Етар (хемија)

Етри су органска хемијска једињења код којих се јавља C-O-C група.[1]

Општа структура етра

Група C-O-C је веома стабилна. Разлаже се тек под утицајем јаких киселина или база, што проузрокује чињеницу да су етри слабо реактивна једињења. У најпростијем случају етри се састоје из две органске групе (R) повезане атомом кисеоника (R-O-R). Такође постоје и веома познати полиетри, код којих се јавља две или више C-O-C група. Циклични етри су познати под називом крунских етара.[2]

Прости етри који садрже само алкил групу су јака поларна једињења.

Диметилни етар CH3OCH3 и CH3OC2H5 су гасови. Сви етри који садрже алкил групу су течности са јаким наркотичким дејством. У данашњој медицини се користе неке врсте етра.

СинтезаУреди

Етри се најчешће добијају дехидратацијом алкохола:

2 ROH + H2SO4 --> ROR + H2O

или реакцијом алкохола са хлоро- и бромо алканима

ROH + Cl-R --> ROR + HCl

Вилијамсонова синтеза:

 

ИзвориУреди

  1. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 
  2. ^ Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th изд.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. 

Спољашње везеУреди