Prva bokeljska brigada

Prva bokeljska brigada NOVJ formirana je 5. oktobra 1944. godine u selu Zupcima kod Trebinja. U njen sastav ušla je Grupa bokeljskih bataljona (ukupno 4 bataljona) i novopridošlo ljudstvo, ukuipno 800 boraca. Brigada je bila u sastavu Primorske operativne grupe Drugog udarnog korpusa NOVJ.[1]

Prva bokeljska brigada
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje5. oktobar 1944maj 1945.
Mesto formiranja:
Zupci, kod Trebinja
Formacija4 bataljona
Jačina800 vojnika i oficira[1]
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje

Borbeni put brigade

uredi

U području Tivatskog zaliva oktobra 1944. savladala je nemačke posade u Bijeloj, Baošiću, Đenoviću i Kumboru i presekla vezu Herceg NoviRisan, a zatim je sadejstvovala Drugoj dalmatinskoj brigadi u napadu na Risan. Zauzela je na juriš Grkovac 12. novembra i do 17. novembra sve nemačke položaje oko sela Ledenice da bi sutradan sa Drugom dalmatinskom brigadom zauzela i Ledenicu i time presekla pomoćni pravac odstupanja njemačkog 21. korpusa. Njena dva bataljona oslobodila su 22. novembra Budvu, 24. novembra Bar, a 26. novembra Ulcinj. Potom se prebacila u riječku i lješansku nahiju. Zajedno sa Desetom crnogorskom brigadom oslobodila je 9. decembra Danilovgrad, 16. decembra Spuž, 18. novembra prodrla je u Podgoricu, a 31. decembra u Mojkovac i u sadejstvu sa Trećom sandžačkom brigadom oslobodila 10. januara 1945. Prijepolje. Februara 1945, u sastavu 24. srpske divizije prebačena je u Metohiju, gde je do maja 1945. čistila tu teritoriju od balističkih i ostalih odmetničkih snaga.[1]

Reference

uredi
  1. ^ a b v Vojna enciklopedija, 678. str.

Literatura

uredi