Антикапитализам описује многе политичке покрете, идеје (идеологије), као и погледе на свет који се противе капитализму, тзв. неолибералном капитализму, глобализацији, новом светском поретку који по њиховом схватању воде друштво у декаденцију, деструктивност, непродуктивност, нехуманост, нељудскост и коначном уништењу планете земље и популације људи; те сматрају да је капитализам тзв. модерни облик империјализма, робовласништва и феудализма.

Постер "Светски индустријски радници" (1911)

Антикапиталисти сматрају да капитализам и тзв. неолиберални капитализам не треба да буде крајно друштвено-политичко уређење у развоју човечанства и цивилизације на планети земљи. Антикапиталисти, у ужем погледу, су они људи који желе у потпуности да замене капитализам са другим системом. Такве "лево" наклоњене идеологије су: политички неутрализам, анархокомунизам, анархосиндикализам, комунизам, марксизам, религијски комунизам, хришћански комунизам, руски трудовизам, руски есеризам, бољшевички социјализам (тзв. модел руског комунизма из 20. века из кога су настали: лењинизам, троцкизам, марксизам-лењинизам, стаљинизам, маоизам, џуче, титоизам, еврокомунизам, националкомунизам, неокомунизам, националбољшевизам, део антифашизма итд), руски мењшевизам, луксембургизам, демократски социјализам, нордијска социјалдемократија, тзв. лева социјалдемократија итд.

Такође, постоје идеологије које се могу окарактерисати као деломично антикапиталистичке идеје, у симслу да желе променити или поништити поједине делове капиталистичког друштвено-политичког и војног система, али не и цели систем такве "десно" наклоњене идеје су: фашизам, националсоцијализам, неофашизам, неонацизам, национализам, тзв. десна социјалдемократија итд.