Dabarsko polje je kraško polje u Istočnoj Hercegovini, u opštini Berkovići i delom u opštini Bileća.

Dabarsko polje

Zahvata površinu od oko 29,8 km2, sa dužinom od 21 km i širinom od 2,2 km. Pruža se pravcem severozapadjugoistok, a okružuju ga planine — Trusina planina, Hrgud, Kubaš planina i Crno Osoje. Nalazi se na nadmorskoj visini od 470 — 560 metara, a dno je prekriveno kvartarnim naslagama.

Najveće naselje u polju je Berkovići. Ovuda protiču dve rečice — Opačica i Vrijeka. Poljem prolazi i put StolacFatnica. Plavno područje obuhvata oko 12 km2, tj. skoro polovinu ukupne površine, a poplave traju od novembra do maja. U južnom delu Dabarskog polja nalaze se brojni ponori.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi