Орден југословенске заставе

Орден југословенске заставе (словен. Red jugoslovanske zastave; мкд. Орден на југословенското знаме) је било одликовање Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у пет редова. Први ред овог одликовања је био осми у реду важности одликовања СФРЈ.

Орден југословенске заставе првог, другог и трећег реда установио је председник Владе Федеративне Народне Републике Југославије Јосип Броз Тито 26. новембра 1947. године (изузев другог реда које је установљено 14. новембра 1955). Законом о изменама и допунама Закона о одликовањима ФНРЈ од 1. марта 1961. извршена је измена назива ордена, па је од тада орден имао следеће редове:

  • Орден југословенске заставе са лентом (раније Орден југословенске заставе I реда) - осмо одликовање у важносном реду југословенских одликовања.
  • Орден југословенске заставе са златним венцем (раније Орден југословенске заставе II реда) - 19. одликовање у важносном реду југословенских одликовања.
  • Орден југословенске заставе са златном звездом на орглици (раније Орден југословенске заставе III реда) - 28. одликовање у важносном реду југословенских одликовања.
  • Орден југословенске заставе са златном звездом (раније Орден југословенске заставе IV реда) - 32. одликовање у важносном реду југословенских одликовања.
  • Орден југословенске заставе са сребрном звездом (раније Орден југословенске заставе V реда) - 35. одликовање у важносном реду југословенских одликовања.

Додељивање Ордена југословенске заставе почело је у децембру 1947. године.

Ордени југословенске заставе са лентом (I реда) посебно су се додељивали држављанима несврстаних земаља (од 1961. године), државним и политичким дужностницима у рангу министра и страним амбасадорима након завршетка њихове дипломатске мисије у Југославији. Орденом југословенске застава са лентом одликован је до 31. децембра 1985. године 1,081 страни држављанин и 342 држављанина СФРЈ.

Орден југословенске заставе са златним венцем (II реда) додељивао се страним државним подсекретарима, шефовима протокола, истакнутим учењацима, професорима, писцима, уметницима и публицистима. До краја 1985. године, овим орденом одликовано је 1,443 страних и домаћих држављана.

Орден југословенске заставе са златном звездом на огрлици (III реда) додељивао се начелницима одељења у страним министарствима, вишим саветницима, истакнутим привредницима и јавним делатницима, професорима и слично. Орден југословенске заставе са златном звездом на огрлици добило је до краја 1985. године 1,300 страних и југословенских држављана.

Орден југословенске заставе са златном звездом (IV реда) додељивао се саветницима у државној администрацији страних земаља, првим секретарима у министарствима спољних послова и слично. Овај орден добило је до краја 1985. године укупно 955 особа.

Орден југословенске заставе са сребрном звездом (V реда) додељивао се углавном секретарима у страним министарствима спољних послова и другим чиновницима њихова ранга у дипломатско-конзуларној струци. Овим орденом одликовано је 769 страних и домаћих особа.

Занимљиво и необично је да су се нижи редови ордена делили у мањој количини, него виши редови.

4. децембра 1998. године доношењем Закона о одликовањима СРЈ, орден је поново уведен али овог пута као шесто највише одликовање иза Ордена за храброст, па је од тада орден имао следеће редове:

  • Орден југословенске заставе I реда - шесто одликовање у важносном реду одликовања.
  • Орден југословенске заставе II реда - 19. одликовање у важносном реду одликовања.
  • Орден југословенске заставе III реда - 30. одликовање у важносном реду одликовања.

Изглед и траке одликовањаУреди

СФРЈУреди

Орден југословенске заставе са лентом Орден југословенске заставе са златним венцем Орден југословенске заставе са златном звездом на орглици Орден југословенске заставе са златном звездом Орден југословенске заставе са сребрном звездом
Изглед одликовања
 
 
 
 
 
Траке одликовања
 
 
 
 
 

СРЈУреди

Орден првог реда Орден другог реда Орден трећег реда
Траке одликовања
 
 
 

ЛитератураУреди