Krčko-lički sandžak

Krčko-lički sandžak, odnosno Krčki sandžak ili Lički sandžak je bio sandžak (upravna jedinica) Osmanskog carstva, sa središtem u Kninu. Osnovn je oko 1580. godine, izdvajanjem zapadnih oblasti iz sastava Kliškog sandžaka. Nalazio se u sastavu Bosanskog pašaluka, a obuhvatao je turske oblasti zapadno od reke Krke, uključujući Bukovicu, Ravne Kotare, Liku i Krbavu. Ovaj sandžak je služio kao tursko vojno uporište prema Mletačkoj Dalmaciji i Karlovačkom generalatu. Postojao je sve do kraja 17. veka, kada je tokom Velikog bečkog rata (1683-1699) došlo do potpunog sloma turske vlasti u tim oblastima. Mletačka vojska je 1688. godine osvojila Knin, glavno mesto Krčko-ličkog sandžaka, dok je habzburška vojska u približno isto vreme zaposela područja Like i Krbave. Sklapanjem Karlovačkog mira (1699), pomenute oblasti su i zvanično pripale Mletačkoj republici i Habzburškoj monarhiji.[1][2]

Bosanski pašaluk oko 1600. godine, uključujući i područje Krčko-ličkog sandžaka

Na području Krčko-ličkog sandžaka je tokom 16. i 17. veka živeo znatan broj Srba, koji su bili pravoslavni hrišćani. Srpske pravoslavne crkve i manastiri na tom području pripadali su Dabrobosanskoj mitropoliji, koja se nalazila u sastavu Pećke patrijaršije.[3][4]

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

LiteraturaUredi