Развојна психологија

Развојна психологија је грана психологије која тежиште својих истраживања ставља на процес развоја не само у детињству већ и на све друге периоде одраслог доба, укључујући и доба старости. Међутим, традиционално термин се употребљава као синоним за тзв.„дечју психологију”. Основни циљ ове дисциплине је проучавање прогресивних промена у био-психолошком и социјалном развоју као и механизама и процеса који доводе до формирања сложенијих и адаптабилнијих психичких структура. Ерик Ериксон, Сигумунд Фројд и Жан Пијаже су дали велики допринос овој области.

ЛитератураУреди