Organizacija Saveza komunista u JNA

засебна организација у оквиру Савеза комуниста

Organizacija Saveza komunista u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (skraćeno: Organizacija SK u JNA i OSK u JNA; mkd. Организација Сојузот на комунистите во ЈНА; sloven. Organizacija Zveze komunistov v JLA) bila je ravnopravni deo Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) u kome su se posebno organizovali pripadnici Jugoslovenske narodne armije (JNA). Kao samostalna organizacija unutar Saveza komunista postojala je od 1969. do 1990, a pre toga političkim radom u JNA rukovodio je Centralni komitet SKJ preko Opunomoćstva za organizaciju SK u JNA, koja je formirana februara 1949. kao Opunomoćstvo CK KPJ za JA. Raspuštena je u skladu sa odlukom o depolitizaciji JNA, na svojoj Desetoj konferenciji održanoj 17. decembra 1990. u Beogradu, prethodno formiravši 19. novembra 1990. političku partiju Savez komunista — Pokret za Jugoslaviju, u koju je prešao najveći deo člastva i koja se proglasila za političkog i pravnog naslednika SKJ.

Organizacija Saveza komunista u JNA
Simbol Saveza komunista
SloganProleteri svih zemalja, ujedinite se!
Osnovana27. februar 1969.
Raspuštena17. decembar 1990. (21 god.)
PrethodnikOpunomoćstvo CK SKJ za JNA
NaslednikSavez komunista — Pokret za Jugoslaviju
SedišteBeograd
 SR Srbija
 SFR Jugoslavija
IdeologijaKomunizam
Politička pozicijakrajnja levica
Religijaateizam
HimnaInternacionala
Zastava stranke
Plakat Organizacije Saveza komunista Jugoslavije u Jugoslovenskoj narodnoj armiji

Zbog posebne prirode oružanih snaga, ali i njihovog značaja za Savez komunista, kao i zbog istorijskih okolnosti, partijska organizacija u Jugoslovenskoj narodnoj armiji imala je poseban položaj i stalno se nalazila pod direktnim nadzorom Centralnog komiteta SKJ. Kako su se Jugoslavija i Savez komunista sve više federalizovali, krajem 1960-ih, partijska organizacija u JNA dobijala je sve veću autonomiju. U toku priprema za Deveti kongres SKJ, u Beogradu je od 27. februrara do 1. marta 1969. održana Prva konferencija organizacije SK u JNA, koja je postala jedna od organizacija Saveza komunista Jugoslavije u rangu sa republičkim i pokrajinskim organizacijama. Imala je nezavisno vrhovno telo — Komitet Organizacije SK u JNA (u ravni sa Centralnim komitetima republika i Pokrajinskim komitetima); sopstvene statutarne odredbe — Statutarna odluka Organizacija SK U JNA (u ravni sa republičkim Statutima SK), posebno definisanu grupu pripadnika — privremeni ili stalni članovi Saveznog sekretarijata za narodne odbrane i oružanih snaga SFRJ, pripadnici Teritorijalne odbrane; kao i predstavnike u najvišim partijskim telima — Centralnom komitetu SKJ i Predsedništvu CK SKJ.[1][2]

Konferencije uredi

 • Prva konferencija organizacije SK u JNA — održana od 27. februara do 1. marta 1969. u Beogradu
 • Druga konferencija organizacije SK u JNA — održana 6. juna 1969. u Beogradu
 • Treća konferencija organizacije SK u JNA — održana 15. januara 1971. u Beogradu
 • Četvrta konferencija organizacije SK u JNA — održana 15. novembra 1972. u Beogradu
 • Peta konferencija organizacije SK u JNA — održana 21. februara 1975. u Beogradu
 • Šesta konferencija organizacije SK u JNA — održana 26. decembar 1978. u Beogradu
 • Sedma konferencija organizacije SK u JNA — održana 27. i 28. aprila 1982. u Beogradu
 • Osma konferencija organizacije SK u JNA — održana 21. i 22. aprila 1986. u Beogradu
 • Deveta konferencija organizacije SK u JNA — održana 23. i 24. novembra 1989. u Beogradu
 • Deseta konferencija organizacije SK u JNA — održana 17. decembra 1990. u Beogradu

Rukovodioci uredi

Pregled rukovodećih ličnosti Saveza komunista u JNA 1949—1990. (predsednici)
naziv funkcije broj ime i prezime početak mandata kraj mandata napomena
Rukovodilac
Opunomoćstva
CK KPJ za JA
1 general armije
Ivan Gošnjak
10. februar 1949. 5. jun 1958.
Politički sekretar
Opunomoćstva
CK SKJ za JNA
5. jun 1958.[3] 4. oktobar 1966.
Sekretar
Opunomoćstva
CK SKJ za JNA
2 general-pukovnik
Ante Banina
4. oktobar 1966.[4] 2. decembar 1968.
3 general-potpukovnik
Branko Borojević
2. decembar 1968.[5] 1. mart 1969.
Sekretar
Komiteta
Konferencije
SK u JNA
1. mart 1969.[6] 15. januar 1971.
4 general-pukovnik
Džemil Šarac
15. januar 1971.[7] 1. mart 1973.
1. mart 1973.[8] 21. februara 1975.
21. februara 1975.[9] 26. decembar 1978.
Predsednik
Komiteta
organizacije
SK u JNA
5 general-pukovnik
Dane Ćuić
26. decembar 1978.[10] 26. april 1982.
26. april 1982.[11] 28. maj 1984.
6 general-pukovnik
Georgije Jovičić
28. maj 1984.[12] 22. april 1986.
22. april 1986.[13] 22. april 1988.
7 admiral
Petar Šimić
22. april 1988.[14] 24. novembar 1989.
24. novembar 1989.[15] 11. april 1990.[16] umro
8 admiral
Božidar Grubišić
26. maj 1990.[17] 17. decembar 1990.
Pregled rukovodećih ličnosti Saveza komunista u JNA 1958—1990. (sekretari)
naziv funkcije broj ime i prezime početak mandata kraj mandata napomena
Zamenik rukovodioca
Opunomoćstva
CK KPJ za JA
1 general-pukovnik
Otmar Kreačić
10. februar 1949.
Organizacioni
sekretar/i
Opunomoćstva
CK SKJ za JNA
5. jun 1958.[3] 1959.
2 Jefto Šašić
Veljko Kovačević
1959. 4. oktobar 1966.
Sekretar
Predsesdništva
Komiteta
organizacije
SK u JNA
3 general-potpukovnik
Georgije Jovičić
26. decembar 1978.[10] 26. april 1982.
4 general-potpukovnik
Slavko Maričević
26. april 1982.[18] 28. maj 1984.
5 general-major
Simeon Bunčić
28. maj 1984.[19] 22. april 1986.
22. april 1986.[13] 22. april 1988.
6 general-major
Nebojša Tica
22. april 1988.[14] 24. novembar 1989.
24. novembar 1989.[15] 17. decembar 1990.

Reference uredi

 1. ^ Enciklopedija 8 1974, str. 434–436.
 2. ^ Leksikon 1981, str. 370.
 3. ^ a b „Odluka CK SKJ o zadacima i sasatavu pomoćnih organa, Kontrolne komisije i Opunomoćstva CK SKJ za organizaciju Saveza komunista u JNA”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 6. 6. 1958. str. 1. 
 4. ^ „Tito — predsednik Saveza komunista Jugoslavije”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 5. 10. 1966. str. 1. 
 5. ^ „Jedanaesta sednica Centralnog komiteta SKJ: Deveti kongres 11. marta u Beogradu”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 3. 12. 1968. str. 1. 
 6. ^ „Komferencija organizacije SK u JNA završila rad”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 2. 3. 1969. str. 1. 
 7. ^ „Duboki revolucionarni smisao sadašnjih društvenih promena”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 16. 1. 1971. str. 1. 
 8. ^ „Nepokolebljiva privrženost interesima i vodećoj ulozi radničke klase”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 2. 3. 1973. str. 1. 
 9. ^ „Jačanje klasne i avangardne uloge SKJ u oružanim snagama”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 22. 2. 1975. str. 1. 
 10. ^ a b „Puno poverenje u snage naše odbrane”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 27. 12. 1978. str. 1. 
 11. ^ „Jedinstvo — temelj naše odbrane”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 27. 4. 1982. str. 1. 
 12. ^ „Georgije Jovičić”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 29. 5. 1984. str. 1. 
 13. ^ a b „Pred teškoćama nema povlačenja”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 23. 4. 1988. str. 1. 
 14. ^ a b „Jedinstvo Jugoslavije put iz krize”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 23. 4. 1988. str. 1. 
 15. ^ a b „Na braniku jedinstva”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 25. 11. 1989. str. 11. 
 16. ^ „Umro admiral Petar Šimić”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 12. 4. 1990. str. 1. 
 17. ^ „Vest po vest”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 26. 5. 1990. str. 13. 
 18. ^ „Sedma konferencija organizacije SKJ u Jugoslovenskoja narodnoj armiji: U punoj borbenoj gotovosti za odbranu slobode i samoupravljanja”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 27. 4. 1982. str. 4. 
 19. ^ „Komitet organizacije SKJ u JNA: Stečena iskustva podstrek u radu”. istorijskenovine.unilib.rs. Borba. 29. 5. 1984. str. 3. 

Literatura uredi

 • Vojna enciklopedija tom VIII. Beograd. 1974.  COBISS.SR 72988167
 • Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919—1979. tom II 1941—1945. Beograd: Narodna knjiga; Institut za savremenu istoriju. 1980.  COBISS.SR 49272583
 • Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod. 1981.  COBISS.SR 41164039
 • Dvanaest kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: Privredni pregled. 1982.  COBISS.SR 34752263
 • Istorija Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: Izdavački centar „Komunist”; Narodna knjiga; Rad. 1985.  COBISS.SR 68649479