Đuro Petrović (Građani, kod Cetinja, avgust 1914Kupres, 13. avgust 1942), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

đuro petrović
Đuro Petrović
Lični podaci
Datum rođenjaavgust 1914.
Mesto rođenjaGrađani, kod Cetinja, Kraljevina Crna Gora
Datum smrti13. avgust 1942.(1942-08-13) (27/28 god.)
Mesto smrtiKupres, ND Hrvatska
Profesijaradnik
Delovanje
Član KPJ od1934.
Učešće u ratovimaNarodnooslobodilačka borba
SlužbaNOV i PO Jugoslavije
Heroj
Narodni heroj odavgusta 1942.

Biografija

uredi

Rođen je avgusta 1914. godine u selu Građani, kod Cetinja. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Četiri razreda osnovne škole, završio je u rodnom selu, a potom je od dvanaeste godine počeo da radi kao nadničar kod imućnijih seljaka.

Kao mlad radnik, povezao se sa radničkim pokretom i 1934. godine postao član Komunističke partije Jugoslavije. Zbog partijskog rada, više puta je proganjan od policije, a februara 1935. godine je proveo mesec dana u zatvoru. Tada je sa grupom drugova osam dana štrajkovao glađu, posle čega su pušteni na slobodu. Ponov je hapšen 1938. u Baru i 1939. na Cetinju. U periodu od 1936. do aprila 1941. godine morao je da se redovno javlja u žandarmerijsku stanicu na Cetinju.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine, aktivno je radio na organizovanju ustanka u Cetinjskom kraju — sakupljao je i skrivao oružje, okupljao i obučavao omladinu u rukovanju oružjem, politički je radio sa narodom i dr. U toku Trinaestojulskog ustanka naroda Crne Gore, nalazio se u Građansko-radomirsko-gađskom odredu. Na samom početku ustanka, 18. jula 1941. godine, u prvoj borbi protiv italijanske motorizovane kolone na putu CetinjeBudva, kod Brajića, istakao se kao puškomitraljezac.

Novembra 1941. godine, nalazio se među dobrovoljcima, koji su stupili u Lovćenski bataljon Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku. Sa ovim Odredom je učestvovao u napadu na Pljevlja, 1. decembra 1941. godine. Početkom decembra, nalazio se među 13 dobrovoljaca, koji su se probili kroz neprijateljske položaje i sahranili četiri poginula borca, kod sela Bučja. Tada je izgubio vezu sa bataljonom, i posle dvadeset dana traženja, uspeo je da sa još sedam drugova, stigne u Rudo, gde je njegov bataljon tada postao Prvi bataljon Prve proleterske udarne brigade.

Zbog upale pluća, koju je dobio tokom traženja bataljona, nije stupio u Prvu proletersku, već je upućen u Crnu Goru na lečenje. Posle ozdravljenja, postavljen je za komandira čete u Bataljonu „13. jul“ Lovćenskog partizanskog odreda. Sa ovim odredom je vodio niz borbi u okolini Cetinja, a potom je tokom Treće neprijateljske ofanzive, vodio borbe u Katunskoj nahiji i borbe i marševe prvacem GrahovoBanjaniGolija, pa kroz Pivu i Sutjesku.

Juna 1942. godine stupio je u Četvrtu proletersku crnogorsku udarnu brigadu, sa kojom je učestvovao u borbama na Treskavici i Ivan sedlu. Poginuo je prilikom napada na Kupres, u noći 13/14. avgusta 1942. godine.

Ukazom Vrhovnog štaba NOP i DVJ, avgusta 1942. godine, proglašen je za narodnog heroja, među prvim borcima NOV i POJ. U „Biltenu Vrhovnog štaba“ br. 17-19 o proglašenju Đura Petrovića za narodnog heroja piše:

Reference

uredi
  1. ^ Zbornik NOR 1949, str. 173.

Literatura

uredi