Списак чланова АНУРС

Чланови Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУРС) су личности које се на пољу научних, културних и умјетничких достигнућа истичу по стручности, и као такве на основу властитих заслуга унапређења науке, културе и умјетности у Републици Српској и иностранству, стичу чланство Академије.

Академија наука и умјетности Републике Српске

Чланства Академије уреди

Чланство при Академији се разврстава на основу пријашњих способности, заслуга, те на основу доприноса и присутности у раду саме Академије. Чланови Академије су најчешће доказани научни радници, универзитетски професори, истраживачи и други стручњаци.

Категоризација чланства на основу доприноса и присутности уреди

  • Редовни чланови
  • Дописни чланови
  • Чланови ван редовног састава
  • Инострани чланови
  • Преминули чланови

Категоризација чланства на основу стручности уреди

  • Одјељење друштвених наука
  • Одјељење књижевности и умјетности
  • Одјељење медицинских наука
  • Одјељење природно-математичких и техничких наука

Списак чланова Академије уреди

Списак свих чланова Академије наука и умјетности Републике Српске разврстан по врсти чланства, одјељењима и одборима. Чланови се бирају на изборним скупштинама Академије.

Скраћенице у табелама имају сљедеће значење: Рођ. прем. = рођен - преминуо, Доп. = дописни члан, Ред. = редовни члан, В. р. саст. = члан ван радног састава, Иностр. = инострани члан, ИРС - изван радног састава

Одјељење друштвених наука уреди

Име и презиме Рођен Звање и научна област Доп. Ред. Иностр. Слика
Рајко Кузмановић, предсједник АНУРС 1. децембра 1931. доктор правних наука, универзитетски професор, уставно право и упоредни политички системи 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Алекса Буха 21. новембар 1939. Њемачка класична и новија филозофија 21. јуни 2004. 5. септембар 2008.
Драго Бранковић, генерални секретар АНУРС 6. мај 1945. професор, савремени токови у педагогији, достигнућа дидактичких теорија 5. септембар 2008. 21. децембар 2012.
Снежана Савић, секретар Одјељења 19. децембар 1958. професор, теорија државе и права 5. септембар 2008. 21. децембар 2012.
Витомир Поповић, замјеник секретара Одјељења 20. јун 1956. професор, међународно трговинско право 21. децембар 2012.
Рајко Томаш 10. август 1955. економиста, теоријска економија 21. децембар 2012. 22. децембар 2021.
Зоран Арсовић 1967. професор, историја филозофије и онтологија 22. децембар 2021.
Никола Поповић 19. децембар 1939. историчар, општа савремена историја 5. септембар 2008.

ИРС

4. децембар 2015.

ИРС

Мирко Васиљевић 11. октобар 1949. професор, грађанско право – облигације 5. септембар 2008.  
Хаим Хил Алуха (es) 25. септембар 1936. доктор економских наука, професор, пословно управљање 17. март 2011.
Игор Трунов Леонидович 12. август 1961. доктор правних наука, магистар економских наука, професор, заштита права личности у области кривично-процесног права 17. март 2011.
Владо Камбовски 5. јануар 1948. правник, кривично право 21. децембар 2012.
Ненад Вуњак 16. октобар 1951. економиста, банкарство и пословне финансије 4. децембар 2015.
Радован Вукадиновић 20. мај 1953. правник, пословно право 4. децембар 2015.
Јелена Гускова 23. септембар 1949. историчар, савремена историја Балкана у међународним односима 4. децембар 2015.
Предраг Пузовић 6. мај 1950. историчар, историја Српске православне цркве 4. децембар 2015.
Славенко Терзић 14. март 1949. историчар, историја српског народа у 19. и 20. вијеку 4. децембар 2015.
Драган Симеуновић 22. јун 1953. историја српске политичке мисли, феноменологија политичког насиља и тероризма 12. децембар 2018.
Миодраг Орлић 7. март 1939. право, грађанско право 12. децембар 2018.
Колобов Олег Алексејевич 26. јун 1948. професор, историја 22. децембар 2021.
Илија Марић 4. децембар 1953. професор, филозофија и физиохемија 22. децембар 2021.
Јосип Муселимовић 1945. право 22. децембар 2021.

Одјељење књижевности и умјетности уреди

Име и презиме Рођ.
прем.
Звање и научна област Доп. Ред. Иностр. Слика
Гојко Ђого 21. новембар 1940. књижевник, пјесник и есејиста 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Војислав Максимовић 4. август 1935. историја књижевности и библиотекарство 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Слободан Реметић 3. август 1945. Редовни професор универзитета, научни саветник. Област рада: Дијалектологија и историја српског језика 21. јуни 2004. 5. септембар 2008.  
Бранко Летић, секретар Одјељења 11. јануар 1943. историчар књижевности 21. децембар 2012. 21. децембар 2018.
Миливоје Унковић, потпредсједник АНУРС 9. август 1944. ликовни умјетник 21. децембар 2012. 21. децембар 2018
Ранко Поповић, замјеник секретара Одјељења 28. мај 1961. српска књижевност XX вијека 21. децембар 2018.
Станиша Тутњевић 20. новембар 1942. историчар књижевности 21. децембар 2012.

ИРС

21. децембар 2018.

ИРС

Срето Танасић 27. јун 1949. синтакса савременог српског језика, стандардни језик и језичка култура 21. децембар 2018.

ИРС

Петер Хандке 6. децембар 1942. професор, правник, романописац, приповједач, пјесник, драматичар, писац радио-драма, филмских сценарија и преводилац 5. септембар 2008.  
Емир Кустурица 24. новембра 1954. филмски режисер, режија 9. децембар 2011.  
Марко Мушич 30. јануар 1941. архитектура 21. децембар 2012.
Дарко Танасковић 4. јануар 1948. турколог, исламолог, исламска култура и цивилизација, арапски језик 4. децембар 2015.
Никола Цекић 6. децембар 1949. професор, архитектонско пројектовање 21. децембар 2018.
Михаило Вукас 1939. књижевник 21. децембар 2018.
Драган Станић 31. мај 1956. књижевност 22. децембар 2021.

Одјељење природно-математичких и техничких наука уреди

Име и презиме Рођ.
прем.
Звање и научна област Доп. Ред. Иностр. Слика
Бранко Шкундрић, секретар Одјељења 10. фебруар 1934. физичка хемија, кинетика и катализа 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Драгољуб Мирјанић, потпредсједник АНУРС 2. новембра 1954. физика 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Миливоје Надаждин 6. новембар 1932. храна и исхрана животиња 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Неђо Ђурић 1. октобар 1955. геологија 21. децембар 2012. 21. децембар 2018.
Зоран Митровић 14. јануар 1969. математика 4. децембар 2015. 22. децембар 2021.
Есад Јакуповић, замјеник секретара Одјељења 21. септембар 1950. математика 4. децембар 2015. 22. децембар 2021.
Зоран Говедар 1. јануар 1967. професор, гајење шума 22. децембар 2021
Ново Пржуљ 14. јануар 1956. генетика 21. децембар 2012.

ИРС

21. мај 2019.
Јован Шетрајчић 7. април 1951. теоријска физика 21. децембар 2012.

ИРС

21. јуни 2004.
Александар Грубић 19. новембар 1929. геонаука 21. јуни 2004.
Илија Нејков Немингенчев (bg) 22. јул 1943. професор, електронска схемотехника, комуникационе трансформаторске конструкције 5. септембар 2008.
Стане Пејовник (sl) 4. мај 1946. доктор хемијских наука, професор, наука о материјалима 17. март 2011.
Филип Говоров Парамонович (uk) 22. новембра 1948. универзитетски професор, доктор техничких наука, техничке науке 9. децембар 2011.
Џералд Полак 1940. професор, биологија 9. децембар 2011.
Томислав Павловић 14. септембар 1949. проферсор, физика 21. децембар 2012.
Јасмина Вујић 25. децембар 1953. проферсор, нуклеарна енергетика 23. мај 2013.
Драган Шкорић 16. септембар 1937. проферсор, генетичар 4. децембар 2015.
Гилберт Фајл 18. март 1937. проферсор, физика 4. децембар 2015.
Милован Пецељ 15. децембар 1949. географија, физичка географија 21. децембар 2018.
Светлана Стевовић 4. јануар 1956. професор, пројектовање и хидротехничке конструкције, инжењерство заштите животне средине 22. децембар 2021.
Ненад Филиповић 23. фебруар 1970. професор, машинско инжењерство, биомедицинско инжењерство 22. децембар 2021.
Слободан Вујић 23. јун 1947. професор, рударско инжењерство 22. децембар 2021.

Одјељење медицинских наука уреди

Име и презиме Рођ.
прем.
Звање и научна област Доп. Ред. Иностр. Слика
Дренка Шећеров-Зечевић 18. септембар 1933. нормална анатомија човјека 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Мирко Шошић 9. јуни 1935. торакална хирургија 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Марко Вуковић, замјеник секретара Одјељења 8. мај 1936. хирургија – трауматологија 21. јуни 2004. 17. март 2011.
Душко Вулић 21. април 1960. професор, кардиологија 4. децембар 2015. 22. децембар 2021.
Вељко Марић 25. јануар 1953. професор, хирургија 21. децембар 2018.
Сњежана Поповић Пејичић 1. октобар 1956. професор, интерна медицина, ендокринологија 22. децембар 2021.
Ранко Шкрбић 10. април 1961. професор, фармакологија и токсикологија 22. децембар 2021.
Гордана Стевановић 16. септембар 1947. професор, патологија 5. септембра 2008.

ИРС

Војко Ђукић 2. јануар 1955. професор, оториноларингологија 21. децембар 2012.

ИРС

21. децембар 2018.

ИРС

Владимир Кањух 4. март 1929. кардиоваскуларна патологија 5. септембар 2008.  
Миодраг Остојић 7. јули 1946. професор, катетеризација срца и интервентна кардиологија 5. септембра 2008.
Рајко Игић 9. новембар 1937. професор, фармакологија 21. децембар 2012.
Предраг Пешко 29. мај 1955. професор, хирургија 21. децембар 2012.
Драган Мицић 13. јануар 1950. професор, ендокринологија 23. мај 2013.
Предраг Ђорђевић 30. јануар 1940. професор, интерна медицина 23. мај 2013.
Нејтан Вонг 18. април 1961. професор, кардиологија 6. децембар 2013.
Предраг Милојевић 20. децембар 1961. професор, кадриохирургија 21. децембар 2018.
Небојша Лалић 14. јануар 1958. професор, ендокринологија и дијабетологија 21. децембар 2018.
Милан Недељковић 15. септембар 1957. професор, интерна медицина – кардиологија 22. децембар 2021.

Преминули чланови уреди

Име и презиме Рођ.
прем.
Звање и научна област Доп. Ред. В. р. саст. Иностр. Слика
Војин Комадина 8. новембар 1933.
9. фебруар 1997.
композитор и први генерални секретар Академије наука и умјетности Републике 11. октобра 1996.
Петар Мандић 12. јул 1928.
26. јуна 1999.
педагог и први предсједник Академије наука и умјетности Републике 11. октобра 1996.
Манојло Маравић 17. новембар 1919.
8. мај 2000.
професор, математичар 11. октобра 1996.
Славко Леовац 27. март 1929.
5. септембар 2000.
књижевник, књижевни критичар, историчар 11. октобра 1996. 27. јуна 1997.  
Сретен Бошковић 15. фебруар 1931.
5. март 2002.
професор, хирург 27. јуна 1997.
Слободан Јанковић 1925.
13. мај 2002.
професор, геологија 27. јуна 1997.
Милан Васић 19. децембар 1928.
26. децембар 2003.
историчар 27. јуна 1997.
Бориша Старовић 5. август 1940.
16. мај 2005.
љекар, професор хирургије 27. јуна 1997. 21. јуна 2004.
Владимир Волков (en) 7. новембар 1932.
14. септембар 2005.
књижевник, доктор филозофије 27. јуна 1997.  
Гашо Мијановић 29. јануара 1924.
4. мај 2007.
правник, уставно право 27. јуна 1997. 21. јуна 2004.
Новица Петковић 18. јануара 1941.
7. август 2008.
теоретичар књижевности, српска књижевност ХХ вијека 27. јуна 1997. 21. јуна 2004.  
Здравко Антонић 22. март 1934.
7. јануар 2009.
историчар, савремена историја југословенских народа 21. јуни 2004.
Веселин Перић 20. јануара 1930.
3. децембар 2009.
алгебра, линеарна алгебра и математичко програмирање 11. октобра 1996. 27. јуна 1997.
Момчило Момо Капор 8. априла 1937.
3. март 2010.
академски сликар, књижевник 27. јуна 1997. 21. јуна 2004.  
Милорад Ћоровић 25. новембра 1932.
10. април 2010.
академски сликар 27. јуни 1997. 8. децембар 2006.
Миодраг Попадић 9. јануар 1932.
2. септембар 2010.
професор, интерна медицина 21. јуни 2004.
Недељко Неђо Шиповац 12. март 1938.
20. новембар 2010.
књижевник, романсијер и есејиста 27. јуни 1997. 5. септембар 2008.
Бранко Милановић 25. април 1930.
16. јануар 2011.
новија српска књижевност 27. јуни 1997. 8. децембар 2006.
Војислав Лубарда 17. јуни 1930.
13. октобар 2013.
књижевник, романсијер 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Стеван Карамата 26. септембар 1926.
22. јул 2015.
петрогенеза, геохемија и минералогија 21. јуни 2004.  
Милорад Екмечић 4. октобар 1928.
29. август 2015.
Академик САНУ, редовни професор универзитета, историчар, Историја новог вијека 11. октобар 1996.  
Радован Вучковић 12. новембар 1935.
5. јануар 2016.
југословенска и српска књижевност ХХ вијека 27. јуни 1997.
Светозар Кољевић 9. септембар 1930.
29. мај 2016.
енглеска и компаративна књижевност 27. јуни 1997.  
Радослав Братић 28. јун 1948.
2. јун 2016.
књижевник, драматург 4. децембар 2015.  
Николај Иванович Дубина 2. јануар 1932.
13. јануар 2017.
универзитетски професор, доктор филологије, филологија 9. децембар 2011.
Игор Растиславович Шафаревич (ru) 3. јун 1923.
19. фебруар 2017.
доктор математичких наука 27. јун 1997.  
Јанис Трипанагностопулос 10. децембар 1950.
19. април 2017.
професор, експериментална физика. 4. децембар 2015.
Пантелија Дакић 20. септембар 1946.
11. мај 2017.
професор, аутоматизација и обрада материјала 5. септембар 2008. 6. децембар 2013.
Ђуро Тошић 1. октобар 1946.
6. фебруар 2019.
историчар, професор, средњи вијек 5. септембар 2008. 21. децембар 2012.
Слободан Перовић 10. септембар 1932.
17. фебруар 2019.
Грађанско право – облигације 21. јуни 2004.
Љубомир Зуковић 5. март 1937.
19. октобар 2019.
историја српске књижевности – народна књижевност 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Раде Михаљчић 21. јануар 1937.
26. март 2020.
Редовни професор универзитета, историчар, Историја средњег вијека 21. јун 2004. 5. септембар 2008.  
Милинко Шарановић 14. октобар 1929.
24. април 2020.
теорија електромагнетног поља 21. јун 2004.
Васкрсија Јањић 30. април 1944.
13. октобар 2020.
фитофармација и хербологија 27. јуни 1997. 21. јуни 2004.
Славица Јандрић 2. јул 1952.
27. април 2021.
професор, реуматолог и физијатар 4. децембар 2015.
Мирослав Тохољ 11. април 1957.
23. јул 2021.
књижевник 4. децембар 2015.
Милан Јокановић 6. децембар 1955.
17. септембар 2021.
професор, токсиколог 5. септембар 2008.
Никола Поткоњак 4. април 1924.
5. новембар 2021.
доктор педагошких наука, педагог 6. децембар 2013.
Милован Витезовић 11. септембар 1944.
22. март 2022.
књижевник 22. децембар 2021.  
Радован Крагуљ 10. септембар 1935.
28. јул 2022.
сликар, умјетник 4. децембар 2015.
Десанка Ковачевић Којић 3. октобар 1925.
13. август 2022.
историчар, српска историја средњег вијека 11. октобар 1996.  
Љубиша Ракић 11. април 1931.
14. октобар 2022.
професор, доктор медицинских наука, неуролошке науке 9. децембар 2011.  
Рајко Петров Ного 13. мај 1945.
28. новембар 2022.
књижевник, пјесник и књижевник критичар 27. јун 1997. 21. јун 2004.  
Зоран Лакић 31. октобар 1933.
20. децембар 2022.
историчар, историја Југославије 12. децембар 2018.
Душан М. Берић 7. јануар 1948.
29. април 2023.
историчар, српска и балканска историја од 18. вијека до 1918. године 4. децембар 2015.  
Србољуб Живановић 21. децембар 1933.
1. јануар 2024.
професор, анатомија и физиологија 23. мај 2013.  
Драган Данелишен 14. јун 1941.
15. јануар 2024.
професор, неонатолошка хирургија, ембрионални тумори и дјечја урологија и политраума 5. септембар 2008. 21. децембар 2012.

Види још уреди

Референце уреди

Спољашње везе уреди