Crkva Svetog Đorđa u Opteruši

Crkva Svetog Đorđa u Opteruši, naseljenom mestu na teritoriji opštine Orahovac, na Kosovu i Metohiji, predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Crkva Svetog Đorđa u Opteruši
Crkva Svetog Đorđa
Opšte informacije
MestoOpteruša
OpštinaOrahovac
Država Srbija
Vreme nastanka16. vek
Tip kulturnog dobraSpomenik kulture
Nadležna ustanova za zaštituPokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture

Crkva Svetog Spasa (Svetog Đorđa) nalazi se na starom groblju u selu Opteruša. Podignuta je u 17. ili u 18. veku. Oko crkve, na čitavom platou brega, sačuvalo se staro groblje sa velikim pravougaonim kamenim pločama i uzglavcima koji sami po sebi čine vrednu zbrirku etnografskog značaja.

Osnov za upis u registar Uredi

Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Prištini, br. 558 od 27. 7. 1966. g. Zakon o zaštiti spomenika kulture (Sl. glasnik SRS br. 51/59).

Izvori Uredi

Spoljašnje veze Uredi


Napomena: Sadržaj ovog članka je jednim delom ili u celosti preuzet sa http://www.sanu.ac.rs. Nosilac autorskih prava nad materijalom je dao dozvolu da se isti objavi pod slobodnom licencom. Dokaz o tome se nalazi na OTRS sistemu, a broj tiketa sa konkretnom dozvolom je 2009072410055859.