Реална унија је веза две или више (суверених) држава које имају неке заједничке институције, али (за разлику од политичке уније) нису уједињени у једну државу, тј. задржали су права суверених држава.

Реална унија се развила из персоналне уније и она представља чвршћи облик повезивања држава. Разлика је и у у сталности везе према особи владара, па долази и до обављања неких заједничких послова). Може настати и склапањем међународног уговора између држава које улазе у реалну унију или уставном трансформацијом неке државе.

Поред заједничког владара, по правилу на унију су пренеси и спољни послови (тако да државе чланице према споља наступају као један правни субјект у међународним односима, мада су то ипак одвојене међународне јединице) и послови војске.

Термин 'реална' означава да се ради о стварној унији, а не о краљевској, тј. персоналној унији (енг. роyал/реал, порт. реал).

Овај облик сложене државе припада прошлости и данас га није могуће срести.

Најчешћи облик реалне уније је везан уз област царина, те се назива царинска унија. Најпознатији пример је царинска унија између Швајцарске и Лихтенштајна.

Обележја реалних унија су према томе:

  1. заједнички владар (монарх), јер су се уније историјски јављале као монархистичке заједнице
  2. у међународним односима иступа као јединствен међународноправни субјект (поједностављено: делује као једна држава, ако има заједничке спољнополитичке функције)
  3. заједничке функције чланице реалне уније оствариле су на основу међународног уговора
  4. чланице реалне уније самостално обављају своје властите функције (првенствено законодавство, судство и управа). Међутим, нека питања могу решавати унифицирано, али на основу заједничког споразума.

Примери реалних унија утоком историје уреди

Види још уреди