Pothioidni mišići

Pothioidni mišići (lat. musculi infrahyoidei) su grupa vratnih mišića, koja je lokalizovana u srednjem sloju prednje strane vratne muskulature. Nalaze se u predelu između podjezične kosti i gornjeg otvora grudnog koša. U ovu grupu se ubrajaju četiri parna mišića:

Pothioidni mišići

Inerviše ih vratni živčani splet (lat. plexus cervicalis) preko tzv. vratne zamke. Jedini izuzetak je tirohioidni mišić, koga oživčava istomena grančica poreklom iz vratnog spleta. Dejstvo mišića je raznoliko i složeno. Ipak, svi oni povlače podjezičnu kost naniže tokom akta gutanja i govora, a takođe učestvuju u njenom fiksiranju što stvara oslonac za delovanje nathioidnih mišića.

Mišići vrata
prednja strana
potkožni sloj platizma
površinski sloj sternokleidomastoidni m.
srednji sloj nathioidni m. (dvotrbušni, stilohioidni, milohioidni, geniohioidni), pothioidni m. (sternohioidni, omohioidni, sternotiroidni, tirohioidni)
duboki sloj pretkičmeni m. (prednji pravi m. glave, dugi m. glave, dugi m. vrata), skalenski m. (prednji, srednji, zadnji, najmanji)
zadnja strana
prvi sloj trapezasti m.
drugi sloj zavojni m. glave - zavojni m. vrata - m. podizač lopatice
treći sloj rtenični m. glave - rtenični m. vrata. - polurtenični m. glave - najduži m. glave - najduži m. vrata - bedreno-rebarni m. vrata
četvrti sloj mali pravi zadnji m. glave - veliki pravi zadnji m. glave - gornji kosi m. glave - donji kosi m. glave - međurtenični m. vrata - poprečnortenični m. - međupoprečni m. - bočni pravi m. glave