Група (периодни систем)

Група периодног система елемената је вертикална колона у периодном систему елемената. Постоји 18 група, а означавају се на три начина. Два начина (европски и амерички) означавају групе римским бројевима и словом (А или Б), а трећи, којег препоручује IUPAC (ЈУПАК) означава групе арапским бројевима: Групе периодног система елемената су (у заградама је наведен стари систем означавања: европски и амерички):