Crkva Svetog arhanđela Mihaila, stara škola i staro groblje u Šetonjama

објекат и непокретно културно добро у Браничевском управном округу, Србија

Crkva Svetog arhanđela Mihaila, stara škola i staro groblje u Šetonju, mestu u opštini Petrovac na Mlavi, kao celina predstavljaju nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.[1]

Crkva Svetog arhanđela Mihaila, stara škola i staro groblje u Šetonju
Crkva Svetog arhanđela Mihaila
Opšte informacije
MestoŠetonje
OpštinaPetrovac na Mlavi
Država Srbija
Vreme nastanka1829/1859.
Tip kulturnog dobraSpomenik kulture
Nadležna ustanova za zaštituRegionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Crkva Svetog arhangela Mihaila Uredi

Crkva posvećena Svetom arhangelu Mihailu u Šetonju podignuta je 1829. godine, s tim što je priprata sa zvonikom nešto kasnije dozidana. Kao njen majstor-neimar navodi se Milutin Gođevac. Zajedno sa zgradom stare škole i grobljem locirana je nedaleko od centra sela na putu ka Velikom Laolu. Izvedena je u klasicističkom duhu, kao jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom na istoku, manjim bočnim pevničkim apsidama i zvonikom na zapadu. Prostorno je podeljena na jednodelni oltarski prostor, naos sa plitkim, polukružnim pevničkim prostorima i pripratu sa galerijom i zvonikom. Fasadna dekoracija je izuzetno skromna i svedena uglavnom na obradu zapadnog pročelja sa naglašenim ulaznim portalom, arhitektonskim elementima u vidu pilastara, monofora, okulusa i masivnim zvonikom u završnici. Dekoraciju ostalih fasada karakterišu samo prozorski otvori u vidu monofora. Ikone na oltarskoj pregradi i živopis su novijeg datuma. Crkva poseduje vredne primere ikona, bogoslužbenih knjiga i sasuda.

Galerija

Zgrada stare škole Uredi

Zgrada stare škole sa dva odeljenja i tremom, podignuta je 1859. godine. Nalazi se u porti, severno od crkve. Danas je renovirana, a neko vreme je služila i kao parohijski dom.

Staro groblje Uredi

Jugoistočno od crkve formirano je tokom 18. i 19. veka staro groblje. S obziroma na to da su nadgrobni spomenici klesani od izuzetno poroznog zrnastog peščara vremenom je došlo do njihove devastacije. Na njima nije sačuvan ni jedan natpis, a tek na ponekom se može uočiti geometrijski ornament, najčešće u obliku krsta.

Galerija

Vidi još Uredi

Reference Uredi

Spoljašnje veze Uredi