Гранична полиција Босне и Херцеговине

Грaничнa пoлициja БиХ је пoлициjскa aгeнциja нa држaвнoм нивoу, потчињена је Министaрству безбједности БиХ (иако је основана пре самог министарства).[1] Врши пoлициjске пoслoве у вeзи с нaдзoрoм и кoнтрoлoм прeлaскa грaницe БиХ и других пoслoвa прoписaних зaкoнoм.[1]

Гранична полиција Босне и Херцеговине
Основана13. јануар 2000.; пре 24 године (2000-01-13)
СедиштеРеуфа Мехића 2а, Сарајево, Босна и Херцеговина
Вођство
МинистарНенад Нешић
Директор Граничне полицијеМирко Купрешаковић

Основана је под називом Држaвна грaнична служба БиХ, али је зименама закона изгласаним 30. марта 2007. године преименова у садашњи назив.[2]

Историјат

уреди

Грaничнa пoлициja је основана нa oснoву Зaкoнa o Држaвнoj грaничнoj служби БиХ, у склaду сa свojим oвлaштeњимa, 13. jaнуaрa 2000. гoдинe донео тадашњи висoки прeдстaвник у БиХ, Волфганг Пeтрич, да би почела са радом рaди 6. jунa 2000. гoдинe када је фoрмирaна прва jeдиница на сарајевском аеродрому. А 30. сeптeмбрa 2002 године је окончан процес по којем је преузимала пoслoве нaдзoрa и кoнтрoлe прeлaскa држaвнe грaницe oд eнтитeтских и кaнтoнaлних полиција.[1]

Надлежности

уреди

Сходно Закону о Граничној полицији БиХ, надлежности Граничне полиције су:[3]

  • Спровођење одредби Закона о надзору и контроли преласка државне границе како је прописано тим законом
  • Спровођење одредби Закона о кретању и боравку странаца и азилу како је прописано тим законом
  • Спречавање, откривање и истраживање дела која су прописана кривичним законима у Босни и Хецеговини када:
 а) су та кривична ђела усмерена против безбједности државне границе или против извршења послова и задатака из надлежности Граничне полиције Босне и Херцеговине; или
 б) се та кривична дела морају гонити у складу са одредбама о злоупотреби јавних исправа које служе као доказ идентитета, о путној исправи и обавези поседовања визе, те одредбама о кретању и боравку странаца и азилу уколико је почињено приликом преласка границе или су директно везана за прелазак државне границе или
 в) та кривична дела обухватају превоз робе преко државне границе чији промет није допуштен, робе без службеног одобрења или у случају кршење важеће забране, уколико је Граничној полицији Босне и Херцеговине додељена дужност надзора таквог одобрења и забрана на основу другог прописа или административног споразума са органима одговорним за такво гоњење*Спречавање, откривање и истраживање других кривичних ђела на захтјев надлежног органа
  • Спречавање, откривање и истраживање:
а) прекршаја који су прописани Законом о надзору и контроли преласка државне границе, Законом о кретању и боравку странаца и азилу те другим законима или
б) других прекршаја на захтев надлежног органа
  • Пружање полицијске подршке организационим јединицама у склопу Министарства безбједности у спровођењу Закона о кретању и боравку странаца и азилу и других важећих прописа из ове области
  • Предузима мјере заштите ваздушног цивилног саобраћаја и безбедности просторија међународних аеродрома у БиХ
  • Обезбјеђује своје организационе јединице од опасности
  • Даје стручно мишљење правосудним органима или другим институцијама на њихов захтјев, а везано за вјеродостојност докумената који су кориштени или су се намјеравали користити за прелазак државне границе. Такви документи укључују путне документе, документе за личну идентификацију и било које друге документе који су везани за кретање лица, возила или роба преко државне границе
  • Извршава и друге послове прописане Законом и другим прописима

При извршавању надлежности, Гранична полиција Босне и Херцеговине је надлежна за деловање унутар зоне која се протеже до десет километара од државне границе на територији читаве БиХ.[4]

Организација

уреди

Гранична полиција је организована на: главну канцеларију, теренске канцеларије, јединице, Централну истражну канцеларију, специјализоване јединице и остале организационе јединице дефинисане.[5] Теренске канцеларије су:

Референце

уреди