Nikejsko-carigradski simbol vere

Nikejsko-carigradski simbol vere, Simbol vere ili Simvol vere predstavlja kratko i sažeto ispovedanje hrišćanske vere. Ovaj simvol je donet na Nikejskom saboru, gdje je napisano 8 članova, a dopunjen na Carigradskom saboru, gdje su dodata još 4 člana.[1] Sada je simvol vere je sastavljen od 12 članova.

Oci Prvog vaseljenskog sabora

Danas se u Pravoslavnoj crkvi čita na svakoj liturgiji i prilikom krštenja.

TekstUredi

Nikejsko-carigradski simbol vere glasi:

1. Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog
2. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; rođenog, a ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;
3. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovek;
4. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;
5. I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;
6. I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;
7. I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, Njegovom carstvu neće biti kraja.
8. I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornoga, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
9. U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
10. Ispovedam jedno Krštenje za oproštenje grehova.
11. Čekam vaskrsenje mrtvih.
12. I život budućega veka. Amin.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

LiteraturaUredi