Натурализам (књижевност)

КЊИЖЕВНОСТ

Натурализам је књижевни правац који је настао у Француској, али и у другим европским земљама у последњој четвртини 19. века. Заснива се на учењима природних наука и на филозофији позитивизма. Заступа тезу да је човек производ наслеђа (расе), средине и историјског тренутка. Главни представник је француски писац Емил Зола. Натуралистички романсијери избегавали су субјективност и стварали дела са намером да постигну тачност и прецизност природних наука. Натуралисти су тежили да реалистичке захтеве о објективности доведу до крајњих граница. Тако је често тематика њихових дела обухватала "клиничке случајеве", људе код којих се испољава абнормална или болесна психа. Писало се о проституцији, пијанству, лудилу, дегенерацији и психозама. Уметничка дела од тог периода почињу да имају програмско-социјалну функцију. У српске представнике натурализма убрајају се Симо Матавуљ, Светолик Ранковић и други.

Види јошУреди