Acil, acilna grupa (IUPAC ime: alkanoil), je funkcionalna grupa koja nastaje uklanjanjem jedne ili više hidroksilnih grupa sa oksokiselina.[1]

Acilna grupa

U organskoj hemiji, acilna grupa je obično izvedena iz karboksilne kiseline. Njena formula je RCO-, gde R označava alkil grupu koja je vezana za CO grupu jednostrukom vezom. Mada se ovaj termin skoro uvek primenjuje na organska jedinjenja, acilne grupe mogu u principu biti derivati drugih tipova kiselina kao što su sulfonske kiseline i fosfonati.[2]

Acil jedinjenja

uredi

Široko-poznata acil jedinjenja su acil hloridi, kao što je acetil hlorid (CH3COCl) i benzoil hlorid (C6H5COCl). Ova jedinjenja, koja se tretiraju kao izvori acilijum katjona, su dobri reagensi za dodavanje acil grupa na različite supstrate. Amidi (RC(O)NR2) i estri (RC(O)OR’) su klase acil jedinjenja, kao što su i ketoni (RC(O)R) i aldehidi (RC(O)H).

Nomenklatura

uredi

Imena acil grupa se tipično izvode iz odgovarajućih kiselina zamenjujući kiselinski završetak -ska sa -il kao što je prikazano u sledećoj tabeli. Obratite pažnju da metil, etil, propil, butil, etc. koji se završavaju na -il nisu acil nego su alkil grupe izvedene iz alkana. IUPAC nomenklatura se proporučuje, ali je retko korišćena.

Ime acil grupe
(R-CO-)
Ime karboksilne kiseline
(R-CO-OH)
uobičajeno sistemsko uobičajeno sistemsko
formil metanoil mravlja kiselina metanska kiselina
acetil etanoil sirćetna kiselina etanska kiselina
propionil propanoil propionska kiselina propanska kiselina
benzoil benzojeva kiselina
akril propenoil akrilna kiselina propenska kiselina

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. ^ „IUPAC Gold Book - acyl groups”. Compendium of Chemical Terminology. 
  2. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 

Literatura

uredi