Седам непријатељских офанзива

Седам непријатељских офанзива је израз који се у историографији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије користио за седам најопсежнијих, односно најамбициознијих операције које су снаге сила Осовине на простору Југославије предузимале како би за време Другог светског рата ликвидирале главнину партизанских снага.

  • Шеста непријатељска офанзива - је назив за серију офанзивних операција које су немачке снаге предузеле од септембра 1943. до почетка 1944. године како би од партизанских снага одузеле територију ослобођену након капитулације Италије.
  • Седма непријатељска офанзива је темин који покрива велики број разноврсних специјализованих помно планираних операција, од операције североисточна Босна марта и априла, преко Операције „Коњићев скок“ или Десант на Дрвар и већег броја пратећих операција, до операција Трумпф, Драуфгенгер и Рибецал у јулу и августу 1944. Операција Рибецал представља најпознатију и најкомпликованију: то је био амбициозни покушај немачке војске да се крајем маја 1944. године партизанске снаге обезглаве комбинацијом падобранског десанта и безобзирног продора моторизованих борбених група, чији је циљ било ликвидација или заробљавање Врховног команданта НОВЈ, маршала Тита.

Оправданост употребе изразаУреди

Израз „седам непријатељских офанзива“ као и представа о рату коју он сугерише осмишљени су ради стварања једноставне и нестручњацима схватљиве представе о рату у Југославији. Услед тога овај термин нужно садржи у себи тенденцију искривљеног и неодговарајућег представљања, поготово ако се посматра као официјелна и званична истина. Управо због тога у озбиљној историографској литератури термин није коришћен.

Термин сугерише једнообразност и линеарност, стављајући у исти ред, на пример, „Другу офанзиву“, чији је тактички садржај линеарно потискивање са укупно ангажованих 30.000 људи, са изванредно комплексним вишемесечним динамичним маневарским ратом у коме је ангажовано око 300.000 људи, а који је познат под називом „Шеста офанзива“.

По својим тактичким карактеристикама, прве три офанзиве би се грубо могле сврстати у једну категорију, коју карактерише линеарно потискивање устаничких одреда и поновна окупација слободне територије, чиме се устаници лишавају базе. Четврта, а нарочито Пета офанзива представљају фазу за себе. Њу карактерише масовније, али и сврсисходније ангажовање снага са знатно сложенијим и разрађенијим тактичким поступцима. Шеста офанзива представља пуну ескалацију масовног партизанског рата са обострано широко примењиваним маневрима, контраманеврима и сударима крупних борбених групација.

Седму офанзиву међутим представља низ високоспецијализованих тактички разрађених операција са разнородним циљевима за које готово не може да се нађе заједнички садржај. Једним делом то су операције усмерене на наношење тешких удараца прецизном применом малих и брзих тактичких формација, другим делом операције за уклањање позиционих недостатака (на пример, Операција североисточна Босна), а трећим делом маневарски удари са циљем онемогућавања пребацивања снага НОВ и ПОЈ у Србију.

Културне референцеУреди

У култури СФРЈ израз седам офанзива је често коришћен као синоним за све напоре које су борци НОВ и ПОЈ подносили како би на крају извојевали победу у рату.

Осма офанзива“ је роман Бранка Ћопића, издат 1964, по којем је ТВ Сарајево, снимила 1979. године, истоимену серију. Роман и серија су за тему имали проблеме поратне обнове и изградње социјалистичког система.

Види јошУреди