečnik pirotskog govora, I-II (Iz recenzije), Drugi tom, str. 573, Beograd 2014.
 165. Šta se javlja – šta li se obnavlja (teorijske i metodološke nedoumice o revitalizaciji relihije), u: Etno-kulturološki zbornik, knj. XIX, Svrljig 2015, str. 63–89.
 166. Prizrensko-timočki dijalekatski rečnici (osvrt), u: Etno-kulturološki zbornik, knj. XIX, Svrljig 2015, str. 139-140.
 167. Jarebica i soko – ili erotska simbolika između tabua i umetničkog izraza; Eros (zbornik referata sa naučnog skupa Tradicionalna i estetska kultura), Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu, Niš 2015, str. 167-175.
 168. Dijalekatski rečnici u svetlu Vukovog Srpskog rječnika, u: Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864-2014), zbornik referata sa naučnog skupa; SANU, Naučni skupovi Knj. CLVI, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 27, Beograd 2015,str. 209–218.
 169. Leksema reč u poetici Branka Miljkovića, u: Branko Miljković – novo čitanje (Zbornik radova sa naučnog skupa), Filozofski fakultet u Nišu, Niš 2015, str. 297–302.
 170. Govori prizrensko-timočke oblasti u Srpskom dijalektološkom zborniku; u: Tribina Biblioteke SANU, Godina IV, broj 4, Beograd 2016, str. 251–253.
 171. Mi(t) o Sizifu; Srpska vila, časopis za književnost, nauku i kulturu; br. 43, maj 2016; Bijeljina, str. 87-90.
 172. Živopis: Dimitrije Milenković (Razgovor sa D. Milenkovićem), u: Istok, br. 7-8-9, Knjaževac 2016, str. 43–67.
 173. Neke leksičke pojedinosti putopisne proze Gligorija Božovića, u: Poetika Gligorija Božovića; Kosovska Mitrovica – Niš – Zubin Potok 2016, str. 353-363.
 174. Romi u svrljiškom kraju sredinom XIX veka, u: Etno-kulturološki zbornik, knj. XX, Svrljig 2016, str. 15–23.
 175. Dalji putevi leksikografske obrade prizrensko-timočkih govora, u: Etno-kulturološki zbornik, knj. XX, Svrljig 2016, str. 135–147.
 176. Dragoljub Zlatković: Rečnik pirotskog govora, I-II (prikaz), u: Etno-kulturološki zbornik, knj. XX, Svrljig 2016, str. 154–157.
 177. Miroslav B. Đurđanović: Grejački mikroregion (prikaz), u: Etno-kulturološki zbornik, knj. XX, Svrljig 2016, str. 159–160.
 178. Imenoslovi srpskih pisaca sa Kosova i Metohije (recenzija), u: Golub Jašović, Emilija Redžić, Milena Redžić: Imenoslovi srpskih pisaca sa Kosova i Metofije, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica 2016, str. 286–293.
 179. Kafanski imenoslov (Sa Dragoljubom Đorđevićem), u: Kultura, 151, Beograd 2016, str. 136-157.
 180. Banica, u: Belopalanački zbornik, 10–11, Bela Palanka 2016, str. 215–226.
 181. Iz stočarske terminologije Belog Potoka, u: Belopotočki zbornik III-IV, Beli Potok – Knjaževac 2016, str. 64–69.
 182. Možda niste znali koliko Belih Potoka ima, u: Belopotočki zbornikk III-IV, Beli Potok – Knjaževac 2016, str. 72–74.
 183. Iz naše istorije, u: Belopotočki zbornikk III–IV, Beli Potok – Knjaževac 2016, str. 96–101.
 184. Stari zapisi starijih pesama, u: Belopotočki zbornikk III–IV, Beli Potok – Knjaževac 2016, str. 102–105.
 185. Značaj leksikoloških proučavanja govora jugoistočne Srbije; Istok, 10, Knjaževac 2016, str. 149‒153.
 186. Slike govorenja ,,po poimanju prostoga naroda“; Godišnjak za srpski jezik, Filozofski fakultet Niš, god. XXVIII, br. 15, Niš 2017, str. 49-53;
 187. Opsceno i vulgarno kao nasušno u govoru i jeziku; u: Opscena leksika u srpskom jeziku (Zbornik radova sa istoimenog naučnog skupa), Prir. Jordana Marković, Filozofski fakultet u Nišu, Niš 2017, str. 9-14.
 188. Opsceno i vulgarno kao determinacija, u: Opscena leksika u srpskom jeziku (Zbornik radova sa istoimenog naučnog skupa), Prir. Jordana Marković, Filozofski fakultet u Nišu, Niš 2017, str. 15-20.
 189. Svrljig 1863. Popis sreza svrljiškog 1863. Prir. i napisi: Napomene priređivača (str. XII-XIII), Napomene o prepisu popisa ( XVII-XX), Svrljig u popisu 1859 (XXI-XXII),
 190. Etno-kulturološka radionica Svrljig i Centar za turizam, kulturu i sport, Svrljig 2017, str. XXVIII+462.
 191. Tekstovi zrele eseistike (o knjizi Ranka Pavlovića: U dubinama jezika; Istok, 14-15, Knjaževac 2017, str. 132‒134.
 192. Mirjana Ilić: Boje u oku, svesti i jeziku (prikaz); Istok, 14-15, Knjaževac 2017, str. 165-167.
 193. Lepe činjenice svrljiške prošlosti; Bdenje 53-54; Svrljig 2017, str. 239‒241.
 194. Diferencijalnost dijalekatskih rečnika, u: Milorad Ćorac pedagog i naučni radnik (Zbornik radova), Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2018, 38-47.
 195. Te, ovamte, elate ( sa Mirjanom Ilić), u: Milorad Ćorac pedagog i naučni radnik (Zbornik radova), Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2018, 47-55.
 196. Dve priče (Portret, Odlučujući rez), Istok, br. 18, Knjaževac 2018, str. 42-48 (Poovodom 60 godina književnog rada).
 197. U službi srpskog jezika (Intervju sa akad. Slobodanom Remetićem i prof. dr Sretom Tanasićem, prir., oprema, bibliografske beleške), Istok ‒ posebna izdanja, Knjaževac 2018.
 198. Ratovi i radovi; u: Zbornik radova posvećen prof. dr Milanu Dragičeviću, Banja Luka 2018, str. 22‒25.
 199. Srpska dijalekatska leksikografija, u: Vukovim tragom na Kosovu i Metohiji, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini : Gradska biblioteka ,,Vuk Karadžić“, 2019, 5‒16
 200. Matejevac, Pogled sa Čegra, 9‒14; Matejevac (Gornji i Donji) u Popisu Niškog kadiluka iz 1498, u: Pogled sa Čegra, 15‒29; Jezik i imena u Matejevačkim zapisima, u: Pogled sa čegra, 30‒46; Kamenica krajem XV veka, u: Pogled sa Čegra, 92‒95; Kamenica u Rečniku Vlastimira Jovanovića, u: Pogled sa Čegra, 102 Istok, br. 23, Knjaževac 2019, str. 39‒41.109; Čegar, u: Pogled sa Čegra, 119‒121. Razgovori i prilozi : Ilija Blagojević 122; Sele sa Čegra 127
 201. Donje Konjuvce, u: Naše stvaranje, godina LXVI, br. 1‒2/2019, Leskovac, str. 73‒80.
 202. Pastirska leksika jugoistočne Srbije u Opštekarpatskom dijalektološkom atlasu, u: Život posvećen traganju za etničkim identitetom – Zbornik posvećen prof. dr Mihaju Milji Radanu povodom 65. rođendana; Zapadni univerzitet u Temišvaru, Temšvar 2019, 55‒63.
 203. Dopisnica (priča), u: Naše stvaranje, godina LXVI, br. 4/2019. Leskovac
 204. Uz prolaz neprolaznog (Podovom milenijuma spomena Svrljiga), u: Istok, br. 21‒22, Knjaževac 2019, s. 227-228.
 205. Naš Ljubiša Jeremić, u: Istok, br. 23, Knjaževac 2019, str. 39‒41.
 206. Stupni vu na stupku (prikaz knjige zapisa narodnih umotvorina Mileta Kostića), u: Istok, br. 23, Knjaževac 2019, str. 147‒151
 207. Žena staroplaninska u narodu (zapisi narodnih mudrosti i izreka), u: Istok, br. 23, Knjaževac 2019, str. 189‒192.