Ћириличко слово Ѕ ѕ
Слова словенских језика
А А́ А̀ А̄ Б В Г
Ґ Ѓ Д Ђ Е Ѐ Е́
Е̄ Ё Є Ж З З́
Ѕ И Ѝ И́ І Ї
Й Ј К Ќ Л Љ
М Н Њ О О́ О̀
Ō П Р С С́ Т
Ћ У Ў Ф Х Ц
Ч Џ Ш Щ Ъ Ы
Ь Э Ю Я
Слова несловенских језика
Ӑ Ӓ Ә Ӛ Ӕ Ғ Ҕ
Ӻ Ӷ Г̧ Г̑ Ԁ Ԃ
Ԭ Ԫ Ӗ Ӂ
Җ Ӝ Ԅ Ӟ Ҙ З̌
З̱ З̣ Ԑ Ӡ З́ Ԇ
Ӣ Ҋ Ӥ Қ Ӄ
Ҡ Ҟ Ҝ Ԟ Ԛ Ӆ
Ԓ Ԡ Ԉ Ԕ Ӎ Ӊ
Ң Ӈ Ԩ Ҥ Ԣ Ԋ
Ӧ О̃ Ө Ӫ Ҩ Ԥ
Ҧ Ҏ Р̌ Ԗ Ҫ Ԍ
Ҭ Ԏ Ӯ Ӱ Ӳ
Ү Ү́ Ұ Х̑ Ҳ Ӽ
Ӿ Һ Ҵ Ҷ Ӵ
Ӌ Ҹ Ҽ Ҿ
Ы̄ Ӹ Ы̆ Ҍ Ӭ Э̆
Э̄ Э̇ Ю̆ Ю̈ Ю̄ Є̈
Я̆ Я̄ Я̆ Я̈ Ԙ Ԝ
Ӏ
Историјска слова
Ѻ Ѹ Ѡ Ѽ Ѿ Ҁ
Ѣ Ѥ Ѧ Ѫ Ѩ
Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ ֹѴ Ѷ
Диграфи ћирилице
Сва слова ћирилице

Ѕ је ћирилично слово које има фонетску вредност /dz/.[1]

Ово старо слово је данас карактеристично једино за македонско писмо, док као глас и данас постоји у појединим крајевима Србије, Црне Горе и Бугарске. Током стандардизације црногорског језика, Војислав П. Никчевић залагао се за увођење слова Ѕ, али његов предлог није прихваћен.

У словачком језику такође постоји слово које производи овај звук, али се пише као латинична лигатура dz.

Глас /dz/ у стандардном македонском језику уреди

Упркос изостанку његове разликовне функције и ограниченом броју лексема у којима се појављује, у савременом македонском стандардном језику /dz/ има статус фонема. Одбор за стандардизацију македонског језика и правописа увео је слово Ѕ дана 4. децембра 1944. године, након што је десет чланова гласало за а један против. Као главни разлог, наводи се очување односа /ts/ : /dz/. Иако нема разликовну функцију, ипак се глас /dz/ у свести говорника македонског језика јасно издваја. Иако је у старословенском стајало између Ж и З, у македонском слово Ѕ стоји иза З.

Правопис уреди

У стандардном македонском језику, глас /dz/, звучни пандан гласа /ts/, налази се у врло ограниченом броју случајева.[2]

Глас /dz/ се најчешће налази пред вокалом (постоје комбинације /dz/ са свим вокалима): ѕид, ѕида, ѕидар, ѕидање, ѕитче, подѕида, ѕирне, ѕирка (треће лице једнине), проѕирка, проѕирно, се изѕира, наѕира, обѕира се (и: наѕре, обѕре се), ѕиври, ѕемне, изѕемне, се проѕева, проѕевка, ѕевгар, ѕенѕа, ѕенѕер, Ѕака, Ѕана, Ѕоѕе, ѕуни, ѕумба, уѕур.[2]

У осталим случајевима, тј. кад је уз њега сугласник, тај сугласник мора бити сонант:

  • ако /dz/ стоји испред, иза је или /v/ или /r/: ѕвезда, ѕвер, ѕверски, ѕверство, се ѕвери, ѕвечи, ѕвечалка, ѕвиска, ѕвони, ѕвонец, оѕвива се, оѕвие се, оѕве се, ѕрцки, ѕрцала, наѕре, обѕре се;[2]
  • ако /dz/ стоји иза, испред је скоро искључиво /n/: јанѕа – јанѕи, ганѕа се, ганѕало, ѕенѕа, ѕенѕер, мунѕоса, панѕур, толкунѕа, малкунѕа, трошинѕа; чује се и мамѕер, али се обично употребљава мамзер.[2]

Слово S се никада не појављује на крају речи.[2]

Слово Ѕ не пише се у речима: зева, наɡзор, нозе, презир.[3]

Глас /dz/ у македонским дијалектима уреди

Прилепско-битољска група уреди

У овој групи говора глас /dz/ је редак и има ограничену дистрибуцију. Појављује се у групама ЅВ, ЅР, ЛЅ, НЅ испред вокала (ѕвиска, сoлѕа, ѕирка ср. рзати, суза, вирити) те на морфемској граници на којој се фрикативи /ts, z/ сливају у гласове /ts, dz/ (надземe → наѕемe ср. узети више него што је потребно).[4]

Кичевско-поречка група уреди

У овој групи говора глас /dz/ је такође редак и има ограничену дистрибуцију. Најчешће се појављује у групама ЅВ, ЅР, ЛЅ, НЅ (ѕвер, наѕрe, јанѕа ср. звер, завирити, грозница), а ређе у другим положајима, на пример испред вокала /i/ и /e/ (ѕит, ѕевгар ср. зид, пар волова за орање) и у множинском облику ноѕе (ср. ноге).[4]

Скопско-велешка група уреди

Глас /dz/ се појављује на међуморфемским границама и у групи с гласом /v/ (као у ѕвер – ср. звер).[4]

Дебарски говори уреди

У овим говорима глас /dz/ се редовно појављује у положају иза сонанта /l/ (солѕа – ср. суза) и пред множинским наставком –и (кофчеѕи, бубреѕи + множински облик ноѕе – ср. ковчези, бубрези, ноге).[4]

Охридско-струшки говори уреди

У овим говорима глас /dz/ се појављује чешће него у другим македонским говорима и има много ширу дистрибуцију. Појављује се као варијанта гласа /g/ пред множинским наставком –и (кофчеѕи, бубреѕи + множински облик ноѕе – ср. ковчези, бубрези, ноге), у групи испред /v/ и /r/ (ѕвер, наѕрe ср. звер, завирити) и иза /l/ (солѕа – ср. суза).[4]

Преспански говори уреди

У овим говорима глас /dz/ је ређи него у охридско-струшким. Појављује се пред множинским наставком –и (кофчеѕи, бубреѕи + множински облик ноѕе – ср. ковчези, бубрези, ноге), у лексему блаѕе (ср. благо), а прилично је чест и у групи са сонантима /l/ и /n/ (солѕа – ср. суза).[4]

Македонски говори у Албанији уреди

Глас /dz/ је сачуван у свим македонским говорима у Албанији, осим у врмничком. Његова дистрибуција варира у појединим крајевима.[4]

Разлошко-петрички говор уреди

Глас /dz/ је редак и има ограничену дистрибуцију. Појављује се претежно на почетном положају испред гласа /v/ (ѕвер ср. звер), у множинским облицима у неколико лексема као варијанта гласа /g/ (кофчеѕи, бубреѕи + множински облик ноѕе – ср. ковчези, бубрези, ноге) те у посуђеницама.[4]

Серско-драмско-лагадинска група говора уреди

Једна од специфичности ове групе говора јест одсутност гласа /dz/.[4]

Леринска група говора уреди

Глас /dz/ је редак, међутим његова позиција није посебно ограничена.[4]

Кумановско-кратовска група говора уреди

Глас /dz/ је редак, појављује се најчешће у групи с гласом /v/ и ређе у групи са сонантима /n/, /r/ (ѕвер, наѕрe, јанѕа ср. звер, завирити, грозница) те испред вокала (ѕит, ѕевгар ср. зид, пар волова за орање).[4]

Говор Скопске Црногорије уреди

У овом говору глас /dz/ се појављује у истим положајима и примерима као у прилепско-битољској, кичевско-поречкој и скопско-велешкој групи.[4]

Глас /dz/ у српском језику уреди

Слово Ѕ је из српске азбуке избачено реформом Вука Караџића у 19. веку, јер у његовом завичају (као ни у оном Саве Мркаља) глас њиме представљен данас не постоји.

Упркос томе, слово Ѕ је дио Мајкрософтове српске ћириличне тастатуре.

Глас /dz/ и даље постоји у зетско-рашком, косовско-ресавском, призренско-јужноморавском, сврљишко-заплањском и тимочко-лужничком дијалекту српског језика.

Зетско-рашки дијалекат уреди

Цетињско-барски говори уреди

Глас /dz/ се појављује на почетку речи (ѕвоно, ѕеница, ѕуби – у стандардном говору звоно, зеница, зуби), као производ сибиларизације Х (ораѕи, сиромаѕиораси, сиромаси) и у неким посуђеница из других језика (ѕанат, шанѕазанат, шанса).[5]

Озринићко-броћански и бјелопавлићко-васојевићки говори уреди

Овај глас ретко појављује у овим говорима, углавном у речима романског порекла.[5]

Сјеничко-новопазарски поддијалекат уреди

Глас /dz/ се појављује у разним речима домаћег и страног порекла, као у ѕвоно, ѕеница, ѕуби, ѕвијезда, јеѕеро, бронѕин, ѕевојка, Реѕо, Ѕиле и др.[5]

Косовско-ресавски дијалекат уреди

Консонантски систем овог дијалекта садржи почетну групу ЅВ (ѕвезда, ѕвер, ѕвоно). Исти глас се појављује и у умањеницама и властитим именима. Понегде се појављује и група БЅ (као у бѕова) и глас у посуђеницама из румунског и албанског језика. Подручје овог дијалекта има глас /dz/ прилично распрострањен, нарочито у пограничним говорима.[5]

Призренско-јужноморавски дијалекат уреди

Глас /dz/ се појављује у консонантском систему овог дијалекта у почетном и средишњем међуморфемском положају и у топонимима (пример: ѕвоно, ѕидина).[5]

Сврљишко-заплањски дијалекат уреди

Глас /dz/ се ређе јавља у овом дијалекту, али је присутан у неким речима, као ѕвона, ѕид, поѕади.[6]

Тимочко-лужнички дијалекат уреди

И у овом дијалекту се овај глас јавља у ограниченим примерима, као у ѕвезда, ѕвоно, наѕрнул (завирио).[6]

Рачунарски кодови уреди

Знак Ѕ ѕ
Назив у Уникоду CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE CYRILLIC SMALL LETTER DZE CYRILLIC CAPITAL LETTER REVERSED DZE CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED DZE CYRILLIC CAPITAL LETTER DZELO CYRILLIC SMALL LETTER DZELO
Врста кодирања децимална хексадецимална децимална хексадецимална децимална хексадецимална децимална хексадецимална децимална хексадецимална децимална хексадецимална
Уникод 1029 U+0405 1109 U+0455 42564 U+A644 42565 U+A645 42562 U+A642 42563 U+A643
UTF-8 208 133 D0 85 209 149 D1 95 234 153 132 EA 99 84 234 153 133 EA 99 85 234 153 130 EA 99 82 234 153 131 EA 99 83
Нумеричка референца знака Ѕ Ѕ ѕ ѕ Ꙅ Ꙅ ꙅ ꙅ Ꙃ Ꙃ ꙃ ꙃ
Code page 855 137 89 136 88
Windows-1251 189 BD 190 BE
ISO-8859-5 165 A5 245 F5
Macintosh Cyrillic 193 C1 207 CF

Слична слова уреди

Референце уреди

Литература уреди

  • Конески, Блаже (2021). Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите. ISBN 978-608-203-337-2. COBISS.MK 55149573.