Српска православна црква Светог Арханђела Гаврила у Буђановцима — Други језици