Енигматски савез Србије

Енигматски савез Србије (ЕСС) је удружење српских енигмата. Основано је 21. септембра 1985. године у Ваљеву на 17. Сусретима загонетача Југославије. Оснивачи овог Савеза били су: Енигматски клуб „Београд“, Енигматско друштво „Загонетка“ из Београда, Ваљевски енигматски клуб „Бранковина“, Енигматски клуб „Гњилане“, Енигматски клуб „Бор“ и Енигматска секција РКУД „Вискоза“ из Лознице. Основни документи који су усвојени на Оснивачкој скупштини били су: Самоуправни споразум о удруживању у Енигматски савез Србије и Статут Енигматског савеза Србије. Статут је више пута касније мењан и прилагођаван насталим ситуацијама и потребама. Задњим изменама омогућено је да чланови Савеза могу бити и енигмати – појединци, као и енигматски издавачи и редакције.

Енигматски савез Србије је друштвена организација основана у циљу ширења и популаризације енигматике, као и подстицања, развијања и координације рада енигматских удружења, друштава, клубова и секција на подручју Србије. Прво седиште Савеза било је у Ваљеву, да би од 20. фебруара 1988. године оно било премештено у Београд.

Етички кодекс ЕСС усвојен је 1. фебруара 2006. године. На годишњој скупштини ЕСС у Вршцу, 11. октобра 2009. године усвојено је да Дан енигмата Србије буде 21. фебруар. На тај дан 1820. године, на црквени празник Загонетну суботу је Димитрије Давидовић у Бечу објавио алманах „Забавник“ са 22 класичне загонетке непознатог српског аутора.

Активности ЕСС

уреди

Оснивање нових клубова

уреди

Једна од главних активности ЕСС од оснивања је пружање помоћи при оснивању нових енигматских клубова. У протеклом периоду, уз помоћ Савеза оформљени су: Удружење енигмата „Вук Караџић“, Београд; Енигматски клуб „Пирамида“, Нови Сад; Енигматско друштво „Др Ђорђе Натошевић“, Сомбор; Енигматски клуб „Србија“, Аранђеловац; Енигматски клуб „Браничево“, Пожаревац; Енигматски клуб „Крушевац“; Енигматски клуб „Линија“, Ваљево; Енигматски клуб „Нова загонетка“, Београд и Енигматски клуб „Ниш“.

Годишњи сусрети енигмата Србије

уреди

Од 1988. године Енигматски савез Србије организује годишње сусрете увек у другом месту, са богатим садржајима као што су такмичења у састављању и решавању загонетака, трибине са актуелним темама из енигматике и шире, обилажење историјских и културних знаменитости, пригодне изложбе итд. Прекид је био 1999. 2000. и 2020 године. На Сусретима се увек одржи и Годишња конференција ЕСС по питањима организације, планова, анализе рада итд. До сада су одржана 22. сусрета и то:

Издавачка активност

уреди

Један од основних задатака ЕСС је штампање енигматских књига и речника. Од националне ISBN агенције, при Народној библиотеци Србије, ЕСС је као издавач добио Међународни стандардни број књиге, (енгл. International standard of book numbers) те је тако укључен у ISBN систем са матичном ознаком 978-86-912077 и уписан у регистар централне базе у Лондону.

Гласило Енигматског савеза Србије

уреди

Од децембра 1996. године Савез штампа информативно–теоријски лист „Гласник“ и до 1. јануара 2018. године публиковано је 37 бројева овог гласила. У овој публикацији, поред нормативних аката и одлука органа Савеза, објављују се и други прилози везани за активности енигмата и чланица Савеза, као и написи везани за актуелне догађаје, историју и теорију енигматике.

Извори

уреди