Snizilica (♭) u muzici označava sniženje tonova koji se nalaze ispred nje za jedan polustepen. Imenima ovako povišenih tonova se dodaje nastavak -es. Pritom se, ukoliko se ton označava samoglasnikom, e gubi i dodaje se samo -s. Na primer ces (sniženo ce), es (sniženo e), as (sniženo a) itd.

Snizilica ispred note u prvoj praznini notnog sistema
Dvostruka snizilica ispred note u prvoj praznini notnog sistema

U notnom zapisu se takođe javlja potreba da neki ton bude dva puta snižen, i tom prilikom se koristi dvostruka snizilica, koja se piše tesnim spajanjem dve snizilice ispred note. Tonaliteti u čijim predznacima se javljaju ove snizilice nisu praktični, te se zbog toga jako retko nalaze van teorije muzike.

Zapis uredi

Znak se uglavnom piše tako da površina ograđena njegovim donjim delom označava mesto tona koji se snižava. U okviru notnog sistema to je u praznini odnosno na crti. A van sistema je potrebno povlačiti pomoćne linije kao što bi se to radilo i za note.

Upotreba uredi

Postoje dve moguće upotrebe ovog znaka:

  • Ispred ključa ili na mestu promene tonaliteta ovaj znak označava sniženje svakog sledećeg tona koga on obuhvata, do sledeće promene tonaliteta.
  • Unutar takta ovaj znak označava sniženje svakog sledećeg njime obugvaćenog tona, ali samo do kraja takta.
Muzička notacija
Notni sistem predznacitakttaktica
Note pomoćne linijetačkasnizilicapovisilicarazrešilicapauzaligatura
Ključevi violinskialtovskibas-ključ
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti