Српска митологија: У веровању, обичајима и ритуалу

Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу је књига из области етнологије, аутора Сретена Петровића, први пут објављена 2004. године у издању Народне књиге - Алфа.[1] Ново, проширено издање, 1. Деретино издање објављено је 2014. године.[2]

Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу
Корице издања књиге Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу на српском језику, 2014. година
Настанак и садржај
АуторСретен Петровић
Земља Србија и Црна Гора
ЈезикСрпски
Жанр / врста делаетнолошка грађа
Издавање
ИздавачДерета
Датум2004.

О аутору уреди

Сретен Петровић рођен 1940. године у Сврљигу, је био српски филозоф, културолог и научник. Студирао је филозофију на Филозофском факултету у Београду, где је и радио од 1969, а од 1982. добио звање редовног професора. Године 1971. је добио докторску титулу за тезу о Шелинговој естетици, митологији и филозофији. Предавао је на Љубљанском универзитету (19751980), на Филозофском факултету у Нишу (19711981), на Филозофском факултету у Београду (19822002), на Факултету драмских уметности у Београду (19852002). Петровић је био члан је AICA (Association internationale des critiques d’art), главни и одговорни уредник часописа Етно-културолошки зборник, члан редакције Речника појмова из ликовне уметности при САНУ. Добитник је више награда и признања. Аутор је значајних дела из области естетике, филозофије, социологије и психологије уметности.[3] Сретен Петровић је преминуо 2022. године у Београду.[4]

О књизи уреди

Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу је једна од најобимнијих студија српске и словенске митологије у којој су изложени резултати дугогодишњег истраживања професора Сретена Петровића на овом пољу.[5]

Књига је намењена за све оне који желе да се упознају са основама етнокултуролошких студија митолошког система Старих Слована, посебно Срба, али и народа из блиског окружења, али и онима који се професионално баве овом темом, а којима ће оно бити незаобилазна референца у истраживањима.[5]

Петровић у књизи сетематизује улогу Словена у широком контексту целокупне цивилизације, али и износи њихову карактерологију која доприноси идеји конституисања компактнијег система словенске митологије и њеног односа према другим митологијама, разматра и опште принципе религиозности од анимологије и демонологије па све до систематског заснивања митолошког система, као и српско-словенски мит у обичајној пракси.[5]

Књигу чине четири дела; у прва три поглавља првог дела изложене су основне чињенице о пореклу Словена, њиховој митологији, обичајима и фолклору, на основу постојећих историјских извора. У другом делу - у теоријско-хипотетичком делу ове књиге аутор расправља о миту, митологији, религији, магији и обичајима, жртвеном обреду итд. У трећем и четвртом делу аутор излаже темеље српске митологије, анимологије и демонологије, образлаже своју тезу о Јастребачком пантеону, јединственом тумачењу у нашој модерној етнологији. Врло исцрпно разматра митологију и магију у ритуалу и обичајној пракси и светковинама везаним за годишње обичајне циклусе, хришћанским празницима као замени за древне светковине, аграрној магији, слави и заветини, култним и демонским местима у српској религији.[6]

Књига је обогаћена бројним илустрацијама и мапама.[5]

Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу на скоро 900 страна, великог формата, у луксузној опреми, пружа одговоре на најразличитија питања из словенске и српске митологије.[7]

Садржај уреди

Књига садржи следеће целине и поглавља:[5]

 • ПРЕДГОВОР
 • Први део - СЛОВЕНИ НА СВЕТСКОЈ И ЕВРОПСКОЈ ИСТОРИЈСКОЈ СЦЕНИ
  • Порекло Словена и њихово присуство у Европи
  • Име Словен и Србин
  • Прасловенски језик и његова диференцијација
  • Словени у светској културној историји. Карактерологија Словена
  • Диференцијација Словена
 • Други део - ТЕОРИЈСКИ ПРОБЛЕМИ ЗАСНИВАЊА СЛОВЕНСКЕ И СРПСКЕ МИТОЛОГИЈЕ
  • А. ОСНОВНИ ТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
   • Појам мита и митологије
   • Митологија и друге науке о духу
   • Структура мита. Култ и ритуал
   • Религија, магија и обичај
   • Смисао магије и њена функција
   • Жртвени обред. Жртвеници и храмови
  • Б. ИЗВОРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СЛОВЕНСКЕ И СРПСКЕ МИТОЛОГИЈЕ
   • Историјски извори
   • Обичаји и фолклор као извор за реконструкцију митологије
   • Проблем интерпретације фолклорног материјала
   • Прилог науке о језику у реконструкцији митологије
  • В. ПРЕТПОСТАВКЕ МИТОЛОГИЈЕ СТАРИХ СЛОВЕНА
   • Питања методе и захтев за синтезом. Суштина словенског мита
   • Да ли су Стари Словени били без митологије
   • Дијалектика словенске и индоевропских митологија
   • Проблем заснивања словенске филозофије митологије
   • Шта чини основу словенских митова?
   • Резултати историјско-филозофских, етнолошких и археолошких истраживања словенске митологије
   • Словенски пантеони у посебним деривацијама
 • Трећи део - СРПСКА МИТОЛОГИЈА, АНИМОЛОГИЈА И ДЕМОНОЛОГИЈА
  • А. ОСНОВИ АНИМОЛОГИЈЕ
   • Принципи анимологије
  • Б. ОСНОВИ ДЕМОНОЛОГIЈЕ
  • Безлични демони и божанства
   • Религија и култ камена
   • Религија и култ дрвета, биљака, ватре, воде и извора
   • Змија као демонско биће
   • Змија и змај
   • Вук и пас као демонска бића
   • Коњ – демонско биће српске религије
   • Петао у лику демонског бића
   • Коза и мечка
  • Демони у људском и полуљудском облику
   • Вампир
   • Вештица и мора. Штрига и вампир
   • Крсник
   • Аждаја и ала
   • Дивови
   • Виле
   • Суђенице – суђаје – усуд
   • Нави, свирци и други зли демони
   • Патуљци као добри духови – демонска бића
   • Малик, мацвалић, пулић
   • Здухачи – змајеви
   • Куга, чума, мора, бабице
   • Псоглави
   • Караконџула
   • Ђаво
  • В. ОСНОВИ МИТОЛОГИЈЕ
  • ДРЕВНИЈИ МИТОЛОШКИ СИСТЕМ СРБА
   • Појам „бога“ и проблем систематизације словенских митологија
   • Претпоставке српског митолошког система
   • Како систематизовати древни српски пантеон
   • О врховном богу српског пантеона
   • Одлике врховног божанства
   • Да ли је Световид божанство највишег ранга у словенској митологији?
   • Световид у српској и јужнословенској митологији
   • Да ли је Триглав круна јужнословенског митолошког пантеона?
   • Трагови Триглавовог култа код Јужних Словена
   • Тројан – врховни бог српског митолошког система?
   • Тројан у култу и легендама код Срба
  • Богови пролећног и летњег циклуса
   • Сварог – Сварожић – Коледо
   • Сварог и Сварожић у српској митологији
   • Коледо
  • Мушка божанства са посебним функцијама
   • Дажбог – Дајбог
   • Дажбог као највиши бог Срба
   • Перун код Срба и других Јужних Словена
   • Купало
   • Волос/Велес
   • Белобог и Јутробог
   • Радигост/Радгост
   • Јарило/Јаровит
   • Рујевит
   • Хорс
   • Прова – Прове – Правда
  • Богови јесењег и зимског циклуса
   • Црнобог
   • Подзвижд (Погода), Стрибог и Поревит
   • Давор
  • Женска божанства
   • Жива/Живана
   • Мокоша/Макоша
   • Суђенице – рођенице
   • Лада – Љеља – Пољеља; Љељ и Пољељ
   • Весна
   • Девица – Дева
   • Баба
   • Русалке
   • Морена – Моран(а) – Водан
  • ЈАСТРЕБАЧКИ ПАНТЕОН: НОВИЈИ МИТОЛОШКИ СИСТЕМ СРБА
  • Епски политеизам – млађи облик митологије
   • Историјски мит као антрополошко транспоновање космогоније
   • Митска генеалогија српских змајевитих јунака
   • Рођење простонародних змајевитих јунака
   • Смисао „аловитости“ српских средњовековних владара
   • Алегоријски метод тумачења епских структура
   • Имплицитни еротизам Змаја
   • Обележја митскога Змаја
   • Морално-историјски, имплицитни еротизам Змаја
   • Врховни бог Јастребачког митолошког система
   • Легенда о Милошу
 • Четврти део - МИТОЛОГИЈА И МАГИЈА У РИТУАЛУ И ОБИЧАЈНОЈ ПРАКСИ
  • А. МИТОЛОГИЈА И МАГИЈА У АНТРОПОЛОШКОМ ЦИКЛУСУ: „РИТУАЛ ПРЕЛАЗА“
   • Рођење
   • Свадба
   • Смрт
   • Проклетије и лапот
   • Божанства и демони – заштитници куће
   • Магија бројева, лева и десна страна, дани у недељи
  • Б. МИТОЛОГИЈА И МАГИЈА У СВЕТКОВИНАМА ИЗ ГОДИШЊЕГ ЦИКЛУСА ОБИЧАЈА
   • Хришћански празници – супститути древних светковина посвећених териоморфним бићима
   • Хришћански празници – супститути древних светковина посвећених митолошким бићима
    • Зимски празници.
    • Пролећни обичаји
    • Летњи обичаји
    • Јесењи празници
  • В. АГРАРНА МАГИЈА И МИТОЛОГИЈА
   • Време сетве
   • Жетвене свечаности
   • Обичаји за добијање и престанак кише. Додоле и прпоруше
   • Магијске радње за протеривање градоносних облака
  • Г. СЛАВА И ЗАВЕТИНА
   • Слава
   • Заветина
  • Д. КУЛТНА И ДЕМОНСКА МЕСТА У СРПСКОЈ РЕЛИГИЈИ
   • Кућа
   • Ритуали приликом градње јавних објеката: школа и ћуприја
   • Извор живе воде и култ воде уопште
   • Култ камена
   • Култ дрвета, шума
   • Раскршћа и гробља
 • УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Референце уреди

 1. ^ „Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу”. plus.cobiss.net. Приступљено 26. 12. 2022. 
 2. ^ „Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу”. plus.cobiss.net. Приступљено 26. 12. 2022. 
 3. ^ „Сретен Петровић: ДОМИНАЦИЈА МИТА И ВЕРЕ НАД УМЕТНОШЋУ”. sloven.org.rs. Приступљено 26. 12. 2022. 
 4. ^ „IN MEMORIAM: Sreten Petrović 1940 – 2022”. svrljig.info. Приступљено 26. 12. 2022. 
 5. ^ а б в г д Петровић, Сретен (2014). Српска митологија : у веровању, обичајима и ритуалу (Ново, проширено изд., 1. Деретино изд. изд.). Београд: Дерета. стр. корице књиге, 981—985. ISBN 978-86-7346-889-1. 
 6. ^ CVJETKOVIĆ, JOVO. „Jastrebački panteon Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu”. knjizara.com. Приступљено 26. 12. 2022. 
 7. ^ „Jedinstvo u različitosti”. knjizara.com. Приступљено 26. 12. 2022. 

Спољашње везе уреди