Атинска школа

једна од најпознатијих дела италијанског ренесансног сликара Рафаела Сантија

Atinska škola (ital. Scuola di Atene) jedno je od najpoznatijih dela italijanskog renesansnog slikara Rafaela Santija. Ovu fresku je naslikao između 1510. i 1511. kao deo narudžbine da oslika sobe (danas poznate kao „Rafaelove sobe“) u Apostolskoj palati, u Vatikanu.

Atinska škola
Scuola di Atene
UmetnikRafaelo Santi
Godina1511.
Pravacrenesansa
Tehnikafreska
Dimenzije500 × 700 cm
MestoApostolska palata, Vatikan

Slika je deo ciklusa, koji pored „Atinske škole“ (simbol filozofije), sadrži i freske „Parnas“ (simbol poezije), „Rasprava“ (simbol teologije) i „Mudrost, umerenost i sila“ (simbol zakona). To je odraz Rafaelovog shvatanja da su četiri principa na kojima treba da se bazira ljudsko društvo: razum (filozofija, nauka), dobrota i ljubav (religija), lepota (umetnost) i pravda (pravosuđe).

Naziv dela se odnosi na filozofsku školu Stare Grčke koju oličavaju njeni glavni predstavnici i sledbenici. U centru su prikazani filozofi Platon i Aristotel. Slika je idejno u skladu sa renesansnim shvatanjem antike kao izvora evropske kulture, filozofije i nauke.

Slika je na najširem mestu široka 7,70 metara. Scena je prikazana koristeći centralnu perspektivu u monumentalnom zatvorenom prostoru. Tu su okupljeni znameniti naučnici i filozofi iz epoha od antike do renesanse. Levo su smešteni oni koji su bili bliskiji idealizmu (Platonovoj filozofiji), a desno materijalisti (Aristotelova filozofija). U pozadini su filozofi, dok su spreda matematičari, naučnici i umetnici. Ime Atinska škola, ovom delu je prvi dao Đovani Pjetro Belori 1695.

Aristotel, koji nosi svoju Etiku u ruci, ukazuje na horizontalu, što simbolično označava da svet počiva na materijalnoj realnosti. Platon, koji nosi Timeja u ruci, pokazuje nagore, što je alegorija duhovnog sveta i principa ideja.

Karton (nacrt) za Atinsku školu se čuva u zbirci Ambrozijana u Milanu.[1]

Prikazane ličnosti

uredi
 
Naslikani velikani drevne misli
 
(detalj) Platon i Aristotel (u pozadini), Heraklit i Diogen (napred)

Ličnosti prikazane na slici Atinska škola se najčešće identifikuju na sledeći način:

 1. Zenon (osnivač Stoičke škole)
 2. Epikur (osnivač Epikurejske škole)
 3. Frederiko II Gonzaga (vojvoda od Mantove)
 4. Nije jasno da li je Boetije, Anaksimandar ili Empedokle
 5. Averoes (arapski filozof i teolog)
 6. Pitagora (matematičaru, u liku Bramantea)
 7. Alkibijad (političar i vojskovođa)
 8. Ksenofan (istoričar i sokratov biograf) ili Antisten
 9. Hipatija ili Frančesko Marija I dela Rovere
 10. Eshin ili Ksenofan
 11. Parmenid (filozof, osnivač Elejske škole)
 12. Sokrat (filozof i učitelj Platonov)
 13. Heraklit (filozof, u liku Mikelanđela)
 14. Platon sa natpisom Timej (filozof, u liku Leonarda da Vinčija)
 15. Aristotel sa natpisom Nikomahova etika (filozof, Platonov učenik)
 16. Diogen (filozof)
 17. Plotin (filozof)
 18. Euklid (matematičar)
 19. Zaratustra (persijski osnivač religije)
 20. Ptolemej (astronom i geograf)
 21. Rafael, pred njim Sodoma (slikari)

Izvori

uredi
 1. ^ Georg Kauffmann (Hrsg.): Die Kunst des 16. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte Band 8, Berlin 1970; pp. 162

Spoljašnje veze

uredi