Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije

друштвено-политичка организација СФРЈ

Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ; sloven. Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije, mkd. Социјалистички сојуз на работниот народ на Југославија) je bio najmasovnija društveno-politička organizacija koja je delovala u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Nastao je u avgustu 1945. godine pod nazivom Narodni front Jugoslavije (NOF), odnosno na temeljima Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta (JNOF), organizacije koja je za vreme Narodnooslobodilačke borbe okupljala sve pojedince i organizacije koji su pomagali Narodnooslobodilački pokret.

Kao i sve ostale organizacije u SFR Jugoslaviji, SSRNJ je bio pod punom kontrolom i dominacijom Saveza komunista Jugoslavije. Bio je sastavljen iz šest republičkih i dve pokrajinske organizacije. Na čelu organizacije nalazila se Savezna konferencija SSRN.

S radom je prestao 1990. nakon raspada Saveza komunista i uvođenja višepartijskog sistema. Neke njene republičke organizacije su se transformisale u političke stranke socijalističke orijentacije, od kojih je najpoznatija Socijalistička partija Srbije (nastala ujedinjenjem SK Srbije i SSRN Srbije).

Članska knjižica Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije

Lideri organizacije Uredi

Kongresi SSRNJ Uredi

  • Četvrti kongres Narodnog fronta Jugoslavije — održan u Beogradu od 22. do 25. februara 1953.[1]
  • Peti kongres Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije — održan u Beogradu od 18. do 22. aprila 1960.[2]
  • Šesti kongres Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije — održan u Beogradu od 7. do 10. juna 1966.[3]

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

Spoljašnje veze Uredi

  1. ^ Hronologija 3 1980, str. 116.
  2. ^ Hronologija 3 1980, str. 183—184.
  3. ^ Hronologija 3 1980, str. 254—255.