Kuridža je srpsko prezime porijeklom iz Dalmacije. Ne zna se tačno kada je nastalo, ali mnogi izvori upućuju na to da je začetnik prezimena Petar Jagodić Kuridža, pravoslavni sveštenik iz Bukovice koji je organizovao Kuridžinu bunu. Dalji korijeni prezimena vuku iz Raške odakle su u 15. vijeku izbjegli nakon dolaska Turaka. Prezime je isto povezano sa Jagodićima iz Vojvodine pošto su oba prezimena potekla od Jagodića iz Raške. Danas prezime Kuridža se može naći u Drvaru, Sanskom mostu, Banjoj Luci, Stanišiću i na Manjači.