Копнене биљке

(преусмерено са Embryophyta)

Копнене биљке (Embryophyta) су монофилетска група биљака, потомци зелених алги које су напустиле водену средину и населиле копно средином Ордовика. Адаптације које су омогућиле сувоземни начин живота и брзу адаптивну радијацију копнених биљака обухватају постојање:

Копнене биљке
Временски распон: средњи Ордовик - данас
Научна класификација e
Царство: Plantae
Кладус: Streptophyta
Кладус: Embryophytes

Животни циклус копнених биљака

уреди

Животни циклус копнених биљака се описује као хаплодиплонтски - постоје независне хаплоидна и диплоидна фаза. Овај феномен се назива сменом једрових фаза, а пошто су код копнених биљака обе фазе вишећелијске, назива се и сменом генерација. Хаплоидна фаза (гаметофит генерација) настаје из хаплоидних спора. На њој се диференцирају органи за митотичку продукцију гамета. Након оплодње (спајања гамета) настаје диплоидан зигот из кога се развија диплоидна фаза (спорофит генерација). На спорофиту се развијају спорангије у којима се мејотичким деобама стварају хаплоидне споре. Гаметофит генерација је доминантна код маховинастих биљака, док у животним циклусима осталих биљака доминира спорофит.

Класификација

уреди

Копнене биљке обухватају око 15 раздела. На основу диференцираности проводних (васкуларних) ткива, копнене биљке делимо на неваскуларне (маховинасте) и васкуларне биљке.

Неваскуларне биљке обухватају три примитивне групе (раздела), које су се прве одвојиле од предака осталих копнених биљака. То су:

Васкуларне биљке су монофилетска група која се карактерише присуством трахеида у ксилему. Обухватају следеће савремене разделе:

Спољашње везе

уреди