Соната (од итал. sonare, suonare, свирати) или сонатни циклус је музичка композиција коју чине три или четири става. Први став је по правилу сонатни облик, бржи по темпу и јачи по карактеру, док је други став по правилу лаганији и смиренијег је карактера. Последњи став сонатног циклуса по карактеру и темпу наликује првом, а у случају четвороставног сонатног облика трећи став је обично менует или скерцо.

Соната је форма у којој се пишу дела за један или два инструмента — најчешће клавир са још једним инструментом, дела за камерне саставе и симфоније. Форма концерта је такође слична форми сонатног циклуса.

Оно на шта треба обратити пажњу је разлика између појмова сонатни циклус, који представља цело музичко дело, и сонатни облик, који представља први став сонатног циклуса.

ИсторијатУреди

Данашње значење појма сонате се усталило у другој половини 18. века, у време бечких класичара. Пре тога је назив соната важио за композицију за гудачке или дувачке инструменте, без обзира на облик, а прве „сонате“ су забележене још око 1600. године.


Спољашње везеУреди