David Solunski je hrišćanski svetitelj.

Po poreklu je bio Solunjanin. Najpre se podvizavao blizu Soluna, na bademovom drvetu, sedeći na njegovim granama. Učenici su ga molili da siđe sa drveta, da mu naprave keliju. Tek nakon 3 godine, kada mu se javio angel i rekao da mu je Gospod podario smirenoumlje i pobožnost koju je molitvama tražio, nastavio je da se podvizava u kolibi ispod tog istog badema. Potom je produžio podvig svoj u Tesaliji. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da se toliko očistio postom, molitvom i bdenjem, da se udostojio primiti veliku blagodat od Boga, te da je jednom je stavio žar na ruku, metnuo tamjan, i okadio cara, bez ikakve povrede ruke. Videći to, car mu se poklonio do zemlje. U hrišćanskoj tradiciji pominju se još mnoga čuda kojima je zadivio je ljude. Preminuo je 540. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 26. juna po crkvenom, a 9. jula po gregorijanskom kalendaru.

Spoljašnje veze uredi