Орден Републике (мкд. Орден на Републиката; словен. Red republike) је био одликовање Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у три реда.

ОРДЕН РЕПУБЛИКЕ
Додељује  СФРЈ
Додељује сејугословенским држављанима
Додељује се заличне заслуге на пољу јавне делатности којом се доприноси општем напретку земље
Статусне додељује се више
Трака
Установљен2. јула 1960
Важносни ред одликовања
Следеће (више)Орден партизанске звезде
Следеће (ниже)Орден заслуга за народ

Орден Републике првог, другог и трећег реда установио је председник Федеративне Народне Републике Југославије Јосип Броз Тито 2. јула 1960. године као одликовање за грађанске заслуге. Одликовање се додељивао појединцима, установама, друштено-политичким организацијама за „личне заслуге на пољу јавне делатности којом се доприноси општем напретку земље“. Оваква формулација довела је до тога да је и овај орден, пре свега, додељиван политичким делатницима. Законом о изменама и допунама Закона о одликовањима ФНРЈ од 1. марта 1961. извршена је измена назива ордена, па је од тада орден имао следеће редове:

  • Орден Републике са златним венцем (раније Орден Републике I реда) - 10. у важносном реду југословенских одликовања.
  • Орден Републике са сребрним венцем (раније Орден Републике II реда) - 18. у важносном реду југословенских одликовања.
  • Орден Републике са бронзаним венцем (раније Орден Републике III реда) - 27. у важносном реду југословенских одликовања.

Од маја 1961. до 31. децембра 1985. године, додељено је 1,150 Ордена Републике са златним венцем (I реда), 6,310 Ордена Републике са сребрним венцем (II реда) и 11,088 Ордена Републике са бронзаним венцем (III реда).

Изглед и траке одликовања

уреди

Аутор Ордена Републике био је Сретен Докић. Орден димензија ø 70 mm, састоји се од стилизоване петокраке израђене од комбинације злата и белог емајла, међу чије је краке уметнуто пет малих црвених петокрака. У централном медаљону налази се златни државни грб уоквирен златном плетеницом. У првом степену црвене петокраке су од 25 рубина, а на плетеници је шест брилијаната, који су касније замењени емајлом. Орден се носио директно причвршћен, на десној страни груди. Ово је био последњи југословенски орден основан у СФР Југославији.

Орден Републике са златним венцем Орден Републике са сребрним венцем Орден Републике са бронзаним венцем
Изглед одликовања
Траке одликовања

Литература

уреди