UTC+3 se odnosi na sledeće vremenske zone:

UTC+3: plavo (oktobar - mart), narandžasto (mart - oktobar), žuto (cele godine), svetloplavo - morska područja

Kao standardno vreme (cele godine)

уреди

EAT - Istočnoafričko vreme:

Zavisne teritorije:

Kao letnje ukazno vreme (severna hemisfera)

уреди

EET - Eastern European Time (koriste se evrospka pravila o letnjem vremenu)

Teritorije koje koriste druga pravila o letnjem vremenu: