Nikola Gažević (Sotonići, kod Virpazara, 18. decembar 191815. jul 2012) bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe i general-pukovnik JNA.

nikola gažević
Nikola Gažević
Lični podaci
Datum rođenja(1918-12-18)18. decembar 1918.
Mesto rođenjaSotonići, kod Virpazara, Kraljevstvo SHS
Datum smrti15. jul 2012.(2012-07-15) (93 god.)
ObrazovanjeViša vojna akademija JNA
Profesijavojno lice
Delovanje
Član KPJ od1937.
Učešće u ratovimaNarodnooslobodilačka borba
SlužbaNOV i PO Jugoslavije
Jugoslovenska narodna armija
19411978.
Čingeneral-pukovnik

Odlikovanja
Orden ratne zastave
Orden zasluga za narod sa zlatnim vencem Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem Orden za hrabrost
Partizanska spomenica 1941.
Nikola Gažević, u sredini, sa Veljkom Mićunovićem i Boškom Đuričkovićem, sleva na desno, marta 1944. godine

Biografija Uredi

Rođen je 18. decembra 1918. godine u Sotonićima, kod Virpazara, u porodici Sava Gaževića. Nakon osnovne škole, pohađao je i završio gimnaziju na Cetinju, maturiravši 1939. godine. Pre Drugog svetskog rata, studirao je pravo na Beogradskom univerzitetu. Tokom studija bio je aktivan u redovima komunističke omladine i studentskog revolucionarnog pokreta. Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) postao je 1937. godine, kao učenik Cetinjske gimnazije.[1]

Narodnooslobodilačkom pokretu (NOP) se priključio 1941. godine. Učesnik je Trinaestojulskog ustanka. U toku jedne od borbi je zarobljen i interniran u logor u Albaniji, a iz logora izlazi februara 1942. Tokom rata bio je politički komesar čete Lovćenskog NOP odreda, a po formiranju Četvrte proleterske crnogorske udarne brigade, bio je borac, pa zamenik politkomesara čete, zamenik politkomesara i politkomesar njenog Prvog bataljona.[1]

U aprilu 1943. godine završio je partijski kurs pri Centralnom komitetu KPJ i Vrhovnom štabu NOV i POJ. Bio je sekretar Sreskog komiteta KPJ za Bar i Okružnog komiteta KPJ za Boku kotorsku, član Političkog odeljenja (Politodela) Treće udarne divizije NOVJ, te rukovodilac Politodela Primorske operativne grupe. Početkom 1945. godine postao je predavač i zamenik upravnika u Višoj partijskoj školi „Đuro Đaković“ i rukovodilac partijsko-političkog kursa pri Štabu Prve armije JA.[1]

Posleratni period Uredi

Posle rata, među ostalim, bio je načelnik Kadrovske uprave, politički komesar armije i korpusa, pomoćnik komandanta vojne oblasti i načelnik uprave u Generalštabu JNA. Bio je glavni urednik Vojne enciklopedije. Bio je član Organizacije SKJ za JNA. Penzionisan je 1978. godine u činu general-pukovnika JNA.[1]

Završio je Višu vojnu akademiju JNA i Kurs operatike JNA.[1]

Umro je 15. jula 2012. godine.[1]

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima su — Orden ratne zastave, Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom, Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem, Orden za hrabrost i dr.[1]

Reference Uredi

Literatura Uredi