Princip usklađenosti vaspitnih ciljeva

Pedagoški principi
pozitivne usmerenosti
povezivanja teorije i prakse
jedinstva vaspitnih faktora
preventive i perspektivnih linija
individualizacije i socijalizacije
prilagođenosti uzrastu
raznovrsnosti
sistematičnosti
opažajnosti
ekonomičnosti
samovaspitanja
paralelnog dejstva
kolegijalnosti
đačkog upravljanja
plemenitog takmičenja

Princip usklađenja delovanja vaspitnih faktora je pedagoški princip koji ukazuje na potrebu sadejstva svih vaspitnih faktora kako u školi, tako i van nje.

Poželjne aktivnosti vaspitača

uredi

Da bi se ovaj princip ispoštovao potrebno je da se rad vaspitača usaglasi ne samo sa radom zajednica učenika, već i drugih tela u školi, kao što je pedagoško veće, ali i sa radom direktora. Da bi se to ostvarilo, neophodno je zajedničko određivanje ciljeva i zadataka, kao i odabiranje metoda i tehnika rada kojima će se oni postići. Jasno je da će se sam vaspitni rad pri tome raščlaniti, tako da dođe do podela funkcija u njemu. Vaspitne aktivnosti ne mogu svi da obavljaju istovremeno u istom obimu, dubini i intenzitetu. Vaspitni rad je potrebno izdiferencirati i u samoj organizaciji, odnosno zajednici učenika; tako će recimo, redari, rukovodstvo odeljenja, sekcije, kružoci itd. imati specifične funkcije, što će doprineti razvijanju sposobnosti saradnje, donošenja odluka i upravljanja kod učenika.[1]

Reference

uredi
  1. ^ Vasilev, S. & Rakić, B. 1998. Školska pedagogija. Kultura: Beograd.