Атомски број

Атомски број (редни број, Z) једног хемијског елемента показује које место он заузима у периодном систему елемената. Обично се обележава латинским словом Z.

У исто време овај број показује колико има протона у атомском језгру тог хемијског елемента. Пошто број протона и електрона у једном атому је једнак, може се рећи да атомски број показује и број електрона у електронском омотачу тог елемента. Сваки елемент у периодном систему елемената има јединствен атомски број.

Особине хемијских елемента су периодичне функције атомског броја. Ово је открио руски научник Мендељејев.

Атомски број треба разликовати од масеног броја који представља број нуклеона у атомском језгру (збир протона и неутрона).

Знак-Simbol ZУреди

Конвенционални симбол Z вероватно потиче од Немачке речи Atomzahl (атомски број). Међутим, до 1915. године реч Zahl (једноставно број) je коришћена за редни број елемента у периодном систему елемената.