Paralelepiped

Paralelepiped (grč. παραλληλ-επίπεδον – telo koje ima paralelne strane), ponekad pogrešno nazvan paralelopiped, vrsta je prizme. Mogu se dati 3 ekvivalentne definicije paralelepipeda:

  1. paralelepiped je prizma čija je osnova paralelogram;
  2. paralelepiped je poliedar sa 6 strana (heksaedar) čije su sve strane paralelogrami;
  3. paralelepiped je heksaedar sa tri četvorke paralelnih strana.
Paralelopiped i njegovi elementi.

Ako su sve strane paralelepipeda pravougaonici, takvo se telo naziva kvadar. Paralelepiped koji gradi 6 kvadrata se naziva kocka i jedan je od 5 pravilnih poliedara.

Zapremina paralelepipeda jednaka je apsolutnoj vrednosti mešovitog proizvoda vektora koji ga definišu (na slici a, b i c):


Spoljašnje vezeUredi