Татјана Суботин Голубовић

Татјана Суботин Голубовић (1957) српски је класични филолог, историчар старе српске књижевности, професор старословенског језика и преводилац.

Татјана Суботин Голубовић
Пуно имеТатјана Суботин Голубовић
Рођење(1957{{month}}{{{day}}})1957.(64/65 год.)
Београд,  НР Србија,  ФНРЈ
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду

БиографијаУреди

Татјана Суботин Голубовић је рођена у Београду 1957. године, где је завршила основно образовање и Другу београдску гимназију. Студије класичних наука на Филозофском факултету у Београду уписала је 1975, а дипломирала 1979.године. Од 1980. запослена је као асистент-приправник на Одељењу за историју. Магистрирала је на класичним наукама 1986. године под менторством проф. др Мирона Флашара. Докторску дисертацију под насловом Српско рукописно наслеђе од 1557. до средине 17. века, одбранила је 1996. године, под менторством академика Симе Ћирковића (рад је објављен као књига 1999). Наредне године је изабрана за доцента (реизабрана 2002), а 2008. изабрана је за ванредног професора (реизабрана 2013).

На Одељењу за историју Т. Суботин Голубовић предаје старословенски језик и ћирилску палеографију на свим нивоима студија. У периоду од 2012. до 2015. обављала је дужност начелнице Одељења за археографију НБС. Члан је Старословенског одбора САНУ и Одбора за изворе српског права САНУ. Од 2012. уредник је часописа Археографски прилози и члан редакције часописа Стари српски архив, Грађа о прошлости Босне и Slovene – International Jurnal of Slavic Studies. Од 2014. руководи радом Центра за руске студије Филозофског факултета у Београду.

Објавила је две монографије, низ радова у научним часописима и зборницима са научних скупова, а као посебна издања објавила је и критички приређене наративне историјске изворе.

МонографијеУреди

Научна монографија:

 • МИШИЋ, Синиша, СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана, ŽIVKOVIĆ, Tibor (уредник). Светоарханђеловска хрисовуља, (Извори за српску историју, књ. 3), (Ћирилички споменици, књ. 3). Београд: Историјски институт, 2003. 239 стр., [3] листа с таблама, илустр. ISBN 86-7743-034-2. [COBISS.SR-ID 106525452]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана, ПАНТИЋ, Мирослав (уредник). Српско рукописно наслеђе од 1557.године до средине XVII века : примљено на II скупу Одељења језика и књижевности, 25. фебруара 1997, наоснову реферата академика Мирослава Пантића и академика Симе Ћирковића, (Посебна издања, Одељење језика и књижевности, књ. 640, књ. 51). Београд: Српска академија анука и уметности, 1999. 288 стр. ISBN 86-7025-282-1. [COBISS.SR-ID 150965255]

Изабрани радовиУреди

 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Амфилохијеви фрагменти : сведочанство о богослужењу у српској цркви у XII веку. Црквене студије : годишњак Центра за црквене студије, ISSN 1820-2446, 2019, бр. 16/2, год. 16, стр. 571-584. [COBISS.SR-ID 530396055]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Служба Првом васељенском сабору у најстаријем српском Триоду : (РНБ, F. n. I. 68). Црквене студије : годишњак Центра за црквене студије, ISSN 1820-2446, 2018, бр. 15, год. 15, стр. 697-708. [COBISS.SR-ID 529426071]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Службе Васељенским саборима у српским минејима XIV века. Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 2016, бр. 38, стр. 61-94. [COBISS.SR-ID 233504524]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Алексеј Олењин и рађање словенске палеографије. Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 2014, бр. 36, стр. 193-221, илустр. https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4244. [COBISS.SR-ID 213180940]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Празновање св. Константина и Јелене у средњовековној Србији : (према српским минејима XIII и XIV века). Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 2013, бр. 35, стр. 21-47, граф. прикази. [COBISS.SR-ID 206077196]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Национальные святые в календаре Сербской Церкви : (по средневековым источникам). Latopisy Akademii Supraskiej, ISSN 2082-9299, 2013, 4, стр. 37-48. http://www.akademiasupraska.pl/pages/File/SUBOTIN%20-%20Latopisy%20AS%20-%20t_4.pdf. [COBISS.SR-ID 527046295]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. РолЬ сербской церкви в сохранении националЬного самочувствия сербского народа во время турцкого владычества. Poznańskie Studia Slawistyczne, ISSN 2084-3011, 2013, 5, стр. 281-293. [COBISS.SR-ID 523902103]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Октоих : узор и инспирација за средњовековне српске химнографе. Музикологија : часопис Музиколошког института Српске академије наука и уметности, ISSN 1450-9814, 2011, 11, стр. 53-62. [COBISS.SR-ID 521137559]
 • МАРЈАНОВИЋ-ДУШАНИЋ, Смиља, СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Повеља краља Стефана Душана манастиру Хиландару : потврда о поклону манастира Св. Ђорђа и села Уложишта који је Хиландару приложила Милшина жена Радослава : 1336/1337. Стари српски архив, ISSN 1451-3072, 2010, књ. 9, стр. 63-73. [COBISS.SR-ID 180566284]
 • ШУИЦА, Марко, СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Повеља Вука Бранковића Дубровнику : 1387, јануар 20. Стари српски архив, ISSN 1451-3072, 2010, књ. 9, стр. 99-109. [COBISS.SR-ID 180559884]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Шта је све нестало из српских минеја XIII века?. Зборник радова Византолошког института, ISSN 0584-9888, 2009, 44, стр. 381-394. [COBISS.SR-ID 178265612]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Петка преподобна : Петка мученица. Зборник радова Византолошког института, ISSN 0584-9888, 2008, 45, стр. 177-190. [COBISS.SR-ID 165346828]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Празднование "Николы летняго" у сербов. Древнаяя РусЬ : вопросы медиевистики, 2007, 3 (29), стр. 104-105. [COBISS.SR-ID 521194135]
 • МАРЈАНОВИЋ-ДУШАНИЋ, Смиља, СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Повеља краља Стефана Душана о поклону Хиландару цркве Св. Ђорђа и села Полошко : фебруар 1340. Стари српски архив, ISSN 1451-3072, 2007, књ. 6, стр. 55-67, [1] пресав. лист са таблом. [COBISS.SR-ID 516366485]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Календари српских рукописа прве половине XV века. Зборник радова Византолошког института, ISSN 0584-9888, 2006, 43, стр. 175-188. [COBISS.SR-ID 165328396]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Још један препис српске службе Св. Ахилију. Црквене студије : годишњак Центра за црквене студије, ISSN 1820-2446, 2006, год. 3, бр. 3, стр. 245-257. [COBISS.SR-ID 139824396]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Празновање преноса моштију светога Николе (9/22. мај) према српским рукописима. Старобългарска литература, ISSN 0204-868X, 2005, 33-34, стр. 225-233. [COBISS.SR-ID 521133719]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Служба светом Ивану Рилском у српском рукописном наслеђу. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, ISSN 0350-6673, 2002-2003, књ. 68-69, св. 1-4, стр. 135-145. [COBISS.SR-ID 521133207]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Химнографски састави Филотеја Кокина у хиландарским рукописима. Хиландарски зборник, ISSN 0584-9853, 2004, 11, стр. 247-272. [COBISS.SR-ID 165306892]
 • ŽIVOJINOVIĆ, Mirjana, СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Акт господина Константина Драгаша и царице Евдокије манастиру Ивирону : 13. јануар, око 1380. Хиландарски зборник, ISSN 0584-9853, 2004, 11, стр. 287-294. [COBISS.SR-ID 165307404]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Прилог познавању богослужења у српској цркви крајем XIII века. Хиландарски зборник, ISSN 0584-9853, 1998, књ.10, стр. 153-177. [COBISS.SR-ID 520870295]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана, ШПАДИЈЕР, Ирена. Византијска химнографија и српска литургијска књижевност : култ светитеља и настајање службе. Зборник Матице српске за славистику, ISSN 0352-5007, 1997, бр. 53, стр. 71-85. [COBISS.SR-ID 68875532]
 • SUBOTIN-GOLUBOVIĆ, Tatjana. Služba Atinogenu u starijim srpskim minejima. Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 1996, 18, str. 69-79. [COBISS.SR-ID 20645647]24. SUBOTIN-GOLUBOVIĆ, Tatjana. Praznik Preobraženja Gospodnjeg u južnoslovenskim minejima XIII и XIV века. Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 1995, 17, str. 47-69. [COBISS.SR-ID 20636943]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Теодор Дафнопат - византијски химнограф X века у словенском рукописном наслеђу. Зборник радова Византолошког института, ISSN 0584-9888, 1995, 34, стр. 41-50. [COBISS.SR-ID 11692559]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Још о "Житију у свитку" краља Милутина. Зборник радова Византолошког института, ISSN 0584-9888, 1994, 33, стр. 115-125. [COBISS.SR-ID 11247887]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Две службе св. Јоакиму Осоговском. Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 1992, 14, стр. 105-134. [COBISS.SR-ID 25720588]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Фрагменти службе св. Борису и Глебу у рукопису бр. 32 збирке манастира Дечана. Јужнословенски филолог : повремени спис за словенску филологију и лингвистику, ISSN 0350-185X. [Штампано изд.], 1992, 48, стр. 123-134. [COBISS.SR-ID 12771087]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Нова служба св. Ахилију Лариском. Зборник радова Византолошког института, ISSN 0584-9888, 1989, 27-28, стр. 149-175. [COBISS.SR-ID 11253263]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Канони у службама 1. септембра у најстаријим српским минејима XIII века. Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 1988/89, 10/11, стр. 51-59. [COBISS.SR-ID 6067724]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Одвојене службе светима у грчким минејима XI века. Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије, ISSN 0351-2819. [Штампано изд.], 1987, 9, стр. 317-320. [COBISS.SR-ID 521094295]
 • SUBOTIN-GOLUBOVIĆ, Tatjana. Kult svetog Ahilija Lariskog. Зборник радова Византолошког института, ISSN 0584-9888, 1987, 26, str. 21-33. [COBISS.SR-ID 16896012]

Самостални научни саставни део или поглавље у монографској публикацијиУреди

 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Хиландар 608 (минеј за децембар) - весник промена у литургијском животу средњовековне Србије. У: ТУРИЛОВ, Анатолий АркадЬевич (ur.), et al. Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986-2016 : примљено на VI скупу Одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, на основу реферата академика Јасмине Грковић-Мејџор и иностраног члана Анатолија Аркадјевича Турилова, (Словенски и српски средњи век, Одељење језика и књижевности, Старословенски одбор, књ. 1). Београд: Српска академија наука и уметности. 2018, стр. 375-397. [COBISS.SR-ID 530759063]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Литургијски рукописи. У: РАКИЋ, Зоран, et al. Свет српске рукописне књиге : (XII-XVII век), (Галерија Српске академије наука и уметности, 137). Београд: САНУ. 2016, стр. 89-129. [COBISS.SR-ID 527652247]
 • SUBOTIN-GOLUBOVIĆ, Tatjana. Serbian synodikon : the Serbian adaptation of the Synodikon of the feast of orthodoxy. У: MELLONI, A. (ur.). Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta : edito critica. 4. 1, The great councils of the orthodox churches : decisions and synodika : from Constantinople 861 to Constantinople 1872. Turnhou: Brepols & Publishers. 2016, str. 471-484. [COBISS.SR-ID 528329623]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Химнографски текстови посвећени Светом Прохору Пчињском. У: Манастир Свети Прохор Пчињски. Врање: Епархија врањска; Београд: Српски православни манастир Свети Прохор Пчињски: Филозофски факултет Универзитета, Центар за визуелну културу Балкана. 2015, стр. 75-124, илустр. [COBISS.SR-ID 526298263]
 • SUBOTIN-GOLUBOVIĆ, Tatjana. Stepan Mihailovič Kuljbakin : (1873-1941). У: РАДОЈЕВИЋ, Мира (ur.), et al. Руски некропољ у Београду : знамење историјског пријатељства. Београд: Фондација за обнављање, подршку и очување комплекса историјско-меморијалнихспоменика у Републици Србији "Руски некропољ": Институт за политички и економски дијалог. 2014, str. 306-308. [COBISS.SR-ID 524556183]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Српски параклис светој Параскеви (Петки). У: Σπαραγματα βγζαντινοσλαβικησ κληρνομιασ : Χαριστηιοζ Τομοζ στον Ομοτιμο Καθηγητη Ιωαννη Χρ. Ταρνανιδη. s. l.: Εκδοτικοσ Οικοσ. 2011, стр. 213-227. [COBISS.SR-ID 521173655]
 • SUBOTIN-GOLUBOVIĆ, Tatjana. La santità serba delle origini : arcivescovi e principi. У: VACCARO, Luciano (ur.). Storia religiosa di Serbia e Bulgaria, (Collana Europa ricerche, 13). Gazzada: Centro Ambrosiano. 2008, str. 157-180. [COBISS.SR-ID 521137047]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Култ Светог Николе у средњовековној Србији. У: МИЛТЕНОВА, Анисава (ur.). Християнска агиология и народни вярвания : сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София: Исток-Запад. 2008, стр. 29-37. [COBISS.SR-ID 521182871]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Култ арханђела Михаила у средњовековној Србији. У: TASIĆ, Nikola (ur.), et al. Култ светих на Балкану. 2, (Библиотека Лицеум, ISSN 1451-4109, књ. 7). Крагујевац: Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета. 2002, стр. 9-24. [COBISS.SR-ID 521132183]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Средњовековна српска епистолографија. У: ЉУШИЋ, Радош (ur.), LJUŠIĆ, Radoš (ur.). Писмо : зборник радова. Београд: Удружење за српску повесницу. 2001, стр. 9-16. [COBISS.SR-ID 520103575]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Београдски препис Јефтимијеве службе царици Теофано. У: ВИТИЋ, Зорица (ur.), ЈОВАНОВИЋ, Томислав (ur.), ШПАДИЈЕР, Ирена (ur.). Словенско средњовековно наслеђе : [зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу]. Београд: Чигоја штампа. 2001 (штампано 2002), стр. 617-635. [COBISS.SR-ID 521131159]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Свети апостол Лука : последњи заштитник српске Деспотовине. У: АЈДАЧИЋ, Дејан (ur.), AJDAČIĆ, Dejan (ur.). Чудо у словенским културама, (Словенска капија, 2). Београд: Научно друштво за словенске уметности и културе; Нови Сад: Апис. 2000, стр. 167-178. [COBISS.SR-ID 521101975]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Словенски манастири на Светој гори као књижевни и преписивачки центри. У: МИРКОВИЋ, Чедомир (ur.), МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирјана (ur.). Трећа казивања о Светој Гори. Београд: Просвета: Друштво пријатеља Свете Горе Атонске. 2000, стр. 184-205. [COBISS.SR-ID 521101463]
 • СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана. Popytka rekonstrukcii sobranija služebnyh Mineî staroî Narodnoî biblioteki v Belgrade. У: Русь и южные славяне : сборник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894-1987). Санкт-Петербург: Алетейя: Российская национальная библиотека: Герменевт. 1998, str. 389-396. [COBISS.SR-ID 521101207]

Као преводилацУреди

 • ЧЕРНИКОВА, Татьяна Васильевна, ВИШНЯКОВ, Ярослав Валерианович. Историја Русије. књ. 1, Од кнежевине Рус до царске Русије : (IX-XVII век). Београд: Еволута, 2019. 389 стр., илустр. ISBN 978-86-80912-27-1. [COBISS.SR-ID 272171020]
 • VLASTAR, Matija, ЧАВОШКИ, Коста (уредник). Синтагма, (Извори српског права, 18). Београд: САНУ, 2013. XXV, 435 str., tabele. ISBN 978-86-7025-617-0. [COBISS.SR-ID 203493644]
 • ILIRION. Слово о закону и благодати. Руски алманах, ISSN 0354-2122, 2007, год. 16, бр. 12, стр. 55-167. [COBISS.SR-ID 146217228]
 • АЈДАЧИЋ, Дејан (уредник, преводилац). Чудо у словенским културама, (Словенска капија, 2). Београд: Научно друштво за словенске уметности и културе; Нови Сад: Апис, 2000. 363 стр., илустр. ISBN 86-83215-02-4. [COBISS.SR-ID 169033991]
 • Поука Владимира Мономаха. Источник : часопис за веру и културу, ISSN 0354-2114, 1997, год. 6, бр. 21, стр. 136-144. [COBISS.SR-ID 59481612]
 • Писци словенског средњег вијека, (Књижевност Црне Горе од XII до XIX вијека, 2). Цетиње: Обод, 1996. 295 стр. [COBISS.SR-ID 61351436]
 • Из чешке књижевности моравског периода. Источник : часопис за веру и културу, ISSN 0354-2114, 3, 9, стр. 35-42. [COBISS.SR-ID 40635906]
 • JERMOLAJ-ERAZMO. Повест о Петру и Февронији. Писмо : часопис за савремену светску књижевност, ISSN 0352-6860, 10, 38-39, стр. 139-146. [COBISS.SR-ID 39527426]
 • ИВАН IV ВАСИЉЕВИЧ ГРОЗНИ. Преписка, (Едиција Нова мисао). [1. изд.]. Београд: Нова, 1993. 143 стр. ISBN 86-7583-018-1. [COBISS.SR-ID 70197511]
 • SVETI, Kliment Ohridski. Поуке и похвална слова. Источник : часопис за веру и културу, ISSN 0354-2114, 1993, год. 2, бр. 5, стр. 55-63. [COBISS.SR-ID 20792076]
 • ILARION, mitropolit kijevski. Слово о закону и благодети. Источник : часопис за веру и културу, ISSN 0354-2114, 1993, год. 2, бр. 6, стр. 40-50. [COBISS.SR-ID 26104076]
 • TUROVSKI, Kiril. Прича о телу и души. Источник : часопис за веру и културу, ISSN 0354-2114, 1993, год. 2, бр. 7/8, стр. 85-90. [COBISS.SR-ID 27049996]
 • VASILJEVIČ-GROZNI, Ivan IV. Канон анђелу грозноме војводи. Источник : часопис за веру и културу, ISSN 0354-2114, 1992, год. 1, бр. 2, стр.45-52. [COBISS.SR-ID 18201100]
 • SVETI KLIMENT OHRIDSKI. Поуке и похвална слова. Delo : književni mesečni časopis, ISSN 0011-7935, 1983, год. 29, бр. 5, стр. 55-63. [COBISS.SR-ID 24156172]

Спољашње везеУреди

 • [1] Извештај комисије о избору Татјана Суботин-Голубовић у звање редовног професора
 • [2] Персонална библиографија