Радмила Петановић

Радмила Петановић (Горњи Милановац, 18. јун 1950) редовни је професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и редовни члан Српске академије наука и уметности (Одељење хемијских и биолошких наука САНУ). Аутор је више научних чланака, бројних научноистраживачких пројеката, учесник конференција у земљи и иностранству.[1][2] Теме њеног истраживачког рада су из биологије, таксономије, систематике и филогеније у области акарологије.

Радмила Петановић
Radmila Petanovic 01.jpg
Радмила Петановић, 2018. година
Рођење(1950-06-18)18. јун 1950.(72 год.)
Горњи Милановац, ФНР Југославија
ШколаПриродно-математички факултет Универзитета у Београду, Одсек Биологија
ИнституцијаСАНУ
НаградеПлакета града Београда

БиографијаУреди

Радмила Петановић рођена је 18. јуна 1950. године у Горњем Милановцу. Основну школу и гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је 1973. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, Одсек биологија. Магистрирала је 1977, а докторирала 1985. године на истом факултету. Одбранила је магистарску тезу под називом Експериментална провера теорије адитивне генетичке детерминације квантитативних особина на примеру фертилности код Drosophila melanogaster Meig. и докторску дисертацију под насловом Таксономска студија ериофидних гриња лат. Acarida; Eriophyoidea економски значајних биљака у Југославији.[3]
Научноистраживачки и наставни рад је започела на Пољопривредном факултету 1975. године као асистент на Катедри за ентомологију.[4] За доцента је изабрана 1987. године. Као доцент је самостално формирала курс из области акарологије са посебним освртом на фитоакарологију. Коаутор је и првог уџбеника из ове области Основи акарологије.[5]
Изабрана је за ванредног професора 1993. године, а за редовног професора 1998. године.[4]
За дописног члана САНУ изабрана 1. 11. 2012, а за редовног члана изабрана 8. 11. 2018.[4]

Област научне делатности Радмиле Петановић је фитоакарологија, а највећи опус њеног научног рада се односи на таксономију, систематику, филогенију ериофидних гриња (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) облигатних паразита биљака, биолошку контролу корова ериофидама и диверзитет акарофауне Србије и Црне Горе. До сада је описала укупно 66 нових врста за светску науку (40 са простора Србије, 15 из Црне Горе, по једну из Хрватске, Италије, Шпаније,Чилеа, Литваније и Аустралије, две из Грчке и три из Русије) и четири нова рода, Rhinotergum Petanović, 1988 , Boczekiana Petanović, 2000, Loboquintus Chetverikov еt Petanović, 2013 и Eriocenus Petanović et Amrine, 2015. iz grupe Eriophyoidea.
Учествовала је у више научноистраживачких пројеката као руководилац пројекта, подпројекта или пројектних тема. Сарадник је у истраживачким програмима Center for Agriculture and Bioscience International (CABI) са седиштем у Швајцарској, Biotechnology and Biocontrol Agency са седиштем у Италији и European Laboratory for Biological Control USDA са седиштем у Француској. Сарађује са Лабораторијом за акарологију Агрономског универзитета у Варшави (Пољска).
По Радмили Петановић су названи један нов род Petanovicia Boczek 1996 и две врсте Aceria petanovicae Nalepa 1925 и Abrolophus petanovicae Saboori, Šundić & Pešić 2012.

Одабрана библиографијаУреди

Научни радови у иностраним часописимаУреди

 • Malandraki, E. G., R. U. Petanović, N. G. Emmanouel (2004): Descriptions of two New Species of Eriophyid Mites (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) Common in Greece and Serbia. Ann. Entomol. Soc. Am. 97, 5:877-881.
 • Rančić, D., S. Paltrinieri, I. Toševski, R. Petanović, B. Stevenović, A. Bertaccini (2005): First Report of multiple inflorescence disease of Cirsium arvense and its association with a 16SrIII-B subgroup of phytoplasmas in Serbia. Plant Pathology (2005) 54, 561—561
 • Rančić, D., B. Stevanović, R. Petanović, B. Magud, I. Toševski, A. Gassmann (2006): Anatomical injury induced by eriophyid mite Aceria anthocoptes on the leaves of Cirsium arvense. Experimental and Applied Acarology, 38:243-253.
 • Petanović, R. U., B. Rector (2007): A new species of Leipothrix (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) on Dipsacus spp. in Europe and Reassignment of Two Epitrimerus spp. (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) to the Genus Leipothrix. Annals of Entomological Society of America, 100 (2):157-163.
 • Magud, B. D., Lj. Ž. Stanisavljević, R. U. Petanović (2007): Morphological variation in different populations of Aceria anthocoptes (Acari: Eriophyoidea) associated with the Canada thistle, Cirsium arvense, in Serbia. Experimental and Applied Acarology. 42: 173-183. DOI 10 1007/s 10493 007-9085-y.
 • Chetverikov,P.E., R.U.Petanović, S.I.Sukhareva (2009): Systematic remarks on eriophyoid mites from the subfamily Phytoptinae Murray,1877 (Acari:Eriophyoidea: Phytoptidae). Zootaxa 2070:63-68
 • Vidović, B., Stanisavljević, Lj. Petanović , R.( 2010.): Phenotypic variability in five Aceria spp. (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) inhabiting Cirsium species (Asteraceae) in Serbia. Experimental and Applied Acarology. 52:169-181 doi:10.1007/s10493-010-9354z
 • Pećinar, I. ,Stevanović, B., Rector, B.G., Petanović, R.(2011):Micro-morphological alterations in young rosette leaves of Dipsacus laciniatus L. (Dipsacaceae) caused by infestation of the eriophyid mite Leipotrix dipsacivagus Petanovic et Rector (Acari: Eriophyoidea) under laboratory conditions. Arthropod-Plant Interactions. 5:201-208. DOI 10.1007/s11829-011-9129-4
 • Jočić, I., R.Petanović, B. Vidović (2011): Three new species of eriophyoid mites (Acari:Prostigmata:Eriophyoidea) from Montenegro. Zootaxa 2828:38-50.
 • Rector, BG., R.U. Petanovic (2012): A new species of Aculops (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) from Serbia on Dipsacus laciniatus L. (Dipsacaceae), a weed target of classical biological control in the United States of America. Zootaxa 3192:59-66.
 • Chetverikov, P.E., Beaulieu, Cvrković, T., Vidović, B., Petanović, R. (2012): Oziella sibirica (Acari: Eriophyoidea: Phytoptidae), a new eriophyoid mite species described using confocal microscopy, COI barcoding and 3D surface reconstruction. Zootaxa 3560: 41–60.
 • Chetverikov, P.E., , Cvrković, T., Vidović, B., Petanović, R. (2013): Description of a new relict eriophyoid mite, ¬Loboquintus subsquamatus n. gen. & n. sp. (Eriophyoidea, Phytoptidae, Pentasetacini) based on confocal microscopy, SEM, COI barcoding and novel CLSM anatomy of internal genitalia. Experimental and Applied Acarology. 61:1–30. doi:10.1007/s10493-013-9685-7.
 • Asadi, G., Ghorbani, R., Cristofaro, M., Chetverikov,P., Petanović, R., Vidović, B. Schaffner, U. 2014. The impact of the flower mite Aceria acroptiloni on the invasive plant Russian knapweed, Rhaponticum repens in its native range. BioControl 59:367-375 , DOI10.1007/s10526-014-9573-z
 • Vidović, B. ,Jojić, V. Marić, I. ,S. Marinković, S., Hansen, R., R. Petanović (2014): Geometric morphometric study of geographic and host related variability in Aceria spp. (Acari: Eriophyoidea) inhabiting Cirsium spp. (Asteraceae). Experimental and Applied Acarology 64:321–335.DOI : 10.1007/s10493-014-9829-4.
 • Petanović, R.U., Amrine J.W. Jr., Chetverikov.P.E., Cvrković, T. 2015. New genus of eriophyid mites ( Acari, Eriophyidae ) from Equisetum spp. (Equisetaceae) in Serbia, description of a new species and the supplement to the description of the type species. Zootaxa 4013(1):051-066.
 • Chetverikov, P. E. , T. Cvrković, A. Makunin, S. Sukhareva, B. Vidović, R. Petanović. 2015. Basal divergence of Eriophyoidea (Acariformes, Eupodina) inferred from combined partial COI and 28S gene sequences and CLSM genital anatomy. Experimental and Applied Acarology.67 (2):219-245 DOI 10.1007/s10493-015-9945-9
 • Vidović, . B. Cvrković, T. Marić, I., Chetverikov, P. E. , Cristofaro, M., Rector, B. G., Petanović ,R. 2015. A new Metaculus species (Acari: Eriophyoidea) on Diplotaxis tenuifolia (Brassicaceae) from Serbia: a combined description using morphology and DNA barcode data. Annals of Entomological Society of America. 108 (5):922-931; doi:10.1093/aesa/sav076.
 • Cvrković, T., Chetverikov, P., Vidović, B. Petanović, R. 2016. Cryptic speciation within Phytoptus avellanae s.l. (Eriophyoidea: Phytoptidae) revealed by molecular data and observations on molting „Tegonotus-like”nymphs. Experimental and Applied Acarology. 68:83-96. DOI 10.1007/s10493-015-9981-5.
 • Chetverikov, P. E., Petanović, R. U. 2016. Description of a new early-derivative mite, Pentasetacus plicatus n. sp. (Acariformes, Eriophyoidea), and remarks on systematic position of pentasetacines. Zootaxa. 4144 (2): 211–226 http://www.mapress.com/j/zt/
 • Vidović, B., Cvrković,T., Rančić, D. Marinković., S., Cristofaro, M., Schaffner, U. Petanović, R. 2016. Eriophyid mite Aceria artemisiifoliae n. sp.(Acari: Eriophyoidea) potential biological control agent of invasive common ragweed, Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) in Serbia – morphology, molecular characterization, distribution, and impact on the host plant. Systematic and Applied Acarology. 21(7): 919–935 (2016) http://doi.org/10.11158/saa.21.7.6
 • Chetverikov, P. E., Petanović, R. U. 2016. New observations on early-derivative mite Pentasetacus araucariae (Schliesske, 1985) (Acariformes: Eriophyoidea), infesting relict gymnosperm Araucaria araucana. Systematic & Applied Acarology 21(8):1157-1160.
 • Petanović, R. U. (2016) Towards an integrative approach to taxonomy of Eriophyoidea (Acari:Prostigmata) - an overview. Ecologica Montenegrina. Special Issue: Advances in zoology : papers dedicated to the memory of academician Božidar Ćurčić ,Vol. 7:580-599.
 • Chetverikov, P. E. & Petanović, R. U. (2016) Longest endoparasitic eriophyoid mite(Acari,Eriophyoidea): description of Novophytoptus longissimus n. sp. and remark on size limits in eriophyoids. Systematic & Applied Acarology. 21(11) 1547–1563.
 • Živković, Z., B. Vidović, V. Jojić, T, Cvrković, R. Petanović (2017): Phenetic and phylogenetic relationships among Aceria spp. (Acari: Eriophyoidea) inhabiting species within the family Brassicaceae in Serbia. Exp. Appl. Acarol. 71:329–343, DOI 10.1007/s10493-017-0128-8.
 • Marić, I., Marčić , D., Petanović, R.,.Auger , P . (2018), Biodiversity of spider mites (Acari: Tetranychidae) in Serbia: a review,new records and key to all known species. Acarologia 58(1): 3-14; DOI 10.24349/acarologia/20184423.
 • Marinković, S. Chetverikov, P.E., Hörweg, C., Petanović, R.U. (2018): Supplementary description of three species from the subfamily Cecidophyinae (Eriophyoidea: Eriophyidae) from the Nalepa collection. Systematic & Applied Acarology, 23(5): 838–859 (2018), http://doi.org/10.11158/saa.23.5.5.
 • De Lillo, E., Vidović B., Petanović, R., Cristofaro,M., Marini, F., Aaugé, M., Cvrković, T., Babić, E., Mattia, C., Lotfollahi, P. & Rector, B.G.(2018): A new Aculodes species (Prostigmata: Eriophyoidea: Eriophyidae) associated with medusahead, Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski (Poaceae). Systematic & Applied Acarology 23(7): 1217–1226 (2018) http://doi.org/10.11158/saa.23.7.1
 • Marić, I., Međo, I., Jovanović, S., Petanović, R., Marčić, D.(2018): Spider mites (Acari: Tetranychidae) in protected natural areas of Serbia. Systematic & Applied Acarology, 23(10):2033-2053. http://doi.org/10.11158/saa.23.10.12.
 • Smith, L. Cristofaro, M., Bon, M.C., De Biase, A., Petanović, R., Vidović, B. (2018): The importance of cryptic species and subspecific populations in classic biological control of weeds: A North American perspective. BioControl , 63:417- 425, https://doi.org/10.1007/s10526-017-9859-z.

Научни радови у српским научним часописимаУреди

 • Petanović, R., i D. Marinković (1978): Eksperimentalna provera klasične teorije i novog modela koji objašnjava varijabilnost kvantitativnih osobina. Genetika, 10: 151-164.
 • Petanović, R. (1980): Neke morfološke karakteristike značajne za determinaciju vrsta Panonychus ulmi Koch. i Panonychus citri Mc Gregor (Tetranychidae, Acarina). Arhiv za poljoprivredne nauke, 4, 143: 517-522.
 • Petanović, R., K. Dobrivojević i M. Lukić (1983): Populaciona dinamika crvene voćne grinje Panonychus ulmi Koch. u različitih sorti jabuke. Zaštita bilja, 34 (4), 166: 457-481.
 • Dobrivojević, K. i R. Petanović (1985): Eriofidna grinja lista maline Phyllocoptes gracilis (Nal.) (Eriophyoidea, Acarina) malo poznata štetočina u Jugoslaviji. Zaštita bilja, 36(3),173:247-254.
 • Petanović, R. i M. Šestović (1987): Pesticidi za suzbijanje eriofidnih grinja. Pesticidi, 2: 3-12.
 • Petanović, R., K. Dobrivojević i R. Bošković (1989): Životni ciklus i rezultati suzbijanja leskine grinje Phytoptus avellanae Nal. Acarida: Eriophyoidea). Zaštita bilja, 40 (4), 190: 433-441.
 • Petanović, R., Lj. Mihajlović, N. Mihajlović, B. Magud (1997): Reckella celtis Bog. and Aceria bezzi (Corti) (Acari: Eriophyoidea) Two new Species in the Balkan Fauna. Acta Entomologica Serbica 2 (1/2): 95-106.
 • Rančić, D. , R. Petanović (2002): Anatomical Alterations of Convolvulus arvense L. Leaves Caused by Eriophyoid Mite Aceria malherbae Nuzz. Acta entomologica Serbica, 7(1/2): 129-136.
 • Milenković, S., R. Petanović, D. Jevremović, S. Milijašević, S. Tanasković (2006): Aktuelna istraživanja u oblasti zaštite voćaka. Voćarstvo, Vol. 40. br. 156 (2006,4), 367-378.
 • Петановић, Р. (2014):Разноврсност и практични значај фауне Eriophyoidea (Acari:Prostigmata) Србије. Глас CDXXII САНУ, Одељење природно-математичких наука, књ.61-2014 стр.173-198 .
 • Петановић, Р. Г. Џукић, М.Калезић (2015): На темељима Панчићевог наслеђа- зоотаксономија и фауна Србије данас. У: Стевановић, В. (ур.): Двеста година од рођења Јосифа Панчића. САНУ, Научни скупови, књига CLVIII. Одељење хемијских и биолошких наука књига 8, Институт за проучавање лековитог биља „Јосиф Панчић“ стр.55-85.
 • Тошевски, И., Крстић,О., Јовић, Ј., Видовић, Б., Петановић, Р. (2018): Инсекти и гриње у фауни Србије од значаја за биолошку контролу корова.У: Петановић, Р.(ур.): „Еколошки и економски значај фауне Србије“ , САНУ Научни скупови, књига CLXXI. Одељење хемијских и биолошких наука књига 12, стр. 341-362.

Научно—стручни радовиУреди

 • Petanović, R. (1997): Mikofagne grinje. Biljni lekar, 6: 636-639.
 • Petanović, R. (1998): Štetne grinje vinove loze. Biljni lekar, 3: 255-261.
 • Petanović, R. (1998): Polyphagotarsonemus latus (Banks) nova tropska vrsta štetnih grinja u našoj zemlji. Biljni lekar 4:357-360.
 • Petanović, R. (1998): Eriofide kruške. Biljni lekar, 5: 437-442.
 • Petanović, R. (2000): Štetne grinje u proizvodnji cvetnih biljnih vrsta u zatvorenom prostoru (I). Biljni lekar, 4: 292-298.
 • Petanović, R., P. Vukša (2003): Terminološka neujednačenost i nejednoznačnost u akarologiji. Biljni lekar , 4: 405-410.
 • Petanović, R. (2007): Eriofide maline i kupine. Biljni lekar, 1:24-30.
 • Petanović, R., B. Vidović (2009): Grinje paučinari (Tetranychoidea) štetočine u zaštićenom prostoru. Biljni lekar, 5:553-561.

ИзвештајиУреди

 • Gassmann, A., R. Petanović, D. Rančić, G. Maia, B. Magud and I. Toševski (2004): Biological control of canada Thistle (Cirsium arvense). Annual Report 2003. Unpublished Report, CABI Bioscience Switzerland Centre, Delemont, Switzerland.
 • Gassmann, A., I. Toševski, R. Petanović, B. Magud, P. Haefliger, V Chevillat and T. Reinhold (2006). Biological control of Canada Thistle, Cirsium arvense. Annual Report 2005. Unpublished Report, CABI Bioscience Switzerland Centre, Delemont, Switzerland.

Уџбеници, приручници и монографијеУреди

 • Dobrivojević, K., R. Petanović: Osnovi akarologije, Slovo ljubve, Beograd, 1982, str. 284.
 • Petanović, R.: Eriofidne grinje u Jugoslaviji. Naučna knjiga, Beograd, 1988. str. 159.
 • Petanović, R. i S. Stanković (1999): Catalogue of the Eriophyoidea (Acari: Prostigmata) of Serbia and Montenegro. Acta Entomologica Serbica, special issue, pp. 1–143.
 • Petanović, . R.: Štetne grinje ukrasnih biljaka atlas, priručnik, Beografik, Beograd, 2004, str. 99

Прилози у монографијамаУреди

 • Petanović, R. and J. Boczek (1990): Two new species of Eriphyoid mites (Acarida: Eriophyoidea) from Durmitor mountain, Yugoslavia. Fauna Durmitora, sveska 3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, posebna izdanja, knjiga 23, Odjeljenje prirodnih nauka, knjiga 14: 347-354.
 • Petanović, R. and J. Boczek (1991): Three new species of eriophyid mites (Acari: Eriophyoidea) from Durmitor Mountain. Fauna Durmitora, sveska 4, CANU, posebna izdanja, knjiga 24, Odjeljenje prirodnih nauka, knjiga 15: 277-286.
 • Mihajlović, Lj., R. Petanović, i M. Ristić (1994): Korisni organizmi u zaštiti bilja. U: Šestović M., N. Nešković i I. Perić (eds) (1994): Zaštita bilja danas i sutra, Društvo za zaštitu bilja Srbije, 345-354.
 • Petanović, R. i B. Stojnić (1995): Diverzitet fitofagnih i predatorskih grinja (Eriophyoidea, Tetranychidae i Phytoseiidae, Acari) Jugoslavije. U: Stevanović, V. i V. Vasić eds. (1995): Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Biološki fakultet - Ekolibri, Beograd, str. 349-361.
 • Bačić, J. and R. Petanović (1995): A study of fluctuations in the spurge Eriophyid mite, Vasates euphorbiae Pet. population. In: Kropczynska, D., J., Boczek, A. Tomczyk, eds. (1995): The Acari. Physiological and Ecological aspects of Acari - Host Relationships. OFICYNA DABOR, Warszawa, pp. 163–171.
 • Petanović, R., J. Boczek, S. Jovanović i B. Stojnić (1996): Eriophyoidea (Acari: Prostigmata). Fauna Durmitora, 5, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Posebna izdanja, knjiga 32, Odjeljenje prirodnih nauka, knjiga 18, Podgorica, 5-42.
 • Simova-Tošić, D., R. Petanović, R. Spasić, Lj. Protić, Lj. Anđus i O. Petrović (1997): Insekti i grinje kao potencijalni agensi biološke borbe protiv segetalnih i ruderalnih korova. U: Kojić, M. I Janjić, V.(urednici): Savremeni problemi herbologije. Herbološko društvo Srbije, serija Naučne i stručne publikacije, str.175-188.
 • Petanović, R.U. 2008. Species diversity of eriophyoid mite species (Acari:Prostigmata) in Serbia- status and perspectives of research. In: S.E. Makarov & R.N.Dimitrijević, (Eds.), Advances in Arachnology and Developmental Biology. Papers dedicated to Prof. Dr. Božidar Ćurčić. 2008. Inst. Zool. Belgrade; BAS, Sofia; Fac. Life Sci.,Vienna; SASA, Belgrade & UNESCO MAB Committee, Serbia. Vienna-Belgrade-Sofia. Monographs, 12,297-309.
 • Monfreda, R., R.Petanovic, M.Lekveishvili , J.Amrine (2010): Collection and Detection of Eriophyoid Mites. In: Ueckermann,E.A(Ed.). Eriophyoid Mites: Progress and Prognoses, Springer Netherlands, pp. 273–282.
 • Petanovic,R., M.Kielkiewicz (2010): Plant-Eriophyoid Mite (EM) interactions: cellular biochemistry and metabolic responses induced in mite-injured plant. Part I. In: Ueckermann,E.A(Ed.). Eriophyoid Mites: Progress and Prognoses, Springer Netherlands, pp. 61–80
 • Petanovic,R., M.Kielkiewicz (2010): Plant-eriophyoid mite interactions: specific and unspecific morphological alterations. PartII. In: Ueckermann,E.A(Ed.). Eriophyoid Mites: Progress and Prognoses, Springer Netherlands, pp. 81–91
 • Navajas, M., A.Migeon, A. Estrada-Pena, A-C.Mailleux, P. Servigne, R. Petanović 2010. Mites and ticks (Acari) , 149-193 , In: Roques, A., M.Kenis, D.Lees, C. Lopez-Vaamonde, W. Rabistch, JY Rasplus, and D. Roy (eds.): Arthropod invasions in Europe, Pensoft, Sofia doi:10.3897/biorisk.4.55, ISSN 1313-2652 (online) 1313-2644

Уреднички радУреди

 • Заштита биља и Acta Biologica Yugoslavica, члан Издавачког савета
 • Actа Entomologica Serbica, Пестициди и фитомедицина, Заштита биља, Archives of Biological Sciences, Ecologica Montenegrina, члан редакционих одбора
 • Српска наука данас, у издању фондације „Андрејевић“, члан редакционог одбора
 • Фауна репатих водоземаца Србије, Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић, САНУ, уредник монографије (2016)[6]
 • Еколошки и економски значај фауне Србије, САНУ, уредник зборника научних радова (2018)[7].

Чланство у стручним удружењимаУреди

 • Ентомолошко друштво Србије
 • Друштво за заштиту биља Србијe
 • Друштво еколога Србије
 • Српско биолошко друштво
 • European Association of Acarologists
 • The International Society for Pest Information
 • The Acarological Society of America.

Чланство у одборима САНУУреди

 • Одбор за проучавање фауне Србије - председник
 • Одбор за науку - члан
 • Одбор за образовање - члан.

НаградеУреди

РеференцеУреди

 1. ^ „Наши у WoS-u”. КоБСОН. Приступљено 8. 3. 2019. 
 2. ^ Библиографија проф. др Радмиле Петановић. - У: Годишњак CXIX за 2012.
 3. ^ Taksonomska studija eriofidnih grinja (Acarida: Eriophyoidea) ekonomski značajnih biljaka u Jugoslaviji : doktorska disertacija / Radmila Petanović. - Beograd : [R. Petanović], 1985. - 156 listova, [60] str. sa tablama ; 30 cm COBISS.SR 27842063
 4. ^ а б в г д ђ „Радмила Петановић”. САНУ. Приступљено 8. 3. 2019. 
 5. ^ Osnovi akarologije / Kosta Dobrivojević, Radmila Petanović. - Beograd : Slovo ljubve, 1982 (Ruma : Proleter). - 284 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Univerzitetski udžbenik / Slovo ljubve, Beograd) COBISS.SR 33454343
 6. ^ Фауна репатих водоземаца Србије / Георг Џукић, Тања Д. Вуков, Милош Л. Калезић ; уредник Радмила Петановић. - Београд : САНУ, 2016 (Београд : Планета принт). - 393 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Српска академија наука и уметности ; књ. 677. Одељење хемијских и биолошких наука. књ. 8) COBISS.SR 221508108
 7. ^ Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016. / уредник Радмила Петановић. - Београд : САНУ, 2018 (Београд : Colorgrafx). - 411 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Научни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 171. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 12). - На спор. насл. стр.: Ecological and Economic Significance of Fauna of Serbia. - Тираж 400. - Стр. 9-15: Предговор / Радмила Петановић = Preface / Radmila Petanović. - Библиографија уз сваки рад. - Резиме на енгл. језику уз сваки рад. COBISS.SR 265605388

Спољашње везеУреди