Душан Станковић

Душан Станковић (Лозница, 25. август 1971) је српски учитељ, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник за област разредне наставе.

Душан Станковић
Dusan Stankovic.jpg
Душан Станковић, учитељ
Датум рођења(1971-08-25)25. август 1971.(48 год.)
Место рођењаЛозница
  СФРЈ
Држављанство Србија
ОбразовањеУчитељски факултет Универзитета у Београду

БиографијаУреди

Основну школу је завршио у Доњој Борини. Школовање је наставио у Гимназији „Вук Караџић” у Лозници. Након две године „усмереног образовања” трећи и четврти разред средње школе завршава у Шапцу, на Педагошкој академији „Душан Јерковић”, где је 1992. године и дипломирао. На Учитељском факултету у Београду дипломирао је 1997. године. На истом факултету 2006. године је специјализирао образовну технологију (Веб портал – дидактички материјал за реализацију наставе света око нас у другом разреду основне школе), а потом и магистрирао у овој области 2008. године (Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва). Докторске студије на Учитељском факултету у Београду уписао је 2011. године. Рад на докторској дисертацији Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва одобрен му је 2015. године. Докторску дисертацију одбранио је 15. новембра 2017. године на Учитељском факултету у Београду.[1] Од 1992. године ради у Основној школи "Браћа Рибар" у Доњој Борини. Током рада стекао је звање педагошког саветника.[2]

Као коаутор учествовао је у изради радова који се налазе у бази знања „Креативна школа” (Вуков рад на реформи језика и правописа, школска 2006/2007. година и Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност, школска 2010/2011. година.[3] Његови ауторски (Систем за управљање учењем у настави природе и друштва, школска 2010/2011. година[4], Настава природе и друштва у вођеном систему електронског учења, школска 2015/2016. година[5] и Рационализација наставе математике у онлајн окружењу, школска 2017/2018. година[6]) и коауторски (Образовни софтвер у настави почетног читања и писања, школска 2011/2012. година[7] и Веб граматика, школска 2016/2017. година[8]) радови награђивани су на конкурсима Дигитални час. Представља примере добре праксе на скуповима Савеза учитеља Републике Србије.[9]

Објавио је више чланака и приказа у „Иновацијама у настави”, „Методичкој пракси”, „Образовној технологији”, „Учитељу”, зборницима радова са скупова и конференција. Учествовао је и излагао на научним скуповима међународног и националног значаја. Аутор је научне монографије, збирке песама и коаутор приручника за наставнике. Појављује се као рецензент[10][11][12] и уредник[13] у више објављених радова. Члан је редакције часописа Учитељ.[14] Аутор је и реализатор два акредитована програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручник сарадника.[15][16] Учествовао је у реализацији више пројеката од националног и међународног значаја и био сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања[17], Завода за унапређивање образовања и васпитања[18] и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2015. године именован је за члана Комисије за полагање испита за лиценцу.[19]

Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2017. године изабран је за саветника-спољног сарадника у области разредне наставе.[20]

Добитник је Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину [21] и награде Најбољи едукатори Србије 2017.[22]

МонографијеУреди

ПриручнициУреди

 • Алексић, Вељко; Здравковић, Душан; Станковић, Душан; Станојевић, Драгана; Гомилановић, Славица (2013). Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих, приручник за наставнике, дигитална писменост. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. ISBN 978-86-86715-36-4. 

Радови у научним часописима и тематским зборницимаУреди

Научни радовиУреди

 • Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва. Зборник радова са Научног скупа Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме. Учитељски факултет. Београд: 2015. ISBN 978-86-7849-201-3. стр. 513-531.UDC 371.263:004.9; 004.42 MOODLE:3/5 COBISS.SR 221865484
 • Мишљења учитеља о могућностима примене система за управљање учењем у реализацији наставних садржаја ширег природног и друштвеног окружења. Методичка пракса, Београд, 2014, 3, 13, 275-292 UDC: 37.012 ISSN 0354-9801
 • Улога тест модула система за управљање учењем у настави природе и друштва. Образовна технологија, Београд, 2014, 3, 267-276 UDC: 371.3 ISSN 1450-9407
 • Интерактивне учионице. Образовна технологија, Београд, 2011, 2, 151-156 UDC: 371.3.333 ISSN 1450-9407
 • Интерактивни електронски извори информација у функцији подизања квалитета наставе природе и друштва. Иновације у настави, Београд, XXII, 3, UDC 371.3::3/5 371:004.738.5 ISSN 0352-2334COBISS.SR 197809420
 • Станковић, Д. (2009): Веб портали за припрему и реализацију наставе у основној школи. Иновације у настави, Београд, 2009, XXII, 2, 129-141. UDC 37.018.43 371.694:004 ISSN 0352-2334COBISS.SR 197798668

Стручни радовиУреди

 • Систем за управљање учењем у настави природе и друштва. Иновације у настави, Београд, 2013, XXVI, 4, 114-125. UDC 371.3::3/5 (075.2) 004.738.1:3/5 (075.2) ISSN 0352-2334
 • Солаковић, Игор, Станковић, Душан и Спремић Солаковић, Ана: Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе. Конференција Техника и информатика у образовању. Зборник радова, Књига II, Технички факултет, Чачак. 2012. ISBN 978-86-7776-139-4. стр. 524-530. UDC: 37::004.55 COBISS.SR 191233292
 • Станковић, Душан и Станковић, Александра: Припрема интерактивног софтвера за наставу. Учитељ, Београд, 2012, 79, 1, 54-58. UDC 37 ISSN 0352-2253
 • Мултимедијални уџбеник. Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, 2011, година XXVIII, број 797, јун, 6-7.
 • Управљање рачунарским кабинетом. Школска дигипедија, Просветни преглед, Београд, 2011, година II, број 6, јун 4.
 • Рачунарске апликације на белој табли. Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, 2010, година XXVII, број 771, октобар, 6-7.
 • Образовно-васпитни веб портали. Методичка пракса, Београд, 2010, 2, 203-214. UDC: 371.3.333 ISSN 0354-9801
 • Веб портали у припреми и реализацији наставе. Учитељ, Београд, 2010, 78, 1, 72-75. ISSN 0352-2253
 • Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва. Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд, 2009, 562-568. UDC 371.671:3/5-004.031.42 COBISS.SR 39102991
 • Интерактивни систем Сентео. Образовна технологија, Београд, 2009, 4, 109-115.UDC: 371.333 ISSN 1450-9407
 • Дигиталне библиотеке. Образовна технологија, Београд, 2009, 1-2, 65-70. UDC: 371.33 ISSN 1450-9407
 • Виртуелна реалност у образовању. Образовна технологија, Београд, 2008, 3-4, 65-68. UDC 371.333 ISSN 1450-9407
 • Веб портали и образовање на даљину за припрему и реализацију наставе. Иновације у настави, Београд, 2008, XXI, 3, 114-120. UDC 004.738.5:371.333 ISSN 0352-2334 COBISS.SR 153680652
 • Дидактички медији. Образовна технологија, Београд, 2008, 2, 81-92. UDC: 371.333 ISSN 1450-9407
 • Интерактивна табла у образовању. Методичка пракса, Београд, 2008, 1-2, 81-89. UDC: 37.018.43 ISSN 0354-9801
 • Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва. Образовна технологија, 2007, Београд, 4, 29-42. UDC: 37.018.43 ISSN 1450-9407
 • Проблемска настава. Образовна технологија, Београд, 2007, 3, 83-94. UDC: 371.3 ISSN 1450-9407
 • Могућности примене Pocket PC рачунара у настави. Образовна технологија, Београд, 2007, 1-2, 92-95. UDC: 37.026 ISSN 1450-9407
 • Моделовање веб портала за реализацију наставе. Образовна технологија, Београд, 2006, 4, 47-54. UDC: 371.68 ISSN 1450-9407

ПриказиУреди

 • Приказ студије: Џули Когил: Како се интерактивна бела табла користи у основној школи и како утиче на наставнике и наставу, Методичка пракса, Београд, 2009, 1, 184-186. ISSN 0354-9801
 • Приказ књиге: Игор Солаковић: Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе, Методичка пракса, Београд, 2009, 1, 187-188. ISSN 0354-9801
 • Станковић, Душан и Станковић, Александра: Приказ књиге: Игор Солаковић: Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Образовна технологија, Београд, 2013, 1, 103-106. UDC: 37 ISSN 1450-9407

Збирке песамаУреди

РеференцеУреди

 1. ^ УвиДок - Увид јавности у докторске дисертације пре одбране на Универзитету у Београду. „Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва”.  Приступљено 23. 4. 2018.
 2. ^ Званични сајт Универзитета у Београду: Архива одржаних седница. „Основни биографски подаци у извештају о теми и сагласност на тему”.  бр. 17, 17.11.2015. Тачка 5. 13. Приступљено 29. 4. 2017.
 3. ^ Званични сајт базе знања „Креативна школа”: „Претрага радова”. Архивирано из оригинала на датум 25. 04. 2017. Приступљено 24. 4. 2017. 
 4. ^ Дигитална агенда/Дигитална школа, Министарство за телекомуникације и инфорнмационо друштво: „Зборник радова програма Дигитални час, група предмета Природне науке”.  бр. 1. Приступљено 25. 4. 2017.
 5. ^ Дигитална школа, Министарство трговине, туризма и телекомуникација: „Зборник радова конкурса Дигитални час 2015/2016, група предмета Природне науке”.  бр. 7. Приступљено 25. 4. 2017.
 6. ^ Дигитална школа, Министарство трговине, туризма и телекомуникација: „Зборник радова конкурса Дигитални час 2017/2018, област математика, рачунарство, информатика и техничко образовање”. [мртва веза] бр. 9. Приступљено 23. 4. 2018.
 7. ^ Дигитална агенда/Дигитална школа, Министарство културе, информисања и информационог друштва: „Зборник радова програма Дигитални час 2, 2011/2012, група предмета Друштвене науке и спорт”.  бр. 8. Приступљено 25. 4. 2017.
 8. ^ Званични сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација: „Листа награђених радова из области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, група предмета Друштвене науке и спорт” (PDF).  бр. 15. Приступљено 25. 4. 2017.
 9. ^ Званични сајт Савеза учитеља Републике Србије: „Одабрани радови за презентовање на XXX Сабору учитеља Србије. Свет око нас, Природа и друштво, Систем за управљање учењем и поучавањем Моја домовина део света (PDF).  бр. 11. Приступљено 25. 4. 2017.
 10. ^ Солаковић, Игор (2007). Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе. Бијељина: Српско просвјетно и културно друштво Просвјета. ISBN 978-99938-44-33-4.  COBISS.SR 555544
 11. ^ Живановић, Цвијетин; Солаковић, Игор (2006). Практикум из примијењене филозофије и опште методологије. Бијељина: Младост. ISBN 978-99938-92-05-2.  COBISS.SR 115736
 12. ^ Живановић, Мирослав (1991): Воли ме данас, сутра ћу бити бољи, Заслон, Шабац, 1995. UDC 886.1-14 COBISS.SR 1694732
 13. ^ Солаковић, Игор (2012). Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима. Бијељина: Центар за образовну технологију Републике Српске. ISBN 978-99955-741-0-9.  COBISS.SR 3173656
 14. ^ Званични сајт Савеза учитеља Републике Србије: „Часопис Учитељ”. Приступљено 25. 4. 2017. 
 15. ^ Званични сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања: „Програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника”. Приступљено 27. 4. 2017. 
 16. ^ Званични сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања: „Програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника”. Приступљено 27. 4. 2017. 
 17. ^ Званични сајт Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: „Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих” (PDF). стр. 62. Приступљено 26. 4. 2017. 
 18. ^ Званични сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања: „Листа реализатора обуке Примена информационо-комуникационих технологија у настави (PDF).  бр. 11. Приступљено 26. 4. 2017.
 19. ^ Званични сајт Савеза учитеља Републике Србије: „Решење о именовању чланова комисије за полагање испита за лиценцу, Стручњак за одређени предмет, групу предмета или област” (PDF). стр. 5.  бр. 61. Приступљено 25. 4. 2017.
 20. ^ Званични сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Листа изабраних саветника-спољних сарадника” (PDF). Приступљено 24. 4. 2017. 
 21. ^ Званични сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Добитници Светосавске награде за допринос квалитетном образовању за 2014. годину”. Приступљено 24. 4. 2017. 
 22. ^ Званични сајт Удружења за подстицање предузетништва “Живојин Мишић”: „Најбољи едукатори Србије 2017.”. Архивирано из оригинала на датум 23. 04. 2018. Приступљено 23. 4. 2018.