Скупштина града Београда

(преусмерено са Skupština Beograda)

Скупштина града Београда је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града.

Скупштина града Београда

Логотип Скупштине Града Београда
Врста
Оснивање14. јун 1963.
ВрстаЈеднодомни систем
Почетак новог сазива21. јун 2024.; пре 19 дана (2024-06-21)
Предводништво
Председник Скупштине града БеоградаНикола Никодијевић (СПС)
од 24. априла 2014.
Састав
Belgrade City Assembly 2024.svg
Политичке
групе
Одлазећи састав: Владајући (64)
  СНС коалиција (64)
Подршка (1)

  РС (1)
Опозиција (45)
  Крени-промени (21)
  Бирам Београд (14)
  МИ—СН (10)
Избори
Последњи избори2. јуна 2024.
Место одржавања седница
Beograd - Stari Dvor (29994124437) (crop).jpg
Стари двор
Веб-сајт
www.beograd.rs

Скупштина има 110 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године.

Скупштина града састаје се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине града Београда

уреди

Председник Скупштине града Београда организује рад Скупштине града, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине града, потписује акте које је донела Скупштина града и врши и друге послове које му повери Скупштина града. Председника и заменика председника Скупштине града бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

 • председник Скупштине града Београда
 • заменик председника Скупштине града Београда

Секретар Скупштине града Београда

уреди

Секретар Скупштине града Београда се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретара Скупштине и заменика секретара поставља Скупштина, на предлог председника Скупштине града, на четири године.

 • секретар Скупштине града Београда
 • заменик секретара Скупштине града Београда

Надлежности Скупштине града Београда

уреди
 • доноси Статут града и одлучује о његовим променама;
 • доноси одлуке и друге опште акте и даје аутентична тумачења тих одлука и општих аката;
 • доноси програм развоја града и појединих делатности, регионални просторни план и урбанистичке планове;
 • доноси буџет града и завршни рачун;
 • оснива јавна предузећа, јавне службе и учествује у оснивању предузећа од интереса за град;
 • одлучује о изградњи, одржавању и коришћењу улица, тргова и других јавних објеката од значаја за град;
 • одлучује о задужењу града и о расписивању градског зајма, као и о пласирању средстава града;
 • расписује градски референдум, одлучује о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу;
 • доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа града и Градске управе, уз сагласност Владе Републике Србије;
 • оснива Градску управу, службе и друге организације од интереса за град;
 • бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине града, председника и чланове радних тела Скупштине града;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
 • на предлог градоначелника бира и разрешава Градско веће;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове опште акте, у складу са законом;
 • одлучује о додељивању звања почасног грађанина Београда, плакете Града Београда и других јавних признања;
 • поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе, на предлог градоначелника;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;
 • одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом града.

Радна тела

уреди

Чланове радних тела (савети и комисије) бира Скупштина, из састава одборника, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.

Сазиви Скупштине

уреди
Сазиви Скупштине града Београда
број избори почетак сазива крај сазива трајање сазива председник/ци власт опозиција напомена
I 24. и 26.5.1963.[а] 14. јун 1963. 15. април 1965. 1 година, 305 дана Милијан Неоричић СКЈ/СКС
II 1965. 15. април 1965. 11. мај 1967. 2 године, 26 дана Бранко Пешић
III 1967. 11. мај 1967. 5. мај 1969. 1 година, 359 дана
IV 1969. 5. мај 1969. 29. април 1974. 4 године, 359 дана
V 1974. 29. април 1974. 27. април 1978. 3 године, 363 дана Живорад Ковачевић
VI 1978. 27. април 1978. 29. април 1982. 4 године, 2 дана
VII 1982. 29. април 1982. 29. април 1986. 4 године, 0 дана Богдан Богдановић
VIII 1986. 29. април 1986. 4. децембар 1989. 4 године, 0 дана Александар Бакочевић
IX 10. и 12.11.1989.[а] 4. децембар 1989. 2. јул 1992. 2 године, 181 дан Милорад Унковић СКС/СПС[б]
X 31.5. и 14.6.1992.[в] 2. јул 1992. 4. фебруар 1993. 247 дана Слободанка Груден СПС (106) СРС (3), група грађана (1) [г]
XI 20.12.1992, 3. и 10.1.1993.[в] 4. фебруар 1993. 21. фебруар 1997. 4 године, 17 дана Слободанка Груден СПС (37) ДЕПОС (22), СРС (11), ДС (9) и ГГ (1)
Небојша Човић
XII 3.11. и 17.11.1996.[в] 21. фебруар 1997. 5. октобар 2000. 3 године, 224 дана Зоран Ђинђић Заједно (67) СПСЈУЛ (24), СРС (17) и ДСС (2) [д]
Милан Божић в.д. СПО (31), СПС—ЈУЛ (24) ДС (36), СРС (17), ДСС (2)
Војислав Михаиловић
XIII 24.9.2000. 5. октобар 2000. 26. новембар 2004. 4 године, 52 дана Милан Ст. Протић ДОС (104) СПС (5), СРС (1)
Драган Јочић в.д.
Радмила Хрустановић
XIV 3.10.2004 26. новембар 2004 14. јул 2008. 3 године, 231 дан Милорад Перовић ДС (34), ДСС (13) и Г17 плус (5) СРС (27), СПС (6) и ПСС (5) [ђ]
Зоран Алимпић
XV 11.5.2008. 14. јул 2008. 12. јун 2012. 3 године, 334 дана Бранислав Белић За европски Београд (45), ЛДП (7) и СПСПУПС (6) СРС (40) и ДССНС (12)
Александар Антић
XVI 6.5.2012. 12. јун 2012. 18. новембар 2013. 1 година, 159 дана Александар Антић Избор за бољи Београд (50), СПСПУПСЈС (13) Покренимо Београд (37) и ДСС (10)
Зоран Алимпић в.д.
18. новембар 2013. 23. април 2014. 157 дана Привремени орган града Београда СНС, СПС, ДСС и ДС
XVII 16.3.2014. 23. април 2014. 9. мај 2018. 4 године, 16 дана Никола Никодијевић Будућност у коју верујемо (63), СПСЈС (10) и ПУПС (6) ДС (21), ДСС (9) и самостални (1)
XVIII 4.3.2018. 9. мај 2018. 11. јун 2022. 4 године, 33 дана Зато што волимо Београд (64) и СПСЈС (8) Београд одлучује, људи побеђују! (26) и СПАС (12)
XIX 3.4.2022. 11. јун 2022. 30. октобар 2023. 1 година, 141 дан Заједно можемо све (48), СПСЈС (8) и самостални (1) Уједињени за победу Београда (26), Морамо (13), НАДА (6), Заветници (4) и Двери (4)
30. октобар 2023. 21. јун 2024. 235 дана Привремени орган града Београда СНС, СПС, ССП и ЗЛФ
XX 17.12.2023;[е]
2.6.2024.
21. јун 2024. тренутни 19 дана Никола Никодијевић Београд сутра (64) и Руска странка (1) Крени-промени (21), Бирам Београд (14), Ми — Снага народа (10)

Види још

уреди

Напомене

уреди
 1. ^ а б Избори су одржавани за свако веће посебно, због чега су одржавани у различите дане
 2. ^ У току овог сазива Савез комуниста Србије се 17. јула 1990. трансформисао у Социјалистичку партију Србије
 3. ^ а б в Гласање је вршено по већинском изборном систему, због чега је понаваљано у више изборних кругова
 4. ^ први вишестраначки сазив, одржан уз бојкот дела опозиције
 5. ^ Након распада Коалиције Заједно, 1997. и смењивања Ђинђића са места председника Скупштине града, власт у граду је имао СПО уз подршку одборника СПС—ЈУЛ
 6. ^ Овај сазив је по први пут изабран по пропорционалном изборном систему и имао је 90 уместо 110 одборника
 7. ^ Након ових избора Скупштина града није конституисана, па су они поновљени

Референце

уреди

Спољашње везе

уреди